• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng 2021

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của các ngành đào tạo các bạn hãy xem bên dưới đây.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19.35 NK2 >=2; TTNV <=1
7140202 Giáo dục Tiểu học D01 22.85 TTNV < = 1
7140204 Giáo dục Công dân C00; C20; D66; C19 21.25 VA >= 8.75; TTNV <= 4
7140205 Giáo dục Chính trị C00; C20; D66; C19 23.5 VA >= 6.5; TTNV <= 1
7140206 Giáo dục thể chất T00; T02; T03; T05 17.81 NK6 >= 4.5; TTNV <= 2
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 24.4 TO >= 8.4; TTNV<= 3
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 19.75 TO >= 7; TTNV<= 4
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 23.4 LI >= 7.25; TTNV <= 2
7140212 Sư phạm Hoá học A00; D07; B00 24.4 HO >= 8; TTNV <= 1
7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08 19.05 SI >= 5.25 ; TTNV <= 1
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D66 24.15 VA >=7.25; TTNV <= 1
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19 23 SU >= 8.5; TTNV <= 1
7140219 Sư phạm Địa lý C00; D15 21.5 DI >= 7.75; TTNV <= 2
7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 18.25 NK4 >= 4; TTNV <= 1
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 19.3 TO >= 7.8; TTNV<= 3
7140249 Sư phạm Lịch sử Địa lý C00; D78; C19; C20 21.25 VA >=6.25; TTNV <= 4
7140250 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học A00; A02; D01 19.85 TTNV < = 1
7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) C00; C19; D14 15 SU >= 2.25; TTNV <= 2
7229030 Văn học C00; D15; C14; D66 15.5 VA >=6.5; TTNV <= 1
7229040 Văn hoá học C00; D15; C14; D66 15 VA >= 4.5; TTNV <= 1
7310401 Tâm lý học C00; D01; B00 16.25 TTNV < = 2
7310401CLC Tâm lý học (Chất lượng cao) C00; D01; B00 16.75 TTNV < = 1
7310501 Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) C00; D15 15 DI >= 4.75; TTNV <= 1
7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) C00; D15; D14 15 VA >= 5.5; TTNV <= 2
7320101 Báo chí C00; D15; C14; D66 22.5 VA >= 7.25; TTNV <= 3
7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) C00; D15; C14; D66 23 VA >= 7; TTNV <= 2
7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; B00; D90 ---  
7420201 Công nghệ Sinh học B00; D08; A00 16.15 TO >= 6.4; TTNV<= 3
7440112 Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường A00; D07; B00 17.55 HO >= 5.5; TTNV <= 3
7440112CLC Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) A00; D07; B00 18.65 HO >= 7.5; TTNV <= 3
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15.15 TO >= 5; TTNV<= 2
7480201CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) A00; A01 17 TO >= 6.6; TTNV<= 5
7760101 Công tác xã hội C00; D01 15.25 VA >= 4.25; TTNV <= 1
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00; D08; A00 15.4 TO >= 7.4; TTNV<= 4

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

Mã ngành  Tên Ngành  Điểm Chuẩn Học lực 12
7140202 Giáo dục Tiểu học 25,00 Giỏi
7140204 Giáo dục Công dân 18,00 Giỏi
7140205 Giáo dục Chính trị 18,00 Giỏi
7140209 Sư phạm Toán học 27,25 Giỏi
7140210 Sư phạm Tin học 18,00 Giỏi
7140211 Sư phạm Vật lý 24,00 Giỏi
7140212 Sư phạm Hoá học 26,75 Giỏi
7140213 Sư phạm Sinh học 18,00 Giỏi
7140217 Sư phạm Ngữ văn 25,50 Giỏi
7140218 Sư phạm Lịch sử 18,00 Giỏi
7140219 Sư phạm Địa lý 18,00 Giỏi
7140246 Sư phạm Công nghệ 18,00 Giỏi
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18,00 Giỏi
7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 18,00 Giỏi
7140250 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 18,00 Giỏi
7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 15,00  
7229030 Văn học 15,00  
7229040 Văn hoá học 15,00  
7310401 Tâm lý học 21,00  
7310501 Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) 15,00  
7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 16,00  
7320101 Báo chí 24,00  
7420201 Công nghệ Sinh học 15,00  
7440112 Hóa học, gồm các chuyên ngành: 15,00  
1. Hóa Dược;
2. Hóa phân tích môi trường
7480201 Công nghệ thông tin 15,00  
7760101 Công tác xã hội 15,00  
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15,00  

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:

Mã Ngành Tên Ngành Điểm Chuẩn 
7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 600
7229030 Văn học 600
7310401 Tâm lý học 600
7310501 Địa lý học (chuyên ngành  Địa lý du lịch) 600
7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 600
7320101 Báo chí 600
7420201 Công nghệ Sinh học 600
7440112 Hóa học, gồm các chuyên ngành: 600
1. Hóa Dược;
2. Hóa phân tích môi trường
7480201 Công nghệ thông tin 600
7760101 Công tác xã hội 600

Ghi chú:

-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

điểm chuẩn đại học sư phạm - đại học đà nẵng
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:

điểm chuẩn đại học sư phạm đà nẵng

điểm chuẩn đại học sư phạm đà nẵng 2

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020:

Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 20 điểm.

Tên ngành Học lực lớp 12 Điểm chuẩn
Giáo dục Tiểu học Giỏi 20
Giáo dục Chính trị Giỏi 20
Sư phạm Toán học Giỏi 20
Sư phạm Tin học Giỏi 20
Sư phạm Vật lý Giỏi 20
Sư phạm Hoá học Giỏi 20
Sư phạm Sinh học Giỏi 20
Sư phạm Ngữ văn Giỏi 20
Sư phạm Lịch sử Giỏi 20
Sư phạm Địa lý Giỏi 20
Giáo dục Mầm non Giỏi 20
Sư phạm khoa học tự nhiên Giỏi 20
Sư phạm Lịch sử - Địa lý Giỏi 20
Giáo dục công dân Giỏi 20
Sư phạm tin học và Công nghệ tiểu học Giỏi 20
Sư phạm công nghệ Giỏi 20
Sư phạm Âm nhạc Khá , Giỏi 20
Báo chí   18
Công nghệ sinh học   16
Công nghệ thông tin   16
Công nghệ thông tin (ưu tiên)   16
Công tác xã hội   16
Địa lý học (chuyên ngành địa lý du lịch)   17
Hóa học   16
Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế)   16
Quản lý tài nguyên và môi trường   16
Tâm lý học   17
Văn hoá học   16
Văn học   16
Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum)   16
Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum)   16
Hóa học (đào tạo tại Kon Tum)   16
Lịch sử ( chuyên ngành quan hệ quốc tế đào tạo tại Kon Tum)   16
Quản lý tài nguyên và môi trường (Đào tạo tại Kon Tum)   16
Văn hóa học (đào tạo tại Kom Tum)   16
Văn học (đào tạo tạo Kon tum)   16

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019

Năm 2019 trường đại học sư phạm - đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2884 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Giáo dục Tiểu học D01 17.75
Giáo dục Chính trị C00, C20, D66 19
Sư phạm Toán học A00, A01 19.5
Sư phạm Tin học A00, A01 21
Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 17
Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18.5
Sư phạm Sinh học B00, D08 17
Sư phạm Ngữ văn C00, C14, D66 21
Sư phạm Lịch sử C00, C19 17
Sư phạm Địa lý C00, D15 17.5
Giáo dục Mầm non M00 19.25
Sư phạm Âm nhạc N00 20.65
Công nghệ sinh học A00, B00, D08 15
Vật lý học A00, A01, A02 21.5
Hóa học A00, B00, D07 15
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) A00, B00, D07 15.7
Khoa học môi trường A00, B00, D07 21.5
Toán ứng dụng A00, A01 21
Công nghệ thông tin A00, A01 15
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) A00, A01 15.1
Văn học C00, C14, D15, D66 15
Lịch sử C00, C19, D14 15.25
Địa lý học C00, D15 15
Việt Nam học C00, D14, D15 15
Việt Nam học (Chất lượng cao) C00, D14, D15 15.05
Văn hoá học C00, C14, D15, D66 15.25
Tâm lý học B00, C00, D01 15
Tâm lý học (Chất lượng cao) B00, C00, D01 15.4
Công tác xã hội C00, D01 15
Báo chí C00, C14, C15, D66 17
Báo chí (Chất lượng cao) C00, C14, C15, D66 15
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D08 15.05
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) A00, B00, D08 21.05
Công nghệ thông tin (đặc thù) A00, A01 22.25

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:   Số 459 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng. 

Trên đây là điểm chuẩn của Đại Học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2021, các thí sinh hãy mau hoàn tất thủ tục hồ sơ nộp về trường để làm thủ tục nhập học

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách