• Connect with us:

Điểm Chuẩn

Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động Xã Hội Cơ Sở 2 Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT.

Tất cả các ngành đào tạo đều có điểm trúng tuyển gi...

Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải Cơ Sở 2 Năm 2020

Trường đại học giao thông vận tải cơ sở 2 chính thức công bố điểm chuẩn. So với năm ngoái điểm trúng tuyển năm nay có xu hướ...

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ- Tin Học Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 15,5 đến 28,75 điểm....

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đ...

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT

Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động t...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học kinh tế kỹ thuật bình dương đã chí...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 13 đến 15 điểm. Trong ...

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM Năm 2020

.ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT

Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 22,25 điểm. Trong đ&oacu...

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Lạc Hồng Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG CHÍNH XÁC NHẤT Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 14 đến 17 điểm. Trong đó ...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay là 14 điểm đối ...