• Connect with us:

Tin giáo dục

xem toàn bộ

Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Ở Việt Nam - Mới Nhất

Việc xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam là một vấn đề đang được quan tâm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có một bảng xếp hạng chính thức nào được công bố bởi Chính phủ hay Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam

Thi THPT Vào 10

xem toàn bộ

Cách Cộng Điểm Ưu Tiên, Điểm Khuyến Khích Thi THPT 2023

Tìm hiểu về điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, sự khác nhau giữa điểm ưu tiên và điểm khuyến khích các diện đối tượng được cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong kỳ thi THPT. Công thức tính điểm ưu tiên điểm khuyến khích trong kỳ thi THPT năm 2023.