• Connect with us:

Khu Vực Miền Trung

Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế 2023

Mã trường: DHE Loại Hình: Công lập Điện Thoại: 093 5757273 - 091 9041248. Website: http://hueuni.edu.vn/ Địa chỉ: Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố...

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Sĩ Quan Không Quân 2023

Mã trường: KGH Loại hình: Công Lập Ngày thành lập: 16 tháng 7, 1964 Điện thoại: 069 697 941 Website: http://tsqkq.vn/ Địa chỉ: Cổng 3 Đường Biệt Thự - Thành...

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Sĩ Quan Thông Tin 2023

Mã trường: TTH TCU Loại hình: Công Lập Website: http://daotao.tcu.edu.vn/ Điện thoại: (05) 83 831 805 Địa chỉ: Số 101 Xuân May Thưởng - Phường Vĩnh Hòa - Thành Phố...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Hà Tĩnh 2023

Mã Trường: HHT Loại hình: Công Lập Ngày thành lập: 19 tháng 3 năm 2007 Điện thoại: 0239 3885 376 Website: http://www.htu.edu.vn/ Địa chỉ: Cẩm Vĩnh,...

Các Trường Đại Học Ở Miền Trung

Diễn đàn tuyển sinh 24h xin được gửi tới các bạn danh sách 55 trường Đại học ở miền Trung, chi tiết thông tin tuyển...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2023

Mã Trường: SKV Loại hình : Công Lập Ngày thành lập: năm 1960 Điện Thoại: 0238 3842 753 Website: http://www.vuted.edu.vn/ Địa chỉ: Nguyễn Viết Xuân,...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Vinh 2023

Mã trường: TDV Loại hình : Công Lập Ngày thành lập: 16 tháng 7, 1959 Điện thoại: 0238 3856 394 Website: http://vinhuni.edu.vn/ Địa chỉ: 182...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Y Khoa Vinh 2023

Mã Trường: YKV Loại hình : Công Lập Ngày thành lập: 13 tháng 7, 2010 Điện thoại: 0238 3524 062 Website: http://www.vmu.edu.vn/ Địa chỉ: 161...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Nghệ An 2023

Mã Trường: CEA Loại hình : Công Lập Ngày thành lập: 27 tháng 01 năm 2014 Điện Thoại: 0238 8692 096 Website: http://dhktna.edu.vn/ Địa chỉ:...

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Quảng Bình Năm 2023

Mã trường: DQB Loại hình : Công Lập Ngày thành lập: Năm 2006 Điện thoại: 0232 3822 010 Website: https://quangbinhuni.edu.vn Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh,...