Đại Học Kinh Tế Đại Học Đà Nẵng Tuyến Sinh 2018

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn Cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của bộ GD&ĐT, Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành và chỉ tiêu sau:

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
 

1

 

Kinh tế

 

7310101

 

200

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

2

 

Quản lý nhà nước

 

7310205

 

85

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

 

3

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

 

350

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

4

 

Marketing

 

7340115

 

150

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

5

 

Kinh doanh quốc tế

 

7340120

 

200

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

6

 

Kinh doanh thương mại

 

7340121

 

115

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

7

 

Tài chính – Ngân hàng

 

7340201

 

270

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

8

 

Kế toán

 

7340301

 

270

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

9

 

Kiểm toán

 

7340302

 

145

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

10

 

Quản trị nhân lực

 

7340404

 

80

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

11

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

7340405

 

260

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

12

 

Luật

 

7380101

 

75

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

 

13

 

Luật kinh tế

 

7380107

 

120

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

 

14

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

7810103

 

260

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

 

15

 

Quản trị khách sạn

 

7810201

 

150

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

16 Các ngành mở mới dự kiến (Thống kê kinh

tế, Thương mại điện tử)

190

2. Vùng Xét Tuyển:

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức xét tuyển đại học:

a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ GD&ĐT

b) Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

– Điểm xét tuyển theo ngành dựa trên chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đã được công bố và điểm xét tuyển của thí sinh.

– Sau khi trúng tuyển vào ngành, sinh viên được lựa chọn và đăng ký theo học ở bất kỳ chuyên ngành thuộc ngành đã đăng ký

4. Mức Học Phí: 

* Lộ trì thay đổi mức học phí qua các năm tương ứng với các mức thu học phí của các chuyên ngành như sau (triệu đồng/năm):

Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021 Năm học 2021-2022
9,5 triệu đồng 10,5 triệu đồng 11,5 triệu đồng 12,5 triệu đồng
13,5 triệu đồng 14,5 triệu đồng 15,5 triệu đồng 16,5 triệu đồng
17,5 triệu đồng 18,5 triệu đồng 19,5 triệu đồng 20,5 triệu đồng

Thông tin liên hệ:

– Tên trường:  ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

– Ký hiệu: DDQ

– Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

– Điện thoại: 0511.3836169.

– Website: http://www.due.edu.vn 

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Kinh Tế Đại Học Đà Nẵng

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo