• Connect with us:

Ngành Kế Toán, Phân Tích Và Kiểm Toán - Tất Cả Các Thông Tin Cần Biết

Ngành kế toán, phân tích và kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức và công ty, đồng thời cung cấp cho các chủ sở hữu và các bên liên quan khác thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư thông minh.

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán Là gì ?

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán là một lĩnh vực liên quan đến việc thu thập, xử lý và báo cáo thông tin tài chính và kinh doanh của một tổ chức hoặc công ty. Các chuyên gia trong ngành này sẽ cung cấp cho các chủ sở hữu doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan khác các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản, lợi nhuận, các khoản nợ và các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, các chuyên gia kế toán sẽ giúp thu thập, phân tích và quản lý thông tin tài chính và kế toán của một doanh nghiệp. Các chuyên gia phân tích sẽ đưa ra các dự đoán về các xu hướng kinh doanh, định giá các tài sản và các khoản đầu tư, và đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chuyên gia kiểm toán sẽ kiểm tra và xác minh các báo cáo tài chính và kế toán, đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và tài chính.

Trong tổng thể, ngành kế toán, phân tích và kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức và công ty, đồng thời cung cấp cho các chủ sở hữu và các bên liên quan khác thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư thông minh.

c
 ngành kế toán phân tích và kiểm toán

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán Học môn gì ?

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán đòi hỏi kiến thức về kế toán, tài chính, quản lý, phân tích và kiểm toán.

Các môn học cơ bản trong ngành bao gồm:

- Kế toán tài chính: là môn học nền tảng trong ngành kế toán, cung cấp kiến thức về việc ghi chép và báo cáo các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Học viên sẽ học về các chuẩn mực kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài sản, lợi nhuận và lỗ.

- Kế toán quản trị: tập trung vào việc sử dụng thông tin kế toán để quản lý doanh nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược. Môn học này cung cấp kiến thức về chi phí, quản lý ngân sách, phân tích biến động giá cả và các kỹ năng quản lý tài chính khác.

- Phân tích tài chính: là môn học giúp học viên hiểu rõ hơn về các báo cáo tài chính và cách đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Học viên sẽ học cách phân tích báo cáo tài chính và đưa ra những đánh giá về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, cũng như đưa ra các dự đoán về tương lai của doanh nghiệp.

- Kiểm toán: là môn học tập trung vào việc đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính và kế toán. Học viên sẽ học cách đưa ra các phát hiện lỗi, đánh giá rủi ro và cách đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Ngoài các môn học cơ bản, các học viên trong ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán cũng cần có kiến thức về luật kinh doanh, quản lý và kỹ năng mềm để có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả với các đối tác và khách hàng.

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán Thi Khối Nào ?

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán thuộc vào các khối thi khác nhau tùy thuộc vào trường đại học. Tuy nhiên, thường thì ngành này sẽ thuộc vào khối Kinh tế và Quản lý hoặc khối Kinh tế - Luật.

Cụ thể, trong kỳ thi Đại học năm 2022, các trường đại học có ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán sẽ thuộc vào các khối thi như sau:

 • Khối A: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Kinh tế Tài chính, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương.
 • Khối A1: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Quản lý.
 • Khối D: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Tuy nhiên, các trường có thể thay đổi khối thi theo từng năm học và thí sinh cần xem kỹ thông tin tuyển sinh trên trang web của từng trường trước khi đăng ký dự thi.

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán Học trường Nào ?

Hiện nay, có nhiều trường đại họccao đẳng đào tạo ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán.

Sau đây là một số trường nổi bật có chương trình đào tạo ngành này:

 1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
 2. Đại học Kinh tế - Luật 
 3. Đại học Kinh tế Tài chính 
 4. Đại học Quốc gia Hà Nội
 5. Đại học Ngoại thương
 6. Đại học Mở Hà Nội
 7. Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các trường này đều có chương trình đào tạo bậc đại học và/hoặc cao đẳng với mức độ phù hợp và chất lượng khác nhau. Thí sinh nên xem xét kỹ các yêu cầu tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và giảng viên của từng trường trước khi quyết định đăng ký học tại trường nào.

Điểm Chuẩn Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán

Điểm chuẩn đại học ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán ở Việt Nam thường dao động từ khoảng 17 đến 25 điểm, tùy thuộc vào từng trường đại học và năm học. Tuy nhiên, điểm chuẩn có thể thay đổi mỗi năm tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và điểm thi của các thí sinh.

Để có thông tin chính xác về điểm chuẩn của ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán tại các trường đại học ở Việt Nam, bạn cần thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của từng trường hoặc liên hệ trực tiếp với phòng tuyển sinh của trường để biết thêm chi tiết.

Học Ngành Kế Toán, Phân tích Và Kiểm toán ra Làm gì

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán là một trong những ngành đào tạo kinh tế được đánh giá cao về nhu cầu nhân lực tại Việt Nam và trên thế giới. Học ngành nghề này, bạn có thể trở thành một chuyên viên tài chính, kế toán, phân tích và kiểm toán, hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư, quản lý doanh nghiệp, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán, bạn có thể đảm nhận các công việc như:

- Kế toán viên: quản lý và thực hiện các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, phân tích và báo cáo tình hình tài chính.

- Phân tích viên tài chính: phân tích và đưa ra đề xuất các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, giúp đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

- Kiểm toán viên: đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Chuyên viên quản lý tài chính: giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, đánh giá các rủi ro tài chính và đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Giảng viên hoặc nghiên cứu viên: truyền đạt kiến thức về Kế toán, phân tích và kiểm toán cho sinh viên hoặc thực hiện các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này.

Trên thực tế, với nhu cầu về chuyên viên Kế toán, phân tích và kiểm toán ngày càng cao, các cơ hội việc làm cho các chuyên viên trong lĩnh vực này đang ngày càng mở rộng.

Cơ Hội Việc Làm Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán ?

Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao và ổn định ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước đều có nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, phân tích và kiểm toán để quản lý và kiểm soát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các cơ hội việc làm cho các chuyên viên Kế toán, phân tích và kiểm toán bao gồm:

- Các công ty kế toán, dịch vụ tài chính: các công ty này chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và kế toán cho các doanh nghiệp khác, do đó đều có nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, phân tích và kiểm toán.

- Ngân hàng và các tổ chức tài chính: các tổ chức này đều cần nhân viên có kiến thức về kế toán và tài chính để thực hiện các nghiệp vụ, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư.

- Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau: các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều cần nhân viên có kiến thức về kế toán, phân tích và kiểm toán để quản lý và kiểm soát tài chính.

- Các cơ quan tài chính nhà nước: các cơ quan này có nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, phân tích và kiểm toán để quản lý và giám sát việc thực hiện chính sách tài chính của đất nước.

- Tư vấn tài chính: các công ty tư vấn tài chính cũng có nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, phân tích và kiểm toán để thực hiện các nghiệp vụ và đưa ra các giải pháp tài chính cho khách hàng.

Do đó, với nhu cầu tuyển dụng cao, các chuyên viên Kế toán, phân tích và kiểm toán có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng phân tích và quản lý tài chính tốt cũng như

Những Tố Chất Phù Hợp Để Học Ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán

Những tố chất phù hợp để học ngành kế toán, phân tích và kiểm toán có thể bao gồm:

 1. Sự chính xác: Đây là tố chất quan trọng nhất trong ngành kế toán, phân tích và kiểm toán. Kế toán viên và kiểm toán viên phải làm việc rất cẩn thận với số liệu, báo cáo, tài liệu pháp lý và các thông tin khác để đảm bảo rằng mọi thứ đều được thực hiện đúng cách và đáng tin cậy.
 2. Kỹ năng phân tích: Kế toán viên và kiểm toán viên cần có khả năng phân tích các số liệu tài chính và đưa ra những kết luận hợp lý. Các kỹ năng phân tích bao gồm khả năng đọc hiểu tài liệu pháp lý, hiểu các nguyên tắc kế toán và kiểm toán, và có khả năng sử dụng các công cụ phân tích.
 3. Kiên trì: Các kế toán viên và kiểm toán viên cần phải làm việc rất cẩn thận và kiên trì để đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện đúng cách và không bị sai sót.
 4. Tinh thần trách nhiệm: Các kế toán viên và kiểm toán viên cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là trong việc xử lý các số liệu tài chính và báo cáo tài chính.
 5. Kỹ năng giao tiếp: Các kế toán viên và kiểm toán viên cần phải có khả năng giao tiếp tốt để có thể trình bày kết quả kiểm toán hoặc báo cáo tài chính cho khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan khác.
 6. Tính cẩn thận: Các kế toán viên và kiểm toán viên cần phải làm việc với số liệu rất chi tiết và cần phải có tính cẩn thận cao để đảm bảo rằng mọi thứ đều được thực hiện đúng cách.
 7. Tư duy phản biện: Các kế toán viên và kiểm toán viên cần phải có khả năng tư duy phản biện để có thể đưa ra những giải pháp hợp lý và đưa ra những lời khuyên chính xác.

Biên tập: Lê Trang

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.