• Connect with us:

Khối D Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học Khối D

Khối D là khối thi bao gồm rất nhiều chuyên ngành như: Khối ngành kỹ thuật, khối ngành công nghệ thông tin, khối ngành luật, khối ngành ngoại ngữ, khối ngành kinh tế - tài chính - quản trị... các ngành khối D luôn hot và có cơ hội dễ xin việc làm nhất. Chính vì vậy hàng năm có rất nhiều thí sinh lựa chọn các tổ hợp môn của khối D để xét tuyển.

Ở bài viết này diễn đàn tuyển sinh 24h xin gửi đến các bạn những thông tin chính xác nhất về: Khối D gồm những ngành nào? Khối D gồm những môn nào? Các trường đại học khối D?

Khối d là khối thi có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất trong tất cả các khối thi đại học bởi đây là khối thi được phát triển thành nhiều khối thi đại học nhất. thông tin chi tiết các bạn hãy xem nội dung dưới đây.

khoi D gom nhung nganh nao cac truong tuyen sinh khoi D

Khối D gồm những ngành nào các Trường Đại Học khối D

Khối D gồm những môn nào?

các trường xét học bạ 2023 Trước đây khối D truyền thống gồm 3 môn là: Toán học - Ngữ văn - Ngoại ngữ những từ năm 2017 Bộ GD & DT đã phát triển khối D cũ thành 99 khối xét tuyển theo thứ tự từ d01 đến d99. Trong đó, môn thi Ngoại ngữ được phân chia ra thành nhiều tổ hợp các khối thi đại học như khối d1 (Tiếng Anh), khối d2 (Tiếng Nga), khối d3 (Tiếng Pháp), khối d4 (Tiếng Trung)… Thí sinh có thể kết hợp thi khối C và khối D để tăng tỷ lệ trúng tuyển vào ngành, trường đại học mình mong muốn.

Các môn thi khối D:

Khối d sử dụng 17 môn thi, các môn thi khối d được sắp xếp dựa theo lượt xuất hiện mới nhất từ tổ hợp môn từ tổ hợp d00 tới d99 như sau: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Hóa Học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

XEM THÊM:

🚩Khối A Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Đại Học Khối A.

Các tổ hợp môn khối D:

Theo quy chế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xét tuyển Đại học cho các thí sinh dự thi lựa chọn xét tuyển khối D, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký xét tuyển đại học với 17 môn thi khác nhau phân chia thành 99 tổ hợp xét tuyển.

Với việc mở rộng tổ hợp xét tuyển các thí sinh có thể đăng ký vào một ngành bằng nhiều tổ hợp để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình yêu thích.

STT Mã khối Các môn xét tuyển
1 Khối D01 Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
2 Khối D02 Ngữ văn, Toán, tiếng Nga
3 Khối D03 Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
4 Khối D04 Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
5 Khối D05 Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
6 Khối D06 Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật
7 Khối D07 Toán, Hóa học, tiếng Anh
8 Khối D08 Toán, Sinh học, tiếng Anh
9 Khối D09 Toán, Lịch sử, tiếng Anh
10 Khối D10 Toán, Địa lí, tiếng Anh
11 Khối D11 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Anh
12 Khối D12 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh
13 Khối D13 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
14 Khối D14 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
15 Khối D15 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh
16 Khối D16 Toán, Địa lí, tiếng Đức
17 Khối D17 Toán, Địa lí, tiếng Nga
18 Khối D18 Toán, Địa lí, tiếng Nhật
19 Khối D19 Toán, Địa lí, tiếng Pháp
20 Khối D20 Toán, Địa lí, tiếng Trung
21 Khối D21 Toán, Hóa học, tiếng Đức
22 Khối D22 Toán, Hóa học, tiếng Nga
23 Khối D23 Toán, Hóa học, tiếng Nhật
24 Khối D24 Toán, Hóa học, tiếng Pháp
25 Khối D25 Toán, Hóa học, tiếng Trung
26 Khối D26 Toán, Vật lí, tiếng Đức
27 Khối D27 Toán, Vật lí, tiếng Nga
28 Khối D28 Toán, Vật lí, tiếng Nhật
29 Khối D29 Toán, Vật lí, tiếng Pháp
30 Khối D30 Toán, Vật lí, tiếng Trung
31 Khối D31 Toán, Sinh học, tiếng Đức
32 Khối D32 Toán, Sinh học, tiếng Nga
33 Khối D33 Toán, Sinh học, tiếng Nhật
34 Khối D34 Toán, Sinh học, tiếng Pháp
35 Khối D35 Toán, Sinh học, tiếng Trung
36 Khối D36 Toán, Lịch sử, tiếng Đức
37 Khối D37 Toán, Lịch sử, tiếng Nga
38 Khối D38 Toán, Lịch sử, tiếng Nhật
39 Khối D39 Toán, Lịch sử, tiếng Pháp
40 Khối D40 Toán, Lịch sử, tiếng Trung
41 Khối D41 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức
42 Khối D42 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
43 Khối D43 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nhật
44 Khối D44 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp
45 Khối D45 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung
46 Khối D46 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Đức
47 Khối D47 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nga
48 Khối D48 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nhật
49 Khối D49 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Pháp
50 Khối D50 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Trung
51 Khối D51 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Đức
52 Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nga
53 Khối D53 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nhật
54 Khối D54 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Pháp
55 Khối D55 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Trung
56 Khối D56 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Đức
57 Khối D57 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nga
58 Khối D58 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nhật
59 Khối D59 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Pháp
60 Khối D60 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Trung
61 Khối D61 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Đức
62 Khối D62 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nga
63 Khối D63 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nhật
64 Khối D64 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Pháp
65 Khối D65 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung
66 Khối D66 Ngữ văn, GDCD, tiếng Anh
67 Khối D67 Ngữ văn, GDCD, tiếng Đức
68 Khối D68 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nga
69 Khối D69 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nhật
70 Khối D70 Ngữ văn, GDCD, tiếng Pháp
71 Khối D71 Ngữ văn, GDCD, tiếng Trung
72 Khối D72 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
73 Khối D73 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
74 Khối D74 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
75 Khối D75 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
76 Khối D76 Ngữ văn, KHTN, tiếng Pháp
77 Khối D77 Ngữ văn, KHTN, tiếng Trung
78 Khối D78 Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh
79 Khối D79 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
80 Khối D80 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
81 Khối D81 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
82 Khối D82 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
83 Khối D83 Ngữ văn, KHXH, tiếng Trung
84 Khối D84 Toán, GDCD, tiếng Anh
85 Khối D85 Toán, GDCD, tiếng Đức
86 Khối D86 Toán, GDCD, tiếng Nga
87 Khối D87 Toán, GDCD, tiếng Pháp
88 Khối D88 Toán, GDCD, tiếng Nhật
89 Khối D89 Toán, KHTN, tiếng Anh
90 Khối D90 Toán, KHTN, tiếng Pháp
91 Khối D91 Toán, KHTN, tiếng Đức
92 Khối D92 Toán, KHTN, tiếng Nga
93 Khối D93 Toán, KHTN, tiếng Đức
94 Khối D94 Toán, KHTN, tiếng Nhật
95 Khối D95 Toán, KHTN, tiếng Trung
96 Khối D96 Toán, KHXH, tiếng Anh
97 Khối D97 Toán, KHXH, tiếng Pháp
98 Khối D98 Toán, KHXH, tiếng Đức
99 Khối D99 Toán, KHXH, tiếng Nga

khoi-d-gom-nhung-mon-nao

Khối D gồm những ngành nào?

Với 99 tổ hợp môn xét tuyển, khối D có rất nhiều ngành mà thí sinh có thể sử dụng để theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích. Dưới đây là danh sách các ngành khối của D, các bạn có thể tham khảo các ngành để có thể lựa chọn được ngành nghề mà mình yêu thích cũng như phù hợp với học lực của mình.

STT Tên Ngành
  Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Quản trị
1 Công tác xã hội
2 Hệ thống thông tin quản lý
3 Kế toán
4 Kinh doanh quốc tế
5 Kinh tế
6 Quản trị kinh doanh
7 Quản trị nhân lực
8 Tài chính - ngân hàng
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
10 Quản trị khách sạn
11 Quản trị kinh doanh
12 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
13 Quản trị nhân lực
14 Quản trị văn phòng
   Nhóm ngành Công nghệ
1 Công nghệ Hàn
2 Công nghệ kĩ thuật địa chất
3 Công nghệ kĩ thuật môi trường
4 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
6 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính
10 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
11 Công nghệ may
12 Công nghệ sợi, dệt
13 Công nghệ thiết bị trường học (NSP)
14 Công nghệ thông tin
15 Công nghệ đa phương tiện
16 Công nghệ thực phẩm
17 Truyền thông và mạng máy tính
  Nhóm ngành Sư Phạm
1 Giáo dục mầm non
2 Giáo dục tiểu học
3 Sư phạm Âm nhạc
4 Sư phạm Địa lí
5 Sư phạm Lịch sử
6 Sư phạm Mỹ thuật
7 Sư phạm Ngữ văn
8 Sư phạm Sử
9 Sư phạm tiếng Anh
10 Sư phạm tiếng Anh
11 Sư phạm tiếng Đức
12 Sư phạm tiếng Nga
13 Sư phạm tiếng Nhật
14 Sư phạm tiếng Pháp
15 Sư phạm tiếng Trung
16 Sư phạm Tin học
17 Sư phạm Văn
18 Tâm lý học
  Nhóm ngành Luật
1 Luật hàng hải
2 Luật kinh doanh
3 Luật kinh tế
4 Luật quốc tế
5 Luật thương mại quốc tế
  Nhóm ngành Ngoại Ngữ
1 Ngôn ngữ Đức
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc
3 Ngôn ngữ Nga
4 Ngôn ngữ Nhật
5 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
6 Ngôn ngữ Thái Lan
  Nhóm Ngành Khác
1 Báo chí
2 Bảo hiểm
3 Nhóm ngành Nông - Lâm
4 Chính trị học
5 Dịch vụ thú y
6 Điều tra hình sự
7 Điều tra trinh sát
8 Đông Nam Á học
9 Du lịch
10 Marketing
11 Quan hệ quốc tế
12 Quản lí đất đai
13 Quản lí hành chính về trật tự xã hội
14 Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự
15 Quản lí tài nguyên và môi trường
16 Quản lí văn hoá
17 Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân
18 Quản lý công nghiệp
19 Quản lý tài nguyên rừng
20 Quản lý xây dựng
21 Quốc tế học
22 Thiết kế đồ họa...
23 Truyền thông
24 Việt Nam học
  ….

Trên đây là danh sách các ngành của khối D, hàng năm các ngành xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển có thể sẽ được các trường thay đổi, để xem thông tin chi tiết  chinh xác nhất các bạn hãy xem thông báo tuyển sinh Đại học hàng năm của các trường.

Các ngành khối D HOT nhất và cơ hội dễ xin việc làm nhất:

Khối d là một trong những khối thi đại học có nhiều ngành nhất, để lựa chọn 1 trong những ngành đó để thi tuyển THPT Quốc Gia quả thật không hề dễ. Để các thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn lĩnh vực đúng đắn, cơ hội việc làm tốt cũng như thõa mãn niềm đam mê cá nhân, dưới đấy là một số nhóm ngành khối D đang hot trong khoảng thời gian một vài năm trở lại đây:

-Nhóm ngành Công nghệ thông tin: Trong thời đại công nghệ 4.0 ngành công nghệ thông tin trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống, ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ kinh tế, xã hội, thông tin, truyền thông...chính vì vậy ngay hiện tại và trong tương lai ngành công nghệ thông tin cần nguồn nhân lực rất lớn, đây chính là cơ hội việc làm cho cho các bạn sinh viên theo đuổi ngành này.

-Nhóm ngành Ngoại ngữ: Ngoại ngữ được sử dụng trong các mảng hoạt động như kinh doanh, tài chính, xuất nhập khẩu, ngoại giao... Trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngoại ngữ chính là một ngành học lý tưởng, kinh tế hội nhập rất nhiều công ty nước ngoài đặt trụ sở và xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam nên yêu cầu nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao, ngoài ra các công ty lớn tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường thế giới cũng rất cần nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao công tác tại các vị trí chuyên biệt, chính vì vậy sinh viên ngành ngoại ngữ có cơ hội việc làm rất rộng mở, sinh viên học xong ra trường có thể làm các công việc như: phiên dịch, nhân viên truyền thông, chuyên viên phòng hoặc làm các công việc trong lĩnh vực sư phạm ngoại ngữ, hướng dẫn viên du lịch...

-Nhóm ngành Kinh tế - Tài Chính - Quản Trị: Kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, với việc liên tục gia nhập các hiệp hội kinh tế thế giới cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của các doanh nghiệp trong nước nhóm ngành kinh tế tài chính quản trị sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nếu bạn là người học giỏi Toán và yêu thích những con số thì đây chính là nhóm ngành lý tưởng và phù hợp nhất dành cho bạn.

-Nhóm ngành Luật: Mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ đời sống...đều cần có sự can thiệp ít nhiều của pháp luật, chính vì vậy ngành luật luôn có rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai, nếu bạn là người học tốt các môn như văn hay giáo dục công dân, ăn nói hoặt bát năng động thì nhóm ngành luật rất phù hợp để bạn theo đuổi và gặt hái thành công trong tương lai.

XEM THÊM:

🚩Khối B Gồm Những Ngành Nào? Gồm Những Môn Nào?

cac-truong-dai-hoc-khoi-d

Các trường đại học khối D:

Ở một vài năm gần đây, số lượng các trường đại học khối D đang dần tăng lên do như cầu tuyển sinh cũng như số lượng thí sinh đăng ký ngày càng nhiều. Dưới đây là danh sách các trường đại học khối D trên cả nước, các em hãy tham khảo và lựa chọn ngôi trường mà mình yêu thích cũng như phù hợp với điều kiện bản thân.

Các Trường Đại Học Khối D Ở Hà Nội Và Miền Bắc:

STT Tên Trường
1 Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Đại học Công đoàn
3 Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
4 Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
5 Đại học Công nghiệp Việt Hung
6 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
7 Học viện Báo chí Tuyên truyền
8 Học viện Chính sách và Phát triển
9 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
10 Học viện Khoa học Quân sự
11 Học viện Kỹ thuật Mật mã
12 Học viện Ngân hàng
13 Học viện Ngoại giao
14 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
15 Học viện Phụ nữ Việt Nam
16 Học viện Quản lý Giáo dục
17 Học viện Tài chính
18 Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
19 Học viện Tòa án
20 Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
21 Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

Các Trường Đại Học Khối D Ở Miền Trung:

STT Tên Trường
1 Đại học Công nghiệp Vinh
2 Đại học Hà Tĩnh
3 Đại Học Hồng Đức
4 Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
5 Đại học Buôn Ma Thuột
6 Đại học CNTT & TT Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng.
7 Đại học công nghệ Đông Á
8 Đại học Công nghệ Vạn Xuân
9 Đại học Khánh Hòa
10 Đại học Khánh Hòa
11 Đại học Khoa học - ĐH Huế
12 Đại học Kinh tế - ĐH Huế
13 Đại học Kinh tế Nghệ An
14 Đại học Luật - ĐH Huế
15 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
16 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
17 Đại học Nha Trang
18 Đại học Phạm Văn Đồng
19 Đại học Phan Thiết
20 Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng
21 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
22 Đại học Tài chính Kế toán
23 Đại học Tây Nguyên
24 Đại học Vinh
25 Đại học Xây dựng Miền Trung
26 Học viện Ngân hàng - phân viện Phú Yên
27 Khoa Du lịch - ĐH Huế
28 Khoa kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế
29 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
30 Phân hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

Các Trường Đại Học Khối D Ở Tp. Hồ Chí Minh Và Miền Nam:

STT Tên Trường
1 Đại học An Giang
2 Đại học An ninh nhân dân
3 Đại Học Bạc Liêu
4 Đại học Cần Thơ
5 Đại học Cảnh sát nhân dân
6 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
7 Đại học Công nghiệp TP.HCM
8 Đại học Đồng Nai
9 Đại học Đồng Tháp
10 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM
11 Đại học Kiên Giang
12 Đại học Kiến trúc TP.HCM
13 Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM
14 Đại học Luật TP.HCM
15 Đại học Mở TP.HCM
16 Đại học Ngân hàng TP.HCM
17 Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam
18 Đại học Nông Lâm TP.HCM
19 Đại học Sài Gòn
20 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
21 Đại học Sư phạm TP.HCM
22 Đại học Tài Chính - Marketing 
23 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
24 Đại học Thủ Dầu Một
25 Đại học Tiền Giang
26 Đại học Tôn Đức Thắng
27 Đại học Trà Vinh
28 Đại học Văn hóa TP.HCM
29 Đại học Việt - Đức
30 Đại học Xây dựng Miền Tây
31 Đại học Công nghệ Sài Gòn
32 Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
33 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM
34 Học viện Hàng không Việt Nam

Danh sách các trường đại học xét tuyển khối D trên đây chỉ dùng để tham khảo sẽ có sự sai lệch và thay đổi của các trường hàng năm, để chính xác nhất các bạn nên xem thông báo tuyển sinh mới nhất của các trường đại học để biết rõ thông tin chi tiết.

Đối với Khối D1, các trường Đại học thường có chính sách tuyển sinh riêng cho học viên liên thông đại học, với điều kiện học viên phải đáp ứng các yêu cầu tương đương với những học sinh đại học truyền thống và có đủ điểm chuẩn của trường. 

Trên đây là mọi thông tin chi tiết về khối d, khối d là khối có nhiều tổ hợp môn xét tuyển các nhóm ngành khối d cũng rất đa dạng luôn thu hút được số lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển hàng năm. Qua bài viết này hy vọng các bạn sẽ có những định hướng học tập và ôn thi đúng đắn dành cho mình. Chúc các bạn thi tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới!

XEM THÊM:

🚩Khối C Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học Khối C.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.
Châu Thị Thúy 7
Châu Thị Thúy 7

Cho em hỏi khối D07 và D08 á, có dành cho ngành hướng dẫn viên du lịch k ạ?

avatar
m