Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương 2020

Trường đại học Ngoại Thương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Thông Báo Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật …..

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2019

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển của nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật (NTH01), Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) và Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.

Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển đại học Ngoại Thương như sau:

Cơ sở 1: Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 CƠ SỞ 1: HÀ NỘI
2 NTH01 Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật A00 24.1 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
3 NTH02 Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh A00 24.1 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
4 NTH03 Tài chính – Ngân hàng và Kế toán A00 23.65 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
5 NTH04 Ngôn ngữ Anh D01, D03 23.73 Điểm quy đổi về thang điểm 30
6 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D01, D03 22.65 Điểm quy đổi về thang điểm 30
7 NTH06 Ngôn ngữ Trung D01, D03 23.69 Điểm quy đổi về thang điểm 30
8 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D01, D03 23.7 Điểm quy đổi về thang điểm 30

Cơ sở 2: TP HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 CƠ SỞ 2 – TP.HCM
10 NTS01 Kinh tế và Quản trị Kinh doanh A00 24.25 Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
11 NTS02 Tài chính ngân hàng va Kế toán A00 23.5 Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm

Sau khi các thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường, thí sinh trúng tuyển sẽ tiếp tục đăng ký vào ngành/chuyên ngành của các nhóm ngành trúng tuyển trên hệ thống trực tuyến của nhà trường.

Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 07/08-12/08 và nhập học trong 3 ngày 20, 21 và 22/8. Thí sinh có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh khi đáp ứng được các điều kiện về tiếng Anh đầu vào theo thông báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao của nhà trường.

Biên tập: Trần Lê

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo