• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Trì 2023

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã chính thức công bố điểm chuẩn. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay là 15 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo. 

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành học: 7340101

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Kế toán

Mã ngành học: 7340301

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành học: 7480201

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành học: 7510205

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành học: 7510201

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành học: 7510301

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa

Mã ngành học: 7510303

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Hóa học (Hóa phân tích)

Mã ngành học: 7440112

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm

Mã ngành học: 7540101

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành học: 7510401

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành học: 7510406

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học

Mã ngành học: 7420201

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành học: 7220201

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên ngành Điểm chuẩn
Ngành Hóa học Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường Đang cập nhập
Ngành Công nghệ Sinh học Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Đang cập nhập
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa Đang cập nhập
Ngành Công nghệ Thông tin Đang cập nhập
Ngành Kế toán Đang cập nhập
Ngành Quản trị kinh doanh Đang cập nhập
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhập

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01 15
7340301 Kế toán A00; C00; D01 15
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00 15
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00 15
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00 15
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00 15
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00 15
7440112 Hoá học A00; A01; B00 15
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00 15
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 15
7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 15
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 15

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01 18
7340301 Kế toán A00; C00; D01 18
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00 18
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00 18
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00 18
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00 18
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00 18
7440112 Hoá học A00; A01; B00 18
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00 18
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 18
7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 18
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 18

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:

Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
    Xét TN THPT Xét Học Bạ
Hóa học (Hóa phân tích) A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ Sinh học A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô   15  
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tữ A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00, A01, B00, D01 15 15
Công nghệ Thông tin A00, A01, B00, D01 15 15
Kế toán A00, A01, B00, D01 15 15
Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 15 15
Ngôn ngữ Anh D01, A00, A01, D14 15 15

 

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Việt Trì

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2019

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tuyển sinh 1200 chỉ tiêu cho tất cả 11 ngành đào tạo. Theo đó ngành có nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Công nghệ kĩ thuật Hóa học với 170 chỉ tiêu, theo ngay sau là ngành Công nghệ thông tin với 150 chỉ tiêu.

Trường đại học công nghệ Việt Trì tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:

- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập PTTH: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn học theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

-Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành. Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của các nhóm ngành.

- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia có tổng điểm kết quả thi của 3 môn thi trong tổ hợp các môn xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét tuyển chất lượng đầu vào.

-Nhà trường sẽ công bố mức điểm trúng tuyển theo từng đợt xét tuyển.

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn  thi THPT quốc gia  xét theo học bạ
Hóa học A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ Sinh học A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ kỹ thuật Điện. Điện lữ A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển. Tự động hóa A00, A01, B00, D01 13 15
Công nghệ Thông tin A00, A01, B00, D01 13 15
Kế toán A00, A01, B00, D01 13 15
Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13 15
Ngôn ngữ Anh D01, A00, A01, D14 13 15

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Công nghiệp Việt Trì có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách . Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

-Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn - Phường Tiên Cát - TP. Việt Trì - Phú Thọ.

-Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Việt Trì Mới Nhất.

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.