• Connect with us:

Điểm Chuẩn

Điểm Chuẩn Đại Học Chính Trị (Trường Sĩ Quan Chính Trị) 2022

Điểm chuẩn Đại Học Chính Trị  hay thường được gọi là Trường Sĩ Quan Chính Trị năm 2022 theo hình thức xét tuyển kết quả...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Đặc Công 2022

Trường Sĩ Quan Đặc Công đã công bố điểm chuẩn theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi tiết điểm...

Điểm Chuẩn Học Viện Phòng Không - Không Quân 2022

Học Viện Phòng Không - Không Quân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm nay, thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành đã...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ Quan Không Quân đã công bố điểm chuẩn 2021 theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ Quan Phòng Hóa đã công bố điểm chuẩn theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp 2022

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp đã chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Công Binh 2022

Trường sĩ quan công binh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin 2022

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin sẽ được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật hàng năm nhanh chóng và công bố sớm nhất...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh 2022

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo đào tạo đại học quân sự chuyên ngành pháo binh, sĩ quan chỉ...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (Đại Học Trần Quốc Tuấn) 2022

Trường Sĩ quan Lục quân 1 hay còn được gọi là trường đại học Trần Quốc Tuấn là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy...