• Connect with us:

Điểm Chuẩn

Điểm Chuẩn Đại Học Võ Trường Toản

Trường Đại Học Võ trường Toản đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành và các phương thức...

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân

Trường đại học dân lập Phú Xuân đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn...

Điểm Chuẩn Học Viện Âm Nhạc Huế

Học Viện Âm Nhạc Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020, năm nay trường chỉ tuyển sinh 5 ngành. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Huế

Khoa Quốc tế - Đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020, năm nay trường chỉ tuyển sinh ngành quan hệ...

Điểm Chuẩn Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2020, năm nay trường tuyển sinh và đào tạo...

Điểm Chuẩn Đại Học Trưng Vương

Trường Đại Học Trưng Vương đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Thành Đông

Trường Đại Học Thành Đông đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Bắc

Trường Đại Học Kinh Bắc đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn của những ngành đào...

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn...

Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên đẫ công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết các bạn hãy...