• Connect with us:

Điểm Chuẩn

Điểm Chuẩn Học Viện Phòng Không - Không Quân 2021

Học Viện Phòng Không - Không Quân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm nay, thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành đã...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ Quan Không Quân đã công bố điểm chuẩn 2021 theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ Quan Phòng Hóa đã công bố điểm chuẩn 2021 theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT....

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp 2021

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Công Binh 2021

Trường sĩ quan công binh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin 2021

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin sẽ được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật hàng năm nhanh chóng và công bố sớm nhất...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh 2021

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo đào tạo đại học quân sự chuyên ngành pháo binh, sĩ quan chỉ...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (Đại Học Trần Quốc Tuấn) 2021

Trường Sĩ quan Lục quân 1 hay còn được gọi là trường đại học Trần Quốc Tuấn là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy...

Điểm Chuẩn Học Viện Biên Phòng 2021

Học viện Biên phòng là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hàng năm Học viện chịu trách nhiềm đào tạo,...

Điểm Chuẩn Học Viện Hải Quân 2021

Học Viện Hải Quân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thông...