• Connect with us:

Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính Năm 2023

Điểm chuẩn Học Viện tài Chính năm 2023 sẽ được cập nhật liên tục, nhanh chóng tại bài viết này. Các bạn hãy chú ý theo dõi để xem những thông tin mới nhất.

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2023

I. Chương trình chất lượng cao (điểm môn Tiếng Anh hệ số 2)

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Hải quan và Logistics
 Mã ngành học: 7340201C06
 Tổ hợp môn: A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 35,51
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >9,0
 - Thứ tự nguyện vọng <2

Tên chương trình đào tạo: Phân tích tài chính
 Mã ngành học: 7340201C09
 Tổ hợp môn: A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 34,6
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >7,6
 - Thứ tự nguyện vọng <3

Tên chương trình đào tạo: Tài chính doanh nghiệp
 Mã ngành học: 7340201C11
 Tổ hợp môn: A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 34,25
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,2
 - Thứ tự nguyện vọng <4

Tên chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp
 Mã ngành học: 7340301C21
 Tổ hợp môn: A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 34,01
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,2
 - Thứ tự nguyện vọng <6

Tên chương trình đào tạo: Kiểm toán
 Mã ngành học: 7340301C22
 Tổ hợp môn: A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 34,75
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,4
 - Thứ tự nguyện vọng <17

II. Chương trình chuẩn (điểm môn Tiếng Anh hệ số 2 đối với ngành Ngôn ngữ Anh)

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh
 Mã ngành học: 7220201
 Tổ hợp môn: A01,D01,D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 34,4
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >7,4
 - Thứ tự nguyện vọng 1

Tên chương trình đào tạo: Kinh tế
 Mã ngành học: 7310101
 Tổ hợp môn: A01,D01,D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,85
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,6
 - Thứ tự nguyện vọng <3

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
 Mã ngành học: 7340101
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,17
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,4
 - Thứ tự nguyện vọng <3

Tên chương trình đào tạo: Tài chính- Ngân hàng 1
 Mã ngành học: 73402011
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,94
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,4
 - Thứ tự nguyện vọng 1

Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng 2
 Mã ngành học: 73402012
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,04
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >7,8
 - Thứ tự nguyện vọng 1

Tên chương trình đào tạo: Tài chính -Ngân hàng 3
 Mã ngành học: 73402013
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,8
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,0
 - Thứ tự nguyện vọng <4

Tên chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp
 Mã ngành học: 7340301
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,15
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,4
 - Thứ tự nguyện vọng 1

Tên chương trình đào tạo: Hệ thống thống tin quản lý
 Mã ngành học: 7340405
 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,94
 Tiêu chí phụ
 - Điểm môn Toán >8,2
 - Thứ tự nguyện vọng <4

1. Chương trình chất lượng cao

Tên Ngành Điểm chuẩn
Ngành Hải quan và Logistics Đang cập nhật
Ngành Phân tích tài chính Đang cập nhật
Ngành Kế toán doanh nghiệp Đang cập nhật
Ngành Kiểm toán Đang cập nhật

2. Chương trình đại trà

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhật
Ngành Kinh tế Đang cập nhật
Ngành Quản trị kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Tài chính - Ngân hàng Đang cập nhật
Ngành Tài chính - Ngân hàng Đang cập nhật
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Hệ thống thông tin quản lý Đang cập nhật

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2021

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7340201C06 Hải quan & Logistics A01; D01; D07 36.2 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2
7340201C09 Phân tích tài chính A01; D01; D07 35.63 Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 22
7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01; D01; D07 35.7 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 13
7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01; D01; D07 35.13 Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 5
7340302C22 Kiểm toán A01; D01; D07 35.73 Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 5
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 35.77 Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 - 6
7310101 Kinh tế A01; D01; D07 26.35 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.7 Điểm môn Toán >= 9.2; NV1 - 7
7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07 26.1  
7340201D Tài chính - Ngân hàng D01 26.45 Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 2
7340301 Kế toán A01; D01; D07 26.55 Điểm môn Toán >= 8.8; NV1 - 5
7340301D Kế toán D01 26.95 Điểm môn Toán >= 7.8; NV1
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 26.1  

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2020

PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT 2020:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Hải quan & Logistics A01, D01, D07 31.17
Phân tích tài chính A01, D01, D07 31.8
Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30.17
Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30.57
Kiểm toán A01, D01, D07 31
Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32.7
Kinh tế A01, D01, D07 24.7
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 25.5
Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D07 25
Tài chính - Ngân hàng D01 25
Kế toán A00, A01,007 26.2
Kế toán D01 26.2
Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 24.85

Các bạn hãy xem dự kiến điểm chuẩn 2020 Học Viện Tài Chính Tại Đây.

Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính
Điểm chuẩn học viện tài chính

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2019

Cụ thể điểm chuẩn trường học viện Tài Chính như sau:

Tên ngành Điểm trúng tuyển Tổ hợp
Kinh tế 20.55 A01, D01
Quản trị kinh doanh 21.3 A00, A01, D01
Tài chính ngân hàng 20 A00, A01
Tài chính ngân hàng 20.2 D01
Kế toán 21.25 A00, A01
Kế toán 21.55 D01
Hệ thống thông tin quản lý 19.75 A00, A01, D01
Ngôn ngữ Anh 27,72 D01

Cách tính điểm xét tuyển:

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tổ hợp khối D01 trong đó môn Tiếng Anh là môn chính. Điểm xét tuyển = [(Môn Tiếng Anh * 2 + Môn 2 + Môn 3)] + [Điểm ƯT * 4/3( làm tròn đến 2 chữ số thập phân)].

- Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ƯT .

Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được trường học viện Tài Chính xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt đó là: Kết quả thi môn Toán đối với tất cả các ngành và thứ tự nguyện vọng của thí sinh.  

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Tài Chính Mới Nhất

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.