• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2023

Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay, các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT  BÌNH DƯƠNG 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng

Mã ngành học: 7320108

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành học: 7810202

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật phán móm

Mã ngành học: 7480103

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành học: 7220201

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Hàn

Mã ngành học: 7220210

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Quản trị văn phòng

Mã ngành học: 7340406

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành học: 7340201

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện. Điện tử

Mã ngành học: 7510301

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành học: 7510205

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành học: 7340101

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Marketing

Mã ngành học: 7340115

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành học: 7510605

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành học: 7480210

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Kế toán

Mã ngành học: 7340301

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: >=15

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=14

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=600

Tên chương trình đào tạo: Dược học

Mã ngành học: 7720201

Điểm chuẩn xét học bạ THPT:>=21

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: >=21

Đánh giá năng lực của đhqg tp.HCM 2023: >=750

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Quản trị kinh doanh Đang cập nhật
Marketing Đang cập nhật
Tài chính – Ngân hàng Đang cập nhật
Kế toán Đang cập nhật
Quản trị văn phòng Đang cập nhật
Công nghệ thông tin Đang cập nhật
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử Đang cập nhật
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đang cập nhật
Dược học Đang cập nhật

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT  BÌNH DƯƠNG 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C03 14
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C03 14
7340301 Kế toán A00; A01; D01; C03 14
7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C03 14
7340115 Marketing A00; A01; D01; C03 14
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 14
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D07 14
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D07 14
7720201 Dược học A00; B00; D07; A02 21

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C03 18
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C03 18
7340301 Kế toán A00; A01; D01; C03 18
7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C03 18
7340115 Marketing A00; A01; D01; C03 18
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 18
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D07 18
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D07 18
7720201 Dược học A00; B00; D07; A02 24

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT  BÌNH DƯƠNG 2020

-Thí sinh khu vực 3

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh 15
7340115 Marketing 15
7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
7340301 Kế toán 15
7340406 Quản trị văn phòng 15
7480201 Công nghệ thông tin 15
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15

 

điểm chuẩn đại học kinh tế kỹ thuật bình dương
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Bình Dương

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT  BÌNH DƯƠNG 2019

Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương tuyển sinh 950 chỉ tiêu trên cả nước cho 7 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh tuyển sinh nhiều nhất với 272 chỉ tiêu, tiếp đến là ngành Kế toán với 250 chỉ tiêu.

Trường đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh theo phương thức:

-Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển theo học bạ).

- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.

Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương như sau:

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Quản trị kinh doanh

A00; A01; C03; D01

14

Tài chính – Ngân hàng

A00; A01; C03; D01

14

Kế toán

A00; A01; C03; D01

14

Quản trị văn phòng

A00; A01; C03; D01

14

Công nghệ thông tin

A00; A01; C01

14

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00; A01; C01

14

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; C01

14

-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 

-530 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc 333 Đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - Số điện thoại: (0274) 3822847 – (0274) 3870795 - 0977615561.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.