Đại học Văn Hóa TP HCM Tuyển Sinh

ĐẠI HỌC  VĂN HÓA TP.HCM 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

 Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là trường trực thuộc bộ văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực bậc đại học và sau đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường  tổ chức tuyển sinh các ngành và chỉ tiêu sau:

1. Các Ngành Đào Tạo

TT Tên ngành, chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Chỉ tiêu
1 Thông tin Thư viện 7320201 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
2 Bảo tàng học 7320305 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 70
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
3 Việt Nam học 7310630 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
4 Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm 7320402A – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 100
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm 7320402B – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
5 Quản lý văn hóa,                 chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội 7229042A – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 280
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa 7229042B – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
Quản lý văn hóa,                 chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật 7229042C – Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R01
– Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R02
– Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật R03
– Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật R04
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc 7229042D – Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn thanh nhạc R05
– Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn thanh nhạc R06
– Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn thanh nhạc R07
– Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Kiến thức văn hóa – xã hội – âm nhạc R08
6 Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam 7229040A – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 160
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa 7229040B – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh D14
7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 50
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành 7810103A – Toán, Địa lý, tiếng Anh D10 300
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 7810103B – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh D01
– Toán, Lịch sử, tiếng Anh D09
– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh D15

2.  Đối tượng tuyển sinh đại học văn hóa tphcm:

Tất Cả thí sinh  Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã được xét tốt nghiệp THPT tại kỳ thi THPT quốc gia

Có đủ sức khỏe để đảm bảo cho việc học tâp

3. Phạm vi tuyển sinh đại học văn hóa tphcm:

Nhà trường Tuyển sinh trên phạm vi của cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh đại học văn hóa tphcm

4.1.Phương Thức Xét tuyển:

– xét tuyển Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 theo tổ hợp môn thuộc các khối thi truyền thống, đã xét tuyển năm 2017: C00, D01, D15.

– xét Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 theo các tổ hợp mới: A00, D09.

– xét Theo các tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới và dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT

4.2. Thi tuyển năng lực đầu vào và kết hợp với xét tuyển.

Nhà Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia

– trường Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT theo học bạ

– Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

– Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung học tập 1 môn văn hóa bậc THPT theo điểm học bạ .

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học văn hóa tphcm:

– Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2018: 810

– Nhà Trường Sử dụng kết quả thi của thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, dành 70% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

– Nhà trường Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 3 năm cấp 3 theo từng tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chuyên ngành. Trường dành 30% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Căn cứ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học của Bộ GD&ĐT từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

– Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết – ĐTK) từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).

– Không có điểm môn thi THPT QG trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

– Điểm môn thi Năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Điểm chuẩn xét tuyển theo từng ngành đào tạo.

Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và các đợt bổ sung không phân biệt nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

7. Thời gian xét tuyển đại học văn hóa tphcm:

7.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến) từ ngày 17/7/2018 đến hết ngày 27/10/2018(thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

– Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Thí Sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ thí sinh nộp hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

Thí sinh nộp  hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

7.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ  từ ngày 03/7/2018 đến ngày 27/10/2018

+Xét  Đợt 1: từ ngày 03/7/2018 đến ngày 28/7/2018.

+ Xét Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/8/2018 đến ngày 26/8/2018.

+ Xét Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 30/8/2018đến ngày 27/9/2018.

+ Xét Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 02/10/2018 đến ngày 27/10/2018.

– Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Thí Sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ Thí sinh nộp hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

Thí sinh nộp  hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

– Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

7.3- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+1 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm hoặc nhận tại Phòng Đào tạo của Trường);

+1 Học bạ THPT phô tô công chứng

+1 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời bản sao công chứng

+ Chứng minh thư nhân dân công chứng (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

8. Tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng ngành, chuyên ngành xem cụ thể trên trang tuyển sinh web của nhà trường

9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

– Lệ phí môn thi Năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

– Phương thức nhận lệ phí xét tuyển:

+ Chuyển phí dự tuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ thu hộ tại các hệ thống bưu điện.

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo Số tài khoản: 3712.1.1057338, tại: Kho bạc Nhà nước Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

– Khi đóng lệ phí xét tuyển, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh thư nhân dân, nội dung đóng lệ phí và số tiền.

10. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy

– Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ.

– Học phí đại học năm học 2018-2019 dự kiến là 7.400.000 đồng/sinh viên.

– Trường thu học phí theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.

Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 08.38992901  – Fax: 08.35106502

– Website: www.hcmuc.edu.vn; – Email: tuyensinhvhs@gmail.com

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo