• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại học Văn Hóa TP. HCM 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại học Văn Hóa TP. HCM 2023

 • Ký hiệu trường: VHS
 • Loại hình đào tạo: Công lập
 • Ngày thành lập: 3 tháng 1, 1976
 • Điện thoại: 028 3899 2901
 • Website: www.hcmuc.edu.vn;
 • Email: tuyensinhvhs@gmail.com
 • Địa chỉ: 51 Đ. Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

 Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là trường trực thuộc bộ văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực bậc đại học và sau đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường  tổ chức tuyển sinh các ngành và chỉ tiêu sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Thông tin thư viện

Mã ngành: 7320201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D09,D15

Ngành Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D09,D15

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D10,D15

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D10,D15

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D10,D15

Ngành Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Chỉ tiêu tuyển sinh: 26

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D09,D15

Ngành Văn hóa học

Mã ngành: 722904

Chỉ tiêu tuyển sinh: 12

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D09

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: C00,D01,D09,D15

 • Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D09 gồm các môn (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D10 gồm các môn (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D15 gồm các môn (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối  R01 gồm các môn (Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật)
 • Khối R02 gồm các môn (Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật)
 • Khối R03 gồm các môn (Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật)
 • Khối R04 gồm các môn (Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật)

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D09: Toán - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D10: Toán - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối R01: Ngữ văn - Địa lí - Năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ hợp khối R02: Ngữ văn - Toán - Năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ hợp khối R03: Ngữ văn - Tiếng anh - Năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ hợp khối R04: Ngữ văn - Biểu diễn nghệ thuật - Năng khiếu văn hóa nghệ thuật.

2.  Đối tượng tuyển sinh đại học văn hóa TP. HCM:

Tất Cả thí sinh  Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã được xét tốt nghiệp THPT tại kỳ thi THPT quốc gia

Có đủ sức khỏe để đảm bảo cho việc học tâp

3. Phạm vi tuyển sinh đại học văn hóa TP. HCM:

Nhà trường Tuyển sinh trên phạm vi của cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh đại học văn hóa TP. HCM

4.1.Phương Thức Xét tuyển:

Xét tuyển Từ kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn thuộc các khối thi truyền thống, đã xét tuyển năm 2018: C00, D01, D15.

- Xét Từ kết quả thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp mới: A00, D09.

- Xét Theo các tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới và dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT

4.2. Thi tuyển năng lực đầu vào và kết hợp với xét tuyển.

Nhà Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia

- trường Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT theo học bạ

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia.

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung học tập 1 môn văn hóa bậc THPT theo điểm học bạ . Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học văn hóa TP.HCM

 • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học: 810
 • - Nhà Trường Sử dụng kết quả thi của thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, dành 70% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.
 • - Nhà trường Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 3 năm cấp 3 theo từng tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chuyên ngành. Trường dành 30% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Căn cứ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học của Bộ GD&ĐT từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

. - Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).

- Không có điểm môn thi THPT QG trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

- Điểm môn thi Năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10)

. - Điểm chuẩn xét tuyển theo từng ngành đào tạo.

- Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và các đợt bổ sung không phân biệt nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

7. Thời gian xét tuyển đại học văn hóa TP.HCM

7.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến) từ ngày 17/7 đến hết ngày 27/10 (thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu

. - Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Thí Sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ thí sinh nộp hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện). Thí sinh nộp  hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

7.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ  từ ngày 03/7 đến ngày 27/10

+Xét  Đợt 1: từ ngày 03/7 đến ngày 28/7

+ Xét Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/8 đến ngày 26/8

+ Xét Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 30/8 đến ngày 27/9

+ Xét Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 02/10 đến ngày 27/10

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Thí Sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ Thí sinh nộp hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện). Thí sinh nộp  hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

7.3. Hồ sơ xét tuyển gồm:

+1 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm hoặc nhận tại Phòng Đào tạo của Trường);

+1 Học bạ THPT phô tô công chứng

+1 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời bản sao công chứng

+ Chứng minh thư nhân dân công chứng (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

8. Tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

- Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng ngành, chuyên ngành xem cụ thể trên trang tuyển sinh web của nhà trường

9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí môn thi Năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Phương thức nhận lệ phí xét tuyển:

+ Chuyển phí dự tuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ thu hộ tại các hệ thống bưu điện

. + Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo Số tài khoản: 3712.1.1057338, tại: Kho bạc Nhà nước Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi đóng lệ phí xét tuyển, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh thư nhân dân, nội dung đóng lệ phí và số tiền.

10. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ.

- Học phí đại học dự kiến là 7.400.000 đồng/sinh viên.

- Trường thu học phí theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.

 

🚩Học Phí Đại Học Văn Hóa TPHCM Mới Nhất

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.