• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2022

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2022

  • Mã trường: VHH
  • Loại hình : Công Lập
  • Ngày thành lập: 26 tháng 3 năm 1959
  • Website: https://www.huc.edu.vn
  • Điện Thoại: 024 3851 1971
  • Điạ Chỉ: 418 Đ. La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Mã Trường: VHH Loại Hình Đào Tạo: Công Lập - Nhằm đưa nền Văn hóa Việt Nam hội nhập với các nền Văn Hóa Các nước thế giới  Đại Học Văn Hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các lĩnh vực đào tạo sau:

Wky: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1959, trụ sở chính của Trường được đặt tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý về đào tạo.

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: D01, D78, D96

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu: 150

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: C00, D01, D96

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: C00, D01, D96

Thông tin -Thư viện

Mã ngành: 7320201

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: C00, D01, D96

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Chỉ tiêu: 55

Tổ hợp xét: C00, D01, A16

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Văn hóa học

Mã ngành: 7229040 

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét:

Nghiên cứu văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112 

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042 

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Quản lý nhà nước về gia đình

Mã ngành: 7229042B

Chỉ tiêu: 165

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Quản lý di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Biểu diễn nghệ thuật

Mã ngành: 7229042D

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: N00

Tổ chức sự kiện văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Chỉ tiêu: 25

Tổ hợp xét: N05, C00, D01

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét:

Văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Chỉ tiêu: 200

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Mã ngành: 7810101B

Chỉ tiêu: 110

Tổ hợp xét: C00, D01, D78

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Chỉ tiêu: 110

Tổ hợp xét: D01, D78, D96

Sáng tác văn học

Mã ngành: 7220110

Chỉ tiêu: 15

Tổ hợp xét: N00

 

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
  chuyên ngành (dự kiến)
7220201 Ngôn ngữ Anh(1) 80
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150
7380101 Luật 80
7320101 Báo chí 70
7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 70
7320201 Thông tin – Thư viện 45
7320205 Quản lý thông tin 55
7320305 Bảo tàng học 40
7229040 Văn hóa học  
7229040A Nghiên cứu văn hóa 40
7229040B Văn hóa truyền thông 70
7229040C Văn hóa đối ngoại 40
7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam  
7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 30
7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 35
7229042 Quản lý văn hóa  
7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 165
7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 40
7229042C Quản lý di sản văn hóa 50
7229042D Biểu diễn nghệ thuật(2) 25
7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 30
7810101 Du lịch  
7810101A Văn hóa du lịch 200
7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL 110
7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế 110
7220110 Sáng tác văn học 15

2. Phương thức xét tuyển

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội xét tuyển thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển đại học và có kết quả thi phổ thông trung học quốc gia từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Nguyên tắc xét tuyển: 

Trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Xét từ thí sinh có kết quả tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển từ cao xuống theo chỉ tiêu từng ngành và đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

- Riêng ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch QT chỉ tuyển sinh theo tổ hợp các môn : Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Môn Tiếng anh phải từ 5 điểm trở lên.

- Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển: 

Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển:

Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt qua số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Đối với tổ hợp môn thi Văn, Sử, Địa: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Văn cao hơn, sau đó mới ưu tiên đến điểm Sử.

+ Đối với tổ hợp môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Ngoại ngữ cao hơn, sau đó mơi ưu tiên đến điểm Văn.

+ Đối với các tổ hợp có thi môn Năng khiếu: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Năng khiếu cao hơn.

3. Các môn năng khiếu tuyển sinh riêng

Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Sử, Năng khiếu

+ Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Chính sách VH và QLNT); Thi Thuyết trình và chọn 1 trong các môn năng khiếu: Thanh nhạc, nhạc cụ, múa

- Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

+ Ngành Quản lý văn hoá( chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc): thi Thanh nhạc(Năng khiếu 1); thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm(Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Đạo diễn sự kiện): thi Biểu diễn NK tự chọn(Năng khiếu 1); Xây dựng kịch bản sự kiện (Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng): thi Cảm thụ âm nhạc và Biên đạo tác phẩm(Năng khiếu 1); Biểu diễn năng khiếu múa(Năng khiếu 2).

+ Ngành Sáng tác văn học(chuyên ngành Viết văn): thi Sáng tác(Năng khiếu 1) và Phỏng vấn(Năng khiếu 2).

4.  Phạm vi xét tuyển:

- Tuyển sinh trong cả nước

5. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 

Mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định.

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Nhất, Chính Xác Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Nhất Thủ Tục Xét Tuyển,

Nhập Học, Học phí Đại Học Văn Hóa Hà Nội  

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách