• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đại Nam 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đại Nam 2023

  • trường: DDN
  • Loại hình đào tạo: Dân Lập
  • Ngày thành lập: 14 tháng 11, 2007
  • Điện thoại: 024 3557 7799
  • Website: https://tuyensinh.dainam.edu.vn/
  • Địa chỉ: Số 1 P. Xốm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

- Căn cứ Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam theo thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ đề án tự chủ tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 380

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B08

Ngành Dược học

Mã ngành: 7720201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 500

Tổ hợp xét tuyển: A00, A11, B00, D07

Ngành Điểu dưỡng

Mã ngành: 7720301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: B00, C14, D07, D66

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 400

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A10, D84

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 500

Tổ hợp xét tuyển:  AOO; DO1; C03; D10

Ngành Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: DO1; CO1; A00; C14

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Tổ hợp xét tuyển: A01;D01; A00;C14

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu tuyển sinh: 130

Tổ hợp xét tuyển: COO; A08; A09; C19

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: A07; A08; DOI; C00

Ngành Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; DI5; C19

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: DOI; D09; D14; D11

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngôn ngữ Nhật Bản

Mã ngành: 7220209

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: D01; A01;C00; DI5

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 110

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A10, D01

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Chỉ tiêu tuyển sinh: 7340122

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C14, D01

Ngành Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngành Kinh tế số

Mã ngành: 7310109

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Ngành Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành: 7810301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: COO; DOI; D09; D71

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối A07: Toán - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối A08: Toán - Lịch sử - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối A09: Toán - Địa lí - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối A10: Toán - Vật lý - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối A11: Toán - Hóa học - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối B08: Toán - Sinh học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối C01: Ngữ văn - Toán - Vật lý.

- Tổ hợp khối C03: Ngữ văn - Toán - Lịch sử.

- Tổ hợp khối C14: Ngữ văn - Toán - Giáo dục công dân

- Tổ hợp khối C19: Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục công dân

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D09: Toán - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D10: Toán - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D11: Ngữ văn - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D66: Ngữ văn - Giáo dục công dân - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D71: 

- Tổ hợp khối D84: Toán - Giáo dục công dân - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối V00: Toán - Vật lý - Vẽ hình họa mỹ thuật.

- Tổ hợp khối V01: Toán - Ngữ văn - Vẽ hình họa mỹ thuật.

- Tổ hợp khối H06: Ngữ văn - Tiếng anh - Vẽ mỹ thuật.

- Tổ hợp khối H08: Ngữ văn - Lich sử - Vẽ mỹ thuật

2Đối tượng tuyển sinh:

 - Các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh:

-Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì; Ngưỡng xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông với điều kiện:

- Tổng điểm ba môn theo khối thi của năm học lớp 12 đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học  đạt  18,0 điểm trở lên.

- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

4.  Ngành và khối xét tuyển

 -Trường sử dụng kết quả thi 02 môn từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì và kết quả môn năng khiếu do trường Đại học Đại Nam tổ chức thi để xét tuyển. Môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật và Tin học) trường tổ chức thi  riêng.

5.  Hồ Sơ Xét Tuyển

   Hồ sơ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT. 

  Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận

6.  Phương thức nộp và địa điểm nhận hồ sơ

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh,.

+ Gửi phát chuyển nhanh qua bưu điện về

+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thông qua Website của nhà trường phải nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo các đợt thời gian quy định của nhà trường.

7.  Học phí đại học

Đóng 10 tháng /01 năm học

- Ngành Dược học (5 năm) : 2.400.000đ/tháng

- Ngành Điều dưỡng: 1.900.000đ/tháng

- Quản trị Du lịch và Lữ hành: 1.500.000 đ/tháng

- Ngành Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế,Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, Xây dựng (5 năm), Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ An: 1.200.000đ/tháng

🚩Điểm Chuẩn Đại Học Đại Nam Mới Nhất, Chính Xác Nhất

🚩Học Phí Đại Học Đại Nam Mới Nhất

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.
Duong
Duong

sao trường không đăng mẫu đơn lên trang này luôn cho tiện?

avatar
m