• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May 2021

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May 2021

THÔNG TIN GIỚI THIỆU:

 • Mã trường: CCM
 • Tên viết tắt: HTU
 • Tên tiếng Anh: Hanoi Industrial Textile Garment University (HICT)
 • Loại trường: Công lập
 • Địa chỉ: Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.827.6514
 • Email: phongtchc@hict.edu.vn
 • Website: http://hict.edu.vn/

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May đã công bố kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2021. Thông tin chi tiết thông báo tuyển sinh của nhà trường các bạn hãy xem nội dung dưới đây.

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Dệt May 2021

Đối tượng tuyển sinh:

-Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Phạm vi tuyển sinh:

-Trường tuyển sinh trên cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

-Xét tuyển.

+Phương thức 1: sử dụng kết quả thi TNTHPT, dựa vào kết quả thi TNTHPT năm 2021.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

DM1: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ nhất

DM2: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ hai

DM3: Điểm thi TN THPT bài thi/môn thi thứ ba

UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.

+Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT, dựa vào điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.

+Với phương án đăng kí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm bình quân các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

DM1 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ nhất

DM2 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ hai

DM3 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ ba

UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Với phương án đăng kí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết lớp 12, điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

DM1 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất

DM2 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai

DM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba

UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Phương thức khác: Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại trà trình độ Đại học hệ chính quy. Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:

+Có kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.

+Có kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11 và học kì 1 năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

+ Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

+ Có chứng chỉ TOEIChoặc TOEFL quốc tế đạt 450 trở lên; hoặc IELTS quốc tế từ 4.5 trở lên và tương đương.

Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu

-Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang

-Hình thức tuyển sinh

Dựa vào kết quả thi TN THPT năm 2021 hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

+Đối với các môn văn hóa: Sử dụng kết quả thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn văn hóa trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.

+Đối với các môn năng khiếu: Trường tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh đăng ký bằng các tổ hợp có môn thi năng khiếu để xét tuyển. Các môn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Vẽ mỹ thuật, Bố cục.

-Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi TN THPT năm 2021 hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 của môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:

-Tổ hợp V00 và V01: Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DNK + UT

DM1 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Toán

DM2 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Ngữ văn (V01) hoặc môn Vật lý (V00).

DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Tổ hợp H00: Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DNK1 + DNK2 + UT

DM1 là điểm thi TN THPT hoặc điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12/điểm tổng kết năm học lớp 12 môn Ngữ văn.

DNK1 là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

DNK2 là điểm thi năng khiếu môn Bố cục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành học và Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến  
  KQ thi THPT Phương thức khác Tổ hợp môn
Thiết kế thời trang (7210404) 60 60 D01, H00, V00, V01
Marketing (7340115) 15 15 A00, A01, B00, D01
Công nghệ may (7540209) 390 390 A00, A01, B00, D01
Công nghệ sợi, dệt (7540202) 10 10 A00, A01, B00, D01
Quản lý công nghiệp (7510601) 60 60 A00, A01, B00, D01
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201) 15 15 A00, A01, B00, D01
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301) 15 15 A00, A01, B00, D01
Kế toán (7340301) 30 30 A00, A01, B00, D01
 • Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Khối A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Khối D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Khối D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Khối V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
 • Khối H00: Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

-Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi:

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021.

+Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng.

-Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký tính cả điểm ưu tiên đạt 18 điểm trở lên.

+Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng.

Thời gian tổ chức tuyển sinh:

-Phương án xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT năm 2021: thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-Thời gian nhận hồ sơ xét học bạ theo từng đợt như sau:

+Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 1/3 – hết 31/3 (Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ đợt 1 sẽ được giảm 10% học phí của HK1, áp dụng với 100% thí sinh đợt 1)

+Đợt 2: Từ 1/4 – hết 31/5/2021

+Đợt 3: Từ 1/6 – hết 30/6/2021

+Đợt 4: Từ 1/7 – hết 20/7/2021

+Đợt 5: Từ 21/7 – hết 31/7/2021

+Đợt 6: Từ 1/8 – hết 15/8/2021

+Đợt 7: Từ 16/8 – hết 31/8/2021

+Đợt 8: Từ 1/9 – hết 30/9/2021

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và thi tuyển các môn năng khiếu.

+Nhận hồ sơ thi môn năng khiếu trước ngày 30/6/2021.

+Thi môn năng khiếu 09/7/2021.

Hồ sơ xét học bạ trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội bao gồm:

-Đối với xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPTQG, hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

-Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) bậc THPT, hồ sơ bao gồm: 

+Sơ yếu lý lịch bản thân có công chứng của địa phương hộ khẩu thường trú. 

+2 bản sao công chứng học bạ. 

+Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT. 

+Bản sao giấy khai sinh. 

+Đơn ĐKX, giấy xác nhận ưu tiên do cơ quan thẩm quyền cấp. 

+2 bản sao công chứng giấy khai sinh. 

+Hồ sơ đăng kí thi tuyển môn năng khiếu bao gồm: 

+Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng kí hộ khẩu thường trú 

+Phiếu đăng kí thi tuyển theo mẫu của nhà trường.

+Bản sao công chứng học bạ THPT .

+Các giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+2 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo khi trúng tuyển.

Hình thức nộp hồ sơ:

-Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tuyển sinh và truyền thông của trường hoặc gửi chuyển phát nhanh về.

-Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp các thí sinh có cùng điểm xét tuyển, ở cuối danh sách xét tuyển thì sẽ căn cứ vào điều kiện phụ khác: đối với các khối thi A00; A01; B00; D01 thì xét điều kiện phụ là môn Toán, đối với ngành thiết kê điều kiện xét tuyển phụ là môn Mỹ thuật. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. 

Các chính sách ưu tiên:

-Trường không tổ chức xét tuyển thẳng với các đối tượng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

-Ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng không dùng quyền xét tuyển thẳng

-Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định trong trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 không được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào Trường.

-Điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực và đối tượng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển:

-Lệ phí xét tuyển từ kết quả thi TN THPT là 25.000đ/ nguyện vọng

-Lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT và phương thức khác là 30.000đ.

-Lệ phí thi tuyển năng khiếu: 300.000 đ/1 thí sinh.

🚩Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Mới Nhất, Chính Xác Nhất

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách