• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội 2023

  • Mã trường: QHS
  • Loại trường: Công lập
  • Ngày thành lập: năm 2009
  • Điện thoại: 024 3754 7670
  • Email: education@vnu.edu.vn
  • Website: https://education.vnu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQG HÀ NỘI

Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu chất lượng cao, trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Trường là một trong các trường đại học thành viên của ĐHQG Hà nội. Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy của trường các bạn hãy xem nội dung dưới đây.

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Sư phạm Toán

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, A16

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu  tuyển sinh:

Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, A16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Sư phạm Ngữ Văn

Mã ngành: 7140217

Tổ hợp xét tuyển: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Tổ hợp xét tuyển: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Mã ngành: 7140249

Tổ hợp xét tuyển: C00, A07, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Quản trị trường học

Mã ngành:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Quản trị công nghệ giáo dục

Mã ngành:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Quản trị chất lượng giáo dục

Mã ngành:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Tham vấn học đường

Mã ngành:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Khoa học giáo dục

Mã ngành: 7140202

Tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15, D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C00 , D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C00 , D01

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

Đối tượng tuyển sinh:

-Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;

-Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

-Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

-Có kết quả ”Đạt” ở vòng đánh giá năng khiếu đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non.

Phạm vi tuyển sinh: 

-Trong cả nước.

Các nhóm ngành tuyển sinh và các phương thức tuyển sinh năm 2023:

Các nhóm ngành tuyển sinh năm 2023:

-Nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (mã nhóm ngành: GD1), gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên.

-Nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (mã nhóm ngành: GD2), gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý.

-Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác (mã nhóm ngành: GD3), gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường.

 Nhà trường tổ chức phân ngành cho sinh viên sau khi kết thúc năm học thứ nhất. Quy định về phân ngành cho sinh viên nhóm ngành GD1; GD2; GD3, thí sinh xem tại mục 6.2 phần IV của Đề án này.

-Ngành Giáo dục Tiểu học (mã ngành: GD4).

-Ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành: GD5).

Các phương thức tuyển sinh năm 2023:

-Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN;

-Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

-Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

-Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội (phương thức này chỉ áp dụng cho tuyển sinh vào các nhóm ngành/ngành GD3, GD4 và GD5).

-Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục tổ chức đánh giá năng khiếu của thí sinh. Thí sinh không bắt buộc phải có kết quả đánh giá năng khiếu trước khi đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh được công nhận trúng tuyển khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

+Đạt điểm chuẩn theo quy định.

+Đạt đánh giá năng khiếu.

Các tổ hợp xét tuyển:

Ngành học Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Tổ hợp môn thi/bài thi Phương thức khác Quy định trong xét tuyển
THPT
Sư phạm Toán Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên GD1 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)   Sau khi hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất sẽ phân ngành.
Sư phạm Vật lý Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) - Xét
Sư phạm Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học (B00) tuyển
Sư phạm Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ, của ĐHQGHN;
Sư phạm Khoa học tự nhiên   - Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS;
Sư phạm Ngữ Văn   GD2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) - Xét tuyển theo kết quả bài thi ĐGNL năm 2021 của ĐHQGHN (chỉ áp dụng cho các nhóm ngành GD3, GD4, GD5);
Sư phạm  Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00)  
Sư phạm Lịch sử   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)  
Sư phạm Lịch sử và Địa lý   Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)  
Quản trị trường học Khoa học giáo dục và khác GD3 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)  
Quản trị công nghệ giáo dục Toán, Hóa học, Sinh học (B00)  
Quản trị chất lượng giáo dục Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00)  
Tham vấn học đường Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)  
Khoa học giáo dục    
Giáo dục Tiểu học   GD4 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)    
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)  
Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00)  
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)  
Giáo dục Mầm non   GD5 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)    
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)    
Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00)    
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)    

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT cho từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

-Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&Đ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

-Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN: Theo quy định của ĐHQGHN.

-Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, HĐTS quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển.

-Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS, kết quả bài thi ĐGNL năm 2023 của ĐHQGHN: Theo quy định của ĐHQGHN, cụ thể:

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn  sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

+Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (bảng quy đổi điểm trong Phụ lục 2) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 3), với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

+Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2023 để xét tuyển là 80 điểm (thang điểm 150).

Lưu ý: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh cần “Đạt” ở vòng đánh giá năng khiếu.

Quy định về đánh giá năng khiếu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non (GD5):

-Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục tổ chức đánh giá năng khiếu. Thí sinh không bắt buộc phải có kết quả đánh giá năng khiếu trước khi đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh được công nhận trúng tuyển khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

+Đạt điểm chuẩn hoặc các quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

  +Đạt về đánh giá năng khiếu.

Các bước thực hiện đăng ký và đánh giá năng khiếu:

-Thí sinh đăng ký trực tuyến qua đường link: https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/207. Thời hạn đăng ký trực tuyến dự kiến: đến 24h00 ngày 10/8/2023.

-Thí sinh thực hiện bài đánh giá năng khiếu

+Đợt 1:  Từ 15/4/2023 đến 15/6/2023.

+Thí sinh tự quay clip thể hiện năng khiếu múa hoặc hát hoặc vẽ hoặc biểu diễn nhạc cụ hoặc kể chuyện hoặc đọc thơ và gửi về Trường Đại học Giáo dục (gửi file mềm hoặc USB chứa clip qua email: sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (Phòng 103, Nhà G7, Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Khi thực hiện bài năng khiếu, yêu cầu thí sinh chọn trang phục nghiêm túc và phù hợp với nội dung bài năng khiếu.

+Đợt 2: Từ 10/7/2023 đến 15/8/2023. Thí sinh chọn một trong hai hình thức nộp bài thi năng khiếu sau đây:

+Hoặc thí sinh tự quay clip thể hiện năng khiếu múa hoặc hát hoặc vẽ hoặc biểu diễn nhạc cụ hoặc kể chuyện hoặc đọc thơ và gửi về Trường Đại học Giáo dục (gửi file mềm hoặc USB chứa clip qua email: sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục (Phòng 103 Nhà G7, Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

+Hoặc thí sinh đánh giá năng khiếu trực tiếp tại Trường Đại học Giáo dục (lưu ý:  Đánh giá trực tiếp chỉ áp dụng cho các hợp thí sinh có những khó khăn trong việc ghi hình), cụ thể như sau:

+Nhà trường gửi email thông báo mã dự đánh giá năng khiếu, thời gian và địa điểm tổ chức đánh giá năng khiếu cho thí sinh.

+Thí sinh thực hiện bài đánh giá năng khiếu trực tiếp.

+Theo lịch đã được nhà trường gửi qua email và tin nhắn, thí sinh đến địa điểm thực hiện bài năng khiếu. Khi thực hiện bài năng khiếu, yêu cầu thí sinh chọn trang phục nghiêm túc và phù hợp với nội dung bài năng khiếu.

+Thí sinh tự thực hiện bài năng khiếu theo loại hình đã đăng ký                    

+Các bài năng khiếu sẽ được ghi hình và lưu trữ theo quy định đối với bài thi tuyển sinh.

-Công bố kết quả đánh giá năng khiếu:

Thí sinh xem kết quả đánh giá năng khiếu trên cổng tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trước ngày 30/6/2023 (Đợt 1) và trước ngày 01/09/2023 (Đợt 2).

Lệ phí dự đánh giá năng khiếu:

-Mức phí: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) / thí sinh. Kinh phí này chưa bao gồm kinh phí xét tuyển chung theo quy định

-Lệ phí đánh giá năng khiếu cần phải nộp trước lịch thực hiện ít nhất 7 ngày. Thí sinh đã tham gia đánh giá năng khiếu sẽ không được hoàn trả lệ phí.

Các đối tượng được miễn đánh giá năng khiếu:

-Thí sinh có giải thưởng về các loại hình nghệ thuật trong các kỳ thi cấp quận, huyện trở lên; hoặc đã có bằng, chứng chỉ trung cấp; sơ cấp về thanh nhạc, nghệ thuật, được miễn đánh giá năng khiếu dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

-Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyến thí sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

+Trước ngày 30/05/2023: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+Trước 17h00, ngày 10/06/2023 (tính theo dấu bưu điện): Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Trường Đại học Giáo dục (địa chỉ: phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

+Trước 17h00, ngày 28/07/2023: Công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

+Trước 17h00 ngày 10/08/2023: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được thông báo qua email cho thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển.

-Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy định của ĐHQGHN

+Trước 17h00, ngày 10/06/2023: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trực tiếp (hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện) tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

+Trước 17h00, ngày 28/07/2023: Công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

+Trước 17h00 ngày 10/08/2023: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được thông báo qua email cho thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển.

-Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

+Trước 17h00, ngày 10/06/2023: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển  trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

+Trước 17h00, ngày 28/07/2023: Công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

 +Trước 17h00 ngày 10/08/2023: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được thông báo qua email cho thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển.

-Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

+Từ ngày 27/04 đến 17h00, ngày 11/05/2023: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi;

+Từ ngày 27/04 đến 17h00, ngày 16/05/2023: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 theo phương thức thức trực tuyến;

+Từ ngày 07/08 đến 17h00, ngày 17/08/2023: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến). Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ);

+Trước 17h00, ngày 22/08/2023: Thí sinh nhận kết quả xét tuyển đợt 1 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

+Trước 17h00, ngày 01/09/2023: Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học đợt 1 (bao gồm cả xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn và gửi chuyển phát nhanh kết quả xác nhận nhập học và giấy xác nhận kết quả thi THPT bản gốc về Trường).

+Trước 17h00, ngày 05/9/2023: Thí sinh nhập học đợt 1.

-Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

+Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00, ngày 28/07/2023.

+Trước 17h00 ngày 10/8/2023: Thí sinh xác nhận nhập học tại Trường Đại học Giáo dục (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

🚩Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học mới nhất, chính xác nhất.

Chính sách ưu tiên:

- Thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng nộp hồ sơ  theo quy định tại trường, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh THPT chuyên.

Lệ phí xét tuyển thi tuyển:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, dự kiến 30.000đ/1 hồ sơ, gửi kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Học phí trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN năm 2023:

-Học phí bình quân từ 980.000 đồng – 1.170.000 đồng/tháng.

-Mức học phí tăng hàng năm không quá 10%.

🚩 Điểm Chuẩn Đại Học Giáo Dục Mới Nhất, Chính Xác Nhất.

🚩 Học Phí Đại Học Giáo Dục Mới Nhất

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.