Đại học Bạc Liêu thông báo tuyển sinh 2019

Trường Đại học Bạc Liêu

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Loại hình đào tạo: Công lập
Địa chỉ: Số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3821107 / Fax: 0781.3822653
Email: mail@blu.edu.vn
Website: blu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề.
Thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và đã đạt yêu cầu về thi các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học vào các năm trước thì chỉ cần đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh Đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi THPT Quốc gia

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia 2019;
– Xét tuyển theo học bạ
– Kết hợp xét tuyển điểm thi THPT QG hoặc kết quả điểm học bạ với môn thi năng khiếu (đối với các ngành mầm non, GD thể chất)
4. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành

 

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hạp môn ) Phưong thức xét tuyển Chì tiêu
Quàn trị kinh doanh 7340101 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
D01 Văn, Toán, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quá thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Kế toán A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT
A01 Toán, Lý, T.Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
7340301 DOI Văn, Toán, T.Anh 80
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Tài chính – Ngân hàng AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT
A01 Toán, Lý, T.Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
7340201 DOI Văn, Toán, T.Anh 50
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Công nghệ thông tin AOO Toán, Lý, Hỏa Từ học bạ THPT
7480201 A01 Toán, Lý, T.Anh 80
A02 Toán, Lý, Sinh
D07 Toán, Hóa, T.Anh
A00 Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Nuôi trồng thủy sản AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 80
A01 Toán, Lý, T.Anh
BOO Toán, Hóa, Sinh
7620301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
BOO Toán, Hóa, Sinh
A16 Toán, KTỈTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Bảo vệ thực vật AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
BOO Toán, Hóa, Sinh
7620112 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
BOO Toán, Hóa, Sinh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Chăn nuôi 7620105 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
BOO Toán, Hỏa, Sinh
D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thiTHPT quốc gia
BOO Toán, Hóa, Sinh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 50
DOI Văn, Toán, T.Anh
A07 Toán, Sừ, Địa
C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT
DOI Văn, Toán, T.Anh
C15 Văn, Toán, KHXH
D78 Văn, KHXH, T.Anh
D01 Văn, Toán, T.Anh Từ học bạ THPT 60
D09 Toán, Sử, T.Anh
D14 Văn, Sử, T.Anh
Ngôn ngừ Anh 7220201 D15 Văn, Dịa, T.Anh
D01 Văn, Toán, T.Anh Từ kết quà thi THPT Quốc gia
D09 Toán, Sử, T.Anh
D78 Văn, KHXH, T.Anh
A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
B00 Toán, Hóa, Sinh
Khoa học môi trường 7440301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
B00 Toán, I lóa, Sinh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Ngành đào tạo Mã ngành Tồ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phương thức xét tuyển Chi tiêu
Giáo dục Tiểu học coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 80
D01 Văn, Toán, T.Anh
A07 Toán, Sử, Địa
51140202 C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
D01 Toán, Văn, T.Anh
C15 Văn, Toán, KHXH
D78 Văn, K.HXH, T.Anh
Văn, Toán, Từ học bạ THPTkết họp thi tuyển môn năng khiếu 100
Giáo dục Mầm non 51140201 M00 Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
Giáo dục Thể chất 51140206 T00 Toán, Sinh, Năng khiếu: Bât xa tại chỗ, Chạy 1 OOm và Đứng dẻo gập thân. Từ học bạ THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiếu
Sư phạm Âm nhạc 51140206 N00 Văn, Năng khiếu Đàn, Năng khiếu Hát. Từ học bạ THPTkết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiêu
Tổng chỉ ticu các ngành cao dẳng sư phạm 260
Ngành đào tạo Mã ngành Tổ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phưong thức xét tuyền Chỉ tiêu
Dịch vụ thú y 51640201 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT
A01 Toán, Lý, T.Anh
B00 Toán, Hóa, Sinh
D07 Toán, Hóa, T.Anh 40
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quà thi THPT Quốc gia
B00 Toán, Hóa, Sinh »
A16 Toán, KHTN, Văn
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 51220113 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT
DOI Văn, Toán, T.Anh
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả Thi THPT quốc gia 40
DOI Toán, Văn, T.Anh
C15 Văn, Toán, K.HXH
D78 Văn, K.HXH, T.Anh
Tổng chỉ tiêu 80

Điểm Chuẩn Đại học Bạc Liêu Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại học Bạc Liêu Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại học Bạc Liêu

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo