Đại Học Nội Vụ Hà Nôi Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

– Trong mấy năm gần đây số lượng học sinh tham dự kỳ thi Đại Học chính quy tăng đáng kể . Để đáp ứng đủ nhu cầu cho học sinh cũng như các ngành học thêm đa dạng giúp học sinh dễ dàng lựa chọn cho mình được 1 ngành học phù hợp với xu thế phát triển của đất nước hiện nay. Đại Học Nội Vụ Hà Nội Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy gồm các chuyên ngành sau:

1. Ngành Đào Tạo

TT Mã ngành Ngành/Chuyên ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Phương thức tuyển sinh
Theo kết quả thi THPT Quốc gia Theo kết quả học tập THPT Xét tuyển thẳng (chỉ tiêu)
Tổ hợp môn thi/bài thi Chỉ tiêu Tổ hợp môn học Chỉ tiêu
A. Trụ sở chính tại HÀ NỘI            
1.1 7340404 Quản trị nhân lực 250 A01;C00;

A00;D01

240 A01; A00;

DOI

5 5
1.2 7340406 Quản trị văn phòng 180 C00;C19;

C20; D01

170 C00;D01;

D14;D15

5 5
1.3 7380101 Luật 252 A00; A01;

C00;D0]

242 A00; A01;

D01

5 5
1.4 7380101-01 Ngành Luật – Chuyên ngành Thanh tra
1.5 7310205 Quản lý nhà nước 160 A01;C00;

C20;D01

120 A01; C00;

DOI

35 5
1.6 7310201 Chính trị học 85 A10; C00;

C20;D0]

60 A10;C00;

C20;D01

23 2
1.7 7310201-01 Chuyên ngành Chinh sách công
1.8 7320303 Lưu trữ học 70 C00; C20;

C19;D01

50 COO; C20;

C19;D01

18 2
1.9 7320303-01 Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ
1.10 7229042 Quản lý văn hóa 100 COO; C20;

D01;D15

75 COO; C20;

D01;Đ15

23 2
1.11 7229042-01 Chuyên ngành Quản di sản văn hóa và phát triển du lịch

 

1.12 7229040 Vãn hóa học            
1.13 7229040-01 Chuyên ngành Văn hỏa Du lịch

160 COO; C20;

D01;D15

148 COO; C20;

D01;D15

10 2
1.14 7229040-02 Chuyên ngành Van hóa Truyền thông        
1.15 7320201 Thông tin – thư viện   A10;C00;

C20;D01

  A10; COO;    
1.16 7320201-01 Chuyên ngành Quản trị thông tin 60 50 C20; DOI 8 2
L17 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 55 AOO; C00;

C20;D01

45 AOO; COO;

C20; DOI

8 2
1.18 7480104 Hệ thống thông tin 80 A00; A01;

D01;D90

50 AOO; A01;

DOI; D90

28 2
B. Phân hiệu tại QUẢNG NAM            
2.1 7340404QN Quản trị nhân lực 50 AOO; COO;

C20;D01

35 AOO; COO;

C20; DOI

13 2
2.2 7340406QN Quản trị văn phòng 38 AOO; C00;

C20;D01

28 AOO; COO;

C20; ĐOI

8 2
2.3 7380101QN Luật   AOO; COO;

C20; DOI

  AOO; COO;

C20; DOI

   
2.4 7380101-01QN Ngành Luật – Chuyên ngành Thanh tra 50 35 13 2
2.5 7310205 QN Quản lý nhà nước 60 COO; C20;

D01;D15

40 COO; C20;

D01;D15

18 2
2.6 7320303QN Lưu trừ học

  COO; C20;

C19; DOI

  COO; C20;

C19; ĐOI

13  
2.7 7320303 01QN Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ 50 35 2
2.8 7229042QN Quản lý văn hóa   A00; C00;

C20;D01

  AOO; COO;

C20;D01

   
2.9 7229042-01QN Chuyên ngành Quàn lý di sàn văn hóa và phát triển du lịch 50 35 13 2
2.10 7229040QN Văn hóa học            
2.11 7229040-01QN Chuyên ngành Văn hóa Du lịch 50 COO; C20;

D01;D15

35 COO; C20;

D01;D15

13 2
2.12 7229040-02QN Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông          
c. Phân hiệu tại TP. HỒ CHÍ MINH            
3.1 7380101HCM Luật 150 A00; A01;

COO; DOI

110 AOO; A01;

C00;D01

38 2
3.2 7340406HCM Quản trị văn phòng 50 A01-C00;

D01;D15

35 A0];CO0;

D01;D15

13 2
3.3 7310205HCM Quàn lý nhà nước 160 AOO; COO;

DOI; DI5

100 AOO; COO;

D01;D15

58 2
3.4 7320303HCM Lưu trữ học

A C00;C03;   C00;C03;    
3.5 7320303-01HCM Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ 40 C19;D14 25 C19;D14 13 2

2. Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định
– Không vi phạm pháp luật và trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự

3. Phạm vi tuyển sinh:

– Trong cả nước

4. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển

5. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp xét tuyển:

– Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có khoảng 10% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT;

– Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam có 50% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển học bạ THPT

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

–  Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển bằng và cao hơn mức điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.     

7. Tổ chức tuyển sinh:         

7.1.Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, điểm xét tuyển vào trường thấp nhất bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.2. Xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12:

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

+ Bản photo công chứng học bạ THPT

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

+ 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo    

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ.

– Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437532864_122

Website: www.truongnoivu.edu.vn


Điểm Chuẩn Đại Học Nội Vụ Hà Nôi Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nội Vụ Hà Nôi Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Nội Vụ Hà Nôi 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo