Đại Học Xây Dựng Miền Tây Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIÊN TÂY

 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là trường  có chức năng, nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ bậc đại học phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, trường tổ chức tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng chính quy như sau:

1. Các ngành đào tạo.

TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 2019
I Đại học chính quy 550
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 250
2 Kiến trúc
– Chuyên ngành Kiến trúc công trình
– Chuyên ngành Nội thất
– Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc
7580101 100
3  Kế toán 7340301 80
4 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 25
5 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 25
6 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7580205 25
7 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 25
8 Kỹ thuật môi trường 7520320 25
II Đại học liên thông chính quy 60
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201 30
2 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 30
III Cao đẳng chính quy 100
1  Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng 6510104 50
2  Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước 6510422 50

 TỔ HỢP XÉT TUYỂN

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp
1 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
2 Kiến trúc

– Kiến trúc Công trình

– Kiến trúc Nội thất

– Đồ họa Kiến trúc

7580101 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
3 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
4 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 Toán – Vật lí – Vẽ mỹ thuật V00
Toán – Ngữ văn – Vẽ mỹ thuật V01
Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật V02
Toán – Hóa học – Vẽ mỹ thuật V03
5 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Chuyên ngành xây dựng Cầu – Đường)

7580205 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh  học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
6 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
7 Kỹ thuật Môi trường 7520320 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Toán – Hóa học – Sinh học B00
Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D01
8 Kế toán 7340301 Toán – Vật lí – Hóa học A00
Toán – Vật lí – Tiếng Anh A01
Ngữ văn – Địa lí – Tiếng Anh D15
Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh D14

 

2. Phạm vi tuyển sinh trường đại học xây dựng miền tây

– Nhà trường Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển

3.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

3.1.1 Chỉ tiêu: Nhà trường dành 70% chỉ tiêu để xét duyệt theo thình thức này.

3.1.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định

Điều kiện nhận hồ sơ

– Đã tốt nghiệp THPT

-Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) theo quy địn

– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.1.3. Nguyên tắc xét tuyển đại học

 – Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

3.2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

3.2.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
– Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm Trung học phô thông từ khá trở lên;
– Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải ≥ 6,0 điểm.;

3.2.3. Nguyên tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT

Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng.

3.3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia
– Đã tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định;
– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)
– Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
– Điểm (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 điểm. (Điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT và điểm môn Vẽ Mỹ thuật hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật).

3.3.3. Nguyên tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến mônToán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

xem thêm: điểm chuẩn các trường đại học
4. Thời gian, địa điểm và hình thức sơ tuyển Vẽ mỹ thuật

– Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6, thi tuyển (dự kiến) ngày 05, 06/7;
– Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
– Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
– Địa điểm sơ tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
– Môn thi Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.

5. Liên kết đào tạo

Liên kết với Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM đào tạo thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
– Liên kết với Học viện Tài chính đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán.

Mọi thông tin tuyển sinh liên hệ:

* Địa chỉ: Số 20B đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

* Điện thoại: (070) 3825903.

* Website: www.mtu.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Xây Dựng Miền Tây Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Xây Dựng Miền Tây

 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo