Trường Đại Học Kiên Giang Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của bộ GD&ĐT ,trường Đại Học Kiên Giang tổ chức tuyển sinh các ngành học và chỉ tiêu như sau:

1. Các Ngành Học:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn
Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán- Tin

Sư phạm Toán – Lý

7140209 20 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

D01 – Toán, Văn, Anh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh Du lịch

Ngôn ngữ Anh Thương mại

7220201 150 D01 – Toán, Văn, Anh

D09 – Toán, Sử, Anh

D14 – Văn, Sử, Anh

D15 – Văn, Địa, Anh

Quản lý Tài nguyên môi trường

Quản lý tài nguyên đất đai

Quản lý tài nguyên môi trường và du lịch

 

7850101

40 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 -Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Kế toán

Kế toán Thương mại-Du lịch

Kế toán Xây dựng

7340301 150 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

D01 – Toán, Văn, Anh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Luật 7380101 120 A00 – Toán, Lý, Hóa

D01 – Toán, Văn, Anh

D14 – Văn, Sử, Anh

C00 – Văn, Sử, Địa

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh khách sạn

7340101 200 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

D01 – Toán, Văn, Anh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Thông tin (CNTT)

CNTT – Thương mại điện tử

CNTT – Công nghệ cao

7480201 100 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

D01 – Toán, Văn, Anh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (CNKT XD)

CNKT XD Đường

CNKT XD Thủy lợi

7510103 100 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

D01 – Toán, Văn, Anh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (CNKT MT)

CNKT MT Công nghiệp

CNKT MT Biển và Ven bờ

7510406 40 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 -Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Thực phẩm (CNTP)

Công nghệ chế biến thực phẩm truyền thống

CNTP chức năng

7540101 80 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Nuôi trồng Thủy sản

Nuôi trồng và bảo tồn sinh vật biển

7620301 40 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng công nghệ cao

7620110 20 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học công nghiệp

Công nghệ sinh học Y-Dược

7420201 30 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Chăn nuôi

Chăn nuôi sản xuất giống

Chăn nuôi thú cưng

 

7620105

20 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Tài chính ngân hàng 7340201 100 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D01 – Toán, Văn, Anh

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 40 C00 – Văn, Sử, Địa

D01 – Toán, Văn, Anh

D14 – Văn, Sử, Anh

D15 – Văn, Địa, Anh

Quản lý thủy sản (*) 7620305 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

B00 – Toán, Hóa, Sinh

D07 – Toán, Hóa, Anh

Khoa học hàng hải (*) 7840106 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D07 – Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật nhiệt (*)

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

7520115 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D07 – Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (*) 7510301 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D07 – Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật ô tô (*) 7520130 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D07 – Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật tàu thủy (*) 7520122 50 A00 – Toán, Lý, Hóa

A01 – Toán, Lý, Anh

C01 – Toán, Văn, Lý

D07 – Toán, Hóa, Anh

2. Vùng tuyển sinh đại học kiên giang:

– Trường đại học kiên giang tổ chức Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh đại học kiên giang:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT ; Điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT xác định và không có môn nào đạt từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10).

– Đăng ký xét tuyển: Theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT

– Thời gian xét tuyển gồm 2 đợt:

+ Xét tuyển đợt 1: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 

+ Xét tuyển đợt bổ sung: Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

– Thông tin quan trong: Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ được đăng ký xét tuyển với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung 1 học kỳ trước khi vào học chính thức

Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT:

– Điểm xét tuyển (ĐXT) = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) + ĐƯT. Trong đó:

+ ĐTB môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 1)/3

+ ĐTB môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 2)/3

+ ĐTB môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 3 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 3)/3

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh

Xét tuyển theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển

+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực)

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT ; Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh vừa mới tốt nghiệp

+ Các thí sinh thuộc (khu vực) KV1, KV2, KV2 – NT nộp bản sao hộ khẩu có chứng thực.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

+ 01 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.

4. Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí  đăng ký xét tuyển:

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

– Thông tin quan trọng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang được xét tuyển thấp hơn 0,5 điểm trong mỗi môn dùng để xét tuyển (ĐTB môn 1, ĐTB môn 2, ĐTB môn 3) và phải học bổ sung 1 học kỳ trước khi vào học chính thức.

5. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy 

– Học phí: Dự kiến 180.000 đồng/tín chỉ. Tương đương khoảng 6.000.000 – 7.000.000 đồng/năm học.
– Lộ trình tăng học phí cho từng năm theo Quy định chung của các Bộ, ngành liên quan.

* Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Kiên Giang

Tel: 0773. 628777; Website: tuyensinh.vnkgu.edu.vn

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kiên Giang Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Kiên Giang Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Trường Đại Học Kiên Giang

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo