• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Năm 2021

Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Năm 2021

Mã trường: HBT

Địa Chỉ: số 36 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437 546 966.

Website: https://ajc.hcma.vn/

TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

- Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tuyển sinh trong phạm vi cả nước với 2 hình thức là thi THPT Quốc Gia và xét tuyển theo học bạ (chiếm 30% chỉ tiêu đề ra).

1. Phạm vi tuyển sinh:

+ Trường tuyển các thí sinh trên cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

+ Căn cứ theo kết quả trong đợt thi THPT Quốc Gia: Miễn thi môn Tiếng Anh đối với thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP, IELTS hoặc TOEFL iBT còn hiệu lực (cần nộp bản sao công chứng), điểm quy đổi từ chứng chỉ sang điểm xét tuyển được tính như sau:  

Ngành học Mã chuyên ngành Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 RI 5; R05; R06; RI6
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 R07; R08; R09; RI7
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 RI 1; RI2; R13; RI 8
Truyền thông đại chúng   C15; A16; D01                    
Truyền thông đa phương tiện  
Triết học  
Chủ nghĩa xã hội khoa học  
Kinh tế chính trị  
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế  
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)  
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý  
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước  
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 527
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 528
Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh 529
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách 538
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội 532
Quản lý nhà nưởc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước 537
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản 801
Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử 802
Xã hội học  
Công tảc xã hội  
Quản lý công  
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam   C00; C03; DI4; C19
Truyền thông quốc tế       D01 
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 610
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao) 614
Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp 615
Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616
Quảng cáo  
Ngôn ngữ anh  

  Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/mồn thỉ có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ cảc chứng chỉ quốc tế

Ngành học Mã chuyên ngành Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Báo chí, chuyên ngành Báo in 602M R19
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604M
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605M
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607M
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608M
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609M
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603M R20
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606M R21
Truyền thông đại chúng   R22
Truyền thông đa phưong tiện  
Triết học  

+ Căn cứ theo học ba để xét tuyển:

  • Đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt ở cả 3 năm học THPT trong các trường chuyên, trường năng khiếu sẽ được học viện xét tuyển 30% chỉ tiêu theo từng chuyên ngành.
  • Các thi sinh được xét tuyển theo học bạ cần phải đăng ký, thi và đạt trên 5.0 điểm môn Năng khiếu mới đủ điều kiện.

3. Chỉ tiêu của các chuyên ngành:

- Dựa theo thông tin tuyển sinh của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các chỉ tiêu, mã ngành, chuyên ngành, môn thi xét tuyển cũng như tổ hợp bài thi được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Ngành học Mã chuyên ngành Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 R15; R05; R06; R16
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 R07; R08; R09; R17
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 R11; R12; R13; R18
Truyền thông đại chúng   C15; A16; D01
Truyền thông đa phương tiện  
Triết học  
Chủ nghĩa xã hội khoa học  
Kinh tế chính trị  
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 527
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 528
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 529
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước  
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 530
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 531
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 532
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh 533
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách 538
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản 801
Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử 802
Xã hội học  
Công tác xã hội  
Quản lý công  
Quản lý nhà nước  
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   C00; C03; D14; C19
Truyền thông quốc tế    
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 610  
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 D01; D72; D78
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 614
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 615
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616
Quảng cáo  
Ngôn ngữ Anh  

4. Cấu trúc thi môn Năng khiếu của học viện:

+ Phần 1 (3 điểm):

  • 30 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Thời gian làm bài 30 phút.
  • Các câu hỏi kiểm tra về độ hiểu biết chung của bản thân, nằm trong các môn học chủ yếu là lớp 12 như: Lịch sử, Giáo dục công dân, Ngữ văn và Địa lý.

+ Phần 2 (7 điểm):

  • Chuyên ngành Quay phim truyền hình, Ảnh báo chí:

Viết lời bình, nhận xét không quá 500 chữ cho hình ảnh, video đề thi. Trọng tâm về kỹ thuật, hình thức, nội dung của đề. Thời gian làm bài 30 phút. Kiểm tra kiến thức về bố cục, tạo hình, tư duy, ý tưởng, sang tạo, giao tiếp; độ hiểu biết về lĩnh vực ảnh báo chí và quay phim truyền hình.

  • Chuyên ngành khác của Báo chí:

Trả lời, tự luận 2 câu hỏi về năng lực xử lý, phát hiện vấn đề, biếu đạt thông tin, thể hiện quan điểm cá nhân. Thời gian làm bài không quá 120 phút.

+ Thời gian dự thi môn Năng khiếu: Sẽ được thông báo trên trang chủ của Học viện.

5. Những thông tin khác:

+ Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi Năng khiếu: Phòng tuyển sinh của Học viện, tại 36 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Ngoài ra, thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ này qua đường chuyển phát nhanh hoặc bưu điện đến địa chỉ trên.

Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Mới Nhất, Chính Xác Nhất

Nguyện Vọng 2 Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Mới Nhất

Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền       

Biên Tập: Đỗ Thanh

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách