Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên Tuyển Sinh 2020

Mã trường: DTN
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855564 – Fax: 0280.3852921
Website: http://www.tuaf.edu.vn 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH THÁI NGUYÊN 

TUYỂN SINH 2020

 
căn cứ vào chức năng đào tạo cũng như chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái Nguyên tuyển sinh hệ đại học gồm những ngành nghề và chỉ tiêu như sau:

Văn phòng Chương trình tiên tiến
1 7904492 Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
2 7905419 Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Sinh học,  Tiếng Anh D08
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
3 7906425 Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Khoa Quản lý tài nguyên
4 7850103 Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính – môi trường) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 35 35
2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
4. Toán, Hóa học, Sinh Học B00
5 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) 1. Văn, Lịch Sử, Địa Lý C00 40 40
2. Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Toán, Hóa học, Sinh Học B00
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
6 7340116 Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) 1. Toán, Vật Lý,  Hóa học A00 25 25
2. Toán, Vật Lý, Sinh Học A02
3. Toán, Địa Lý, Lịch sử A07
4. Văn, Lịch Sử, Địa Lý C00
Khoa Lâm nghiệp
7 7620205 Lâm sinh(chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
8 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01 25 25
2. Toán, KHTN, Địa Lý A14
3. Toán, Sinh học, Văn B03
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
9 7549001 Công nghệ chế biến gỗ 1. Toán, Địa Lý, GDCD A09 15 15
2. Toán, KHTN,  Địa Lý A14
3. Toán, Sinh học, Văn B03
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
Khoa Nông học
10 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
11 7620110 Khoa học cây trồng 1. Toán,  Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán,  Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
12 7620112 Bảo vệ thực vật 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 15 15
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
Khoa Môi trường
13 7320205 Quản lý thông tin (chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin) 1. Văn, Toán, Tiếng Anh D01 25 25
2. Toán, GDCD, Tiếng Anh D84
3. Toán, Lịch sử, Địa Lý A07
4. Văn, Địa Lý, GDCD C20
14 7440301 Khoa học môi trường 1. Văn, Toán, Tiếng Anh D01 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Địa lý, GDCD A09
4. Toán, Lịch sử, Địa Lý A07
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 35 35
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3.Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Vật Lý, GDCD A10
16 7620114 Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 15 15
2. Toán, Hóa Học , Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Vật Lý, GDCD A10
17 7340120 Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản) 1. Toán,  Vật Lý,  Hóa học A00 15 15
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán,Vật Lý,Tiếng Anh A01
Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
18 7420201 Công nghệ sinh học (CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH trong chăn nuôi, thú y) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 25 25
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Địa Lý C04
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 35 35
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
Khoa Chăn nuôi thú y
21 7640101 Thú y-Bác sĩ thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 60 60
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
22 7620105 Chăn nuôi thú y 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 40 40
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01

2.Đối tượng tuyển sinh Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên:

Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Đảm bảo sức khỏe để học tập
Không sử dụng các chất thuốc cấm của nhà nước quy định.
 

3. Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái Nguyên

 Năm 2018 trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái tuyển sinh theo 2 phương thức
–  Phương thức 1:Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 
–  Phương thức 2:Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông
* Nhà trường Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
– Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ 1 Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tuyensinh.tuaf.edu.vn).
+ 1 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận  kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
* Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
– Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT:
+ Các Thí sinh đã tốt nghiệpTHPT.
+Học bạ có Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm
– Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ 1 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website http://tuyensinh.tuaf.edu.vn)
+ 1 Bản phô tô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+1  Bản phô tô công chứng Học bạ THPT.
+phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận  kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học

4. Tổ Hợp Môn Thi Tuyển/Xét Tuyển Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái Nguyên:

 Nhà trường có 4 tổ hợp sau để xét tuyển vào tất cả các ngành của trường ĐH Nông lâm:
+ A00: Toán, Hóa học, Vật lí.
+ B00: Toán, Hóa học, Sinh học;
+ D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
+ C02: Toán, Ngữ văn,  Hóa học

5. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: 

Mọi chi tiết thông tin tuyển sinh của trường liên hệ: 

Phòng Đào tạo Trường Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên
Tổ 10 – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
– Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường Đại học Nông lâm tầng 1 toàn nhà Trung tâm bắt đầu từ ngày 15 tháng 7
– thí sinh Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.
– Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: www.tuyensinh.edu.vn
02806.285103 (phòng Đào tạo) . Website:www.tuyensinh.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo