• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Hồng Đức 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Hồng Đức 2023

 • Loại hình: Dân Lập
 • Điện thoại: 02373.910.619; 02373.914.852
 • Website: http://www.hdu.edu.vn/
 • Địa chỉ: 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Trường Đại học Hồng Đức  là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam được thành lập theo mô hình quy mô mới đa ngành, trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; D07

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; C01

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: A00; B00; D07

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: B00; B03; D08

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét: C00; C19; C20; D01

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: C00; C03; C19; D14

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: A00; C00; C04; C20

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 

Tổ hợp xét: A01; D01; D14; D66

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 300

Tổ hợp xét: A00; C00; D01; M00

Ngành Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét: M00; M05; M07; M11

Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140203

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: T00; T02; T05; T07

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7240301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 180

Tổ hợp xét: A00; C04; C14; D01

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét: A00; C04; C14; D01

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: A00; C04; C14; D01

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: A00; C04; C14; D01

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét: A00; C00; C19; D66

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; A02; B00

Ngành Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; A02; B00

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D07; B00

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; B03; C18

Ngành Lâm học

Mã ngành: 7620201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; B03; C18

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; B03; C18

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; C00; C20; D66

Ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 7580103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; B03; C18

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00; C04; C14; D01

Ngành Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: C00; C19; C20; D66

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: C00; C19; C20; D66

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: A01; D01; D14; D66

Ngành Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: B00; C00; C19; D01

Ngành Giáo dục mầm non

Mã ngành: 51140201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: M00; M05; M07; M11

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối A02: Toán - Vật lý - Sinh học.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối B03: Toán - Sinh học - Ngữ văn.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối C01: Ngữ văn - Toán - Vật lý.

- Tổ hợp khối C03: Ngữ văn - Toán - Lịch sử.

- Tổ hợp khối C04: Ngữ văn - Toán - Địa lí.

- Tổ hợp khối C14: Ngữ văn - Toán - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối C18: 

- Tổ hợp khối C19: Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối C20: Ngữ văn - Địa lí - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D08: Toán - Sinh học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D66: Ngữ văn - Giáo dục công dân - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối M00: Ngữ văn - Toán - Đọc diễn cảm - Hát.

- Tổ hợp khối M05: Ngữ Văn - Lịch sử - Năng khiếu

- Tổ hợp khối M07: Ngữ Văn - Địa lí - Năng khiếu

- Tổ hợp khối M11: Ngữ văn - Năng khiếu báo chí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối T00: Toán - Sinh học - Năng khiếu thể dục thể thao.

- Tổ hợp khối T02: Ngữ văn - Sinh học - Năng khiếu thể dục thể thao.

- Tổ hợp khối T05: Ngữ văn - Giáo dục công dân - Năng khiếu thể dục thể thao

- Tổ hợp khối T07:

I/ Nội dung tuyển sinh

1/ Ngành tuyển sinh đào tạo theo chương trình hợp tác nước ngoài - Đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào:

Các ngành theo nhu cầu của người học và nước ngoài.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 90/ học viên

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (sinh viên được dậy tiếng Việt 1 năm trước khi học các ngành đăng ký theo nguyện vọng).

2/ Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng:

2.1/ Hình thức tuyển sinh:

Hình thức 1: dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

Hình thức 2: Dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

- Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển (đọc diễn cảm và hát; bật xa tại chỗ và chạy 100m)

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 học sinh.

- Điều kiện: Chỉ tuyển sinh theo phương thức 1

+Xét tuyển thí  sinh có tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt 24 điểm trở lên (không có môn nào dưới điểm 5, môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt tù 8 điểm trở lên)

+Kết quả rèn luyện 3 năm THPT đạt loại tốt, học lực xếp loại khá trở lên.

+Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi

- Tuyển thẳng:

+ Đối với học sinh đạt giải Quốc Tế, Quốc gia, các môn văn hóa tương ứng với ngành đào tạo.

+ Học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học phổ thông đăng ký vào các  ngành phù hợp với môn học hoặc môn đạt giải: có 3 năm học chuyên đạt học sinh giỏi, hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

+ Điều kiện đối với thí sinh tuyển thẳng: Xét từ giải Quốc tế đến giải Quốc gia, cấp tỉnh và từ giải nhất, nhì và đến giải ba. Xét tuyển từ thí sinh có điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu.

2.2/ Đăng ký xét tuyển

 • Đối với hình thức sử dụng đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc Gia.

+ Tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ

+ Thí sinh có điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng +Đối với các ngành đào tạo giáo viên: bộ giáo dục và đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, trường xây dựng phương án xét tuyển.

+ Đối với các ngành khác;

 • Đối với đại học:  Căn cứ theo kết  quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp thao hướng dẫn của sở giáo  dục và đào tạo.
 • Đối với xét tuyển đợt bổ sung: thí sinh đăng ký xét tuyển qua bưu điện, trực tuyến, hoặc trực tiếp tại phòng quản lý đào tạo.
 • - Đối với thí sinh dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng:

 • Đối với đại học:  điểm trung bình trung 3 năm  THPT  của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5 điểm, riêng ngành giáo dục thể chất, các môn học được tính gồm hai môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, điểm thi năng khiếu và học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
 • Đối với cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.

3/ Tuyển sinh trung cấp mần non

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học sinh

- Điều kiện xét tuyển:  Tốt nghiệp THPT, Học lực khá

- Hình thức: xét tuyển theo kết quả học tập THPT, môn thi năng khiếu thi 1 trong 2 môn đọc diễn cảm hoặc hát.

II/ Vùng tuyển sinh

- Trường cao đẳng nghề Hồng Đức tuyển sinh trên toàn quốc.

III/ Hồ sơ tuyển sinh

Thí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đăng ký xét tuyển
 • Bản sao học bạ THPT
 • Bản sao bằng tốt nghiệp
 • Giấy chứng nhận ưu tiên
 • 1 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ người nhận.

IV/ Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc

 • Phòng quản lý đào tạo trường Đại học Hồng Đức (phòng 207 nhà điều hành)

🚩Điểm Chuẩn Đại Học Hồng Đức Mới Nhất.

🚩Học Phí Đại Học Hồng Đức Mới Nhất.

                                                                                                           Biên Tập: Trần Lê

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.
Le xuan manh
Le xuan manh

T 1989 dn 2001la hoc sinh

avatar
m