Đại Học Kinh Tế TPHCM Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Đại Học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là một trong những  trường đại học đa ngành đa nghề  với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn với  trình độ cao uy tín khoa học và chuyên môn.Trường tổ chức tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành nghề và chỉ tiêu xét tuyển sau:

1. Các Ngành ĐàoTạo Của Nhà Trường:

TT Chương

trình

Ngành Chuyên ngành Mã đăng ký xét tuyển Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu
1 ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO Ngành Kinh tế – Kinh tế đầu tư 7310101 A00, A01, D01, D07 550
– Quản lý nguồn nhân lực
– Thẩm định giá
– Bất động sản
– Kinh tế học ứng dụng
– Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp
– Kinh tế chính trị
2 Ngành Quản trị kinh doanh – Quản trị 7340101 A00, A01, D01, D07 600
– Quản trị chất lượng
– Quản trị khởi nghiệp
3 Ngành Kinh doanh quốc tế – Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 450
– Chuyên ngành Ngoại thương
4 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 50
5 Ngành Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07 150
6 Ngành Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 200
7 Ngành Tài chính – Ngân hàng – Tài chính công 7340201 A00, A01, D01, D07 950
– Quản lý thuế
– Ngân hàng
– Tài chính
– Thị trường chứng khoán
– Đầu tư tài chính
– Ngân hàng đầu tư
– Ngân hàng quốc tế
– Thuế trong kinh doanh
– Quản trị hải quan – ngoại thương
8 Ngành Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, D07 50
9 ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO Ngành Tài chính quốc tế 7464664_td A00, A01, D01, D07 50
10 Ngành Kế toán – Kế toán công 7340301 A00, A01, D01, D07 750
– Kế toán doanh nghiệp
– Kiểm toán
11 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D07 50
12 Ngành Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07 100
– Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
13 Ngành Toán kinh tế – Toán tài chính 7310108 A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

100
– Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
14 Ngành Thống kê kinh tế – Thống kê kinh doanh 7310107 A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50
15 Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Hệ thống thông tin kinh doanh 7340405 A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

150
– Thương mại điện tử
– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
16 Ngành Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50
17 Ngành Kỹ thuật phần mềm – Công nghệ phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50
18 Ngành Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại 7220201 D01, D96

Tiếng Anh hệ số 2

150
19 Ngành Luật – Luật kinh doanh 7380101 A00, A01, D01, D96 150
– Luật kinh doanh quốc tế
20 Ngành Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, D07 50
21 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 7340101_01 A00, A01, D01, D07 50
22 CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bằng tiếng Anh) Quản trị kinh doanh – Quản trị

– Kế toán

– Marketing

– Tài chính

– Kinh doanh quốc tế

7340101_02 A00, A01, D01, D07 250

Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

2. Đối tượng tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

– Tất cả các Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia và trong đó có kết quả các bài thi, môn thi theo tổ hợp xét tuyển của trường

3.  Phạm vi tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

– Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

Trường Đh Kiến Trúc TPHCM chỉ sử dụng kết quả bài thi hoặc môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và ĐKĐKXT:

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: nhà  Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

– Các điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

6. Chỉ tiêu tuyển sinh và Tổ hợp môn xét tuyển trường ĐH Kinh Tế TPHCM

– Tổng chỉ tiêu tuyển sinn là  : 5000

– Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi (khối thi) xét tuyển:

– Tổ hợp A00 gồm: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01 gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01 gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D90 gồm : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96 gồm: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

– Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi hoặc môn thi xét tuyển.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi hoặc môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng hoặc khu vực

– Riếng Đối với từng chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

– Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo

– Riêng  Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh thì nhà trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

8. Tiêu chí phụ trong xét tuyển: 

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường  sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu; nếu số này vẫn còn thừa so với chỉ tiêu thì trường  tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng Anh từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh nào có nguyện vọng cao hơn.

Xếp theo  chuyên ngành:

Nhà Trường tuyển sinh theo 6 nhóm, việc xếp ngành, chuyên ngành được thực hiện như sau:

+ Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm 1: thì  Cuối học kỳ thứ 2 của khoá học, căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành nhà Trường sẽ tổ chức xét tuyển ngành/chuyên ngành.

+ Đối với thí sinh trúng tuyển các nhóm từ 02 đến 06: thí sinh học đúng ngành/chuyên ngành trúng tuyển.

– Đối với Chương trình chất lượng cao:

+ Đối tượng là thí sinh trúng tuyển nhóm 1 thì  thí sinh có nhu cầu học chương trình chất lượng cao đăng ký sau khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại Trường. nhà  Trường sẽ tuyển chọn và thông báo danh sách đủ điều kiện học.

+ Chương trình đào tạo  chất lượng cao gồm có 8 ngànhvà chuyên ngành: Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kinh doanh thương mại, Marketing, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp và  Kiểm toán.

9.Tổ chức tuyển sinh:

–  Các Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG theo quy định của sở GD&ĐT.

– Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển.

– Các Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

– Sau khi Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG về trường bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.

10.Thời gian đào tạo và học phí:Tổng 4 năm (08 học kỳ)

* Lịch học:

– Theo thời khóa biểu chung: buổi sáng và chiều

– Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký các lớp kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày trước công chúng….theo lịch riêng. Cuối khóa

được cấp chứng chỉ để hỗ trợ công việc sinh viên sau khi ra trường.

* Mức học phí

+ Theo phương án của trường: Học phí  là 17. 500.000đ / 1 sinh viên / 1 năm.

* Hỗ trợ tài chính

+ Đối với Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước. Ngoài ra các  sinh viên còn được cấp học bổng theo chính sách của nhà trường. Trường tạo điều kiện cấp các giấy chứng nhận theo yêu cầu để sinh viên có thể làm thủ tục vay vốn tại các ngân hàng chính sách địa phương.

* Văn bằng được cấp sau khi  tốt nghiệp

+ Bằng Cử nhân, hệ chính quy

* Cơ hội học tập cao hơn

+ Thí Sinh có thể theo các bậc học: hệ văn bằng hai đại học chính quy; hoặc học bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Thông tin liên hệ:

Mã trường: KSA

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 295 299

Fax: (08) 38 250 359

Website: www.ueh.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế TPHCM Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Kinh Tế TPHCM 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo