Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh hệ đại học chính quy nội  dung như sau:

I. Các ngành đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH

– Khoa chuyên môn: Khoa Quốc tế

– Thời gian đào tạo: 5 năm
– Học phí dự kiến: 1.980.000 đồng/ tháng
– Dạy và học: Bằng Tiếng Anh
– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật Cơ khí (CTTT đào tạo bằng tiếng Anh) 70 7905218
Kỹ thuật Điện (CTTT đào tạo bằng tiếng Anh) 70 7905228

KỸ SƯ KỸ THUẬT
– Thời gian đào tạo: 4,5 năm
– Học phí dự kiến: 1.170.000 đồng/ tháng

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
2.1. Khoa Cơ khí

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí chế tạo máy; Robot và máy tự động; CAD/CAM-CNC) 350 7520103
Kỹ thuật Vật liệu 50 7520309
Kỹ thuật Cơ – điện tử 250 7520114

2.2. Khoa Điện

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật Điện (Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện) 180 7520201
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển) 350 7520216

2.3. Khoa Điện tử

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông) 120 7520207
Kỹ thuật máy tính (Tin học công nghiệp) 50 7480106

2.4. Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật cơ khí động lực 55 7520116

2.5. Khoa Xây dựng và môi trường

Ngành Chỉ tiêu
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 50 7580201

III. KỸ SƯ CÔNG NGHỆ
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Học phí: 1.170.000 đồng/ tháng
– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

3.1. Khoa Sư phạm kỹ thuật

Ngành Chỉ tiêu
Công nghệ chế tạo máy 70 7510202
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 120 7510301

3.2. Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Ngành Chỉ tiêu
Công nghệ kỹ thuật ô tô 150 7510205

IV. CỬ NHÂN
– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Học phí: 980.000 đồng/ tháng
– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
4.1. Khoa Kinh tế công nghiệp

Ngành Chỉ tiêu
Kinh tế công nghiệp (Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) 40 7510604
Quản lý công nghiệp 40 7510601

4.2. Khoa Quốc tế

Ngành Chỉ tiêu
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ) 30 7220201

II. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

III. Vùng tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước).

IV. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Căn cứ trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định thì trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học Thái Nguyên sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh.

– Quy định chêch lệch điểm xét giữa các tổ hợp: Các tổ hợp đều có mức ưu tiên về điểm như nhau.

– Điểm xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng tuyển thì thứ tự ưu  ưu tiên như sau: (1) ưu tiên thí sinh có 3 môn trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 5,0 trở lên; (2) ưu tiên môn toán trong tổ hợp ĐKXT; (3) ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

+ Những thí sinh trúng tuyển có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp ĐKXT thấp hơn 1,0 điểm so với ngưỡng điểm quy định của bộ giáo dục và đào tạo sẽ phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức.

VI. Lệ phí tuyển sinh

– Lệ phí xét tuyển đợt 1 của trường được thực hiện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

– Lệ phí xét tuyển đợt bổ sung vào trường dự kiến là 30.000 đồng/thí sinh

Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo