Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh Thông Báo Tuyển Sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

Theo kế hoạch tuyển sinh cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh  thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy như sau:

1/ Phạm vi tuyển sinh

– Phạm vi tuyển sinh của trường là: Tỉnh tây ninh

TT Ngành hoc Mỉ ngành Tổ hop môn xét tuyển Mẵ ¡0 hợp xét tuyển Chi ticu Phạm vi tuyển sinh
I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 Giáo duc Mầm non 51140201 Toén học. Ngữ văn. Năng khicu M00 120
Toán học. Vật lý. Hoả học A00
Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán học. Vật lý. Ticng Anh A01 40
Ngữ vãn. Lích sử. Đia lý coo
Ngữ văn. Toán học, Tiêng Anh DOI Thí sinh cỏ hộ khau thường
3 Sư phạm Âm nhạc 51140221 Ngữ vãn. NK 1. NK 2 N00 ưủ tại tỉnh Táy Ninh
Toán học. NK 1. NK 2 NOI
Ngữ vãn. Toán học, Vẽ trang tri màu HOI
4 Sư phạm Mỹ ihuâl 51140222 Ncữ văn. Tiêng Anh, Vẽ ưang tri màu H06 40
Ngữ vãn. Lịch sử. Vẽ trang trí màu H08
5 Công nghệ thông tin 6480201 Toán học. Vét lý. Hoả hoc A00 30 Thí sinh có hô khẩu trong cả nước
Toán học, Vật lý, Tiéng Anh A01
Ngữ văn. Lích sử. Đia ly coo
6 Quản In văn phỏng 6340403 Neữ văn. Toán học, Lịch sử C03 30
Ngữ văn. Toán học, Ticng Anh D01
7 Ticng Anh 6220206 Ngữ văn. Toán hoe. Tiêng Anh D01 30
II. TRÌNH dô trung cáp
1 Sư phạm Mầm non 42140201 Toán học Ngữ vàn. Năng khiểu M00 40 Thí sinh có hộ khẳu thường tru tai tinh Táy Ninh

2/ Hình thức và đối tượng tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh:

– Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

– Xét tuyển và thi năng khiếu

Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Tây Ninh

– Thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh

3/ Ngưỡng đảm bảo chất  lượng

– Thực hiện theo quy định tại điều 6 và điều 12 của quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên

– Điều  kiện nhận đăng ký xét  tuyển

– Chỉ nhận những thí sinh có thi môn năng khiếu tại trường (ngành giáo dục mầm non).

4/ Hồ sơ tuyển sinh

– Phiếu đăng ký xét tuyển (tải trên kênh tuyển sinh của trường, website: http://cdsptayninh.edu.vn/)

– Bằng tốt nghiệp  và sổ hoc bạ THPT hoặc BTTHPT (bản sao công chứng)

– Giấy khai sinh; CMND (bản sao công chứng)

– Giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên nếu có.

– 01 phong bì  có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận để nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển khi có kết quả.

Địa  chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tel: 0276 382 6478

Website: http://cdsptayninh.edu.vn/

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo