Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Phúc Thông Báo Tuyển Sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH PHÚC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Mã Trường: C16

– Căn  cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo;

– Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1/ Phạm vi tuyển sinh:

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tuyển sinh trên khu vực cả nước.

  1. Hệ Cao dang: 300 chi tiêu
Stt Tên ngành nghề dào tạo Stt Tên ngành nghề dào tạo
1 Cat gọt kim loại 6520121 7 Công nghệ thông tin (ƯDPM) 6480202
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khi 6520205 8 Diện tư công nghiệp (Chương trình chat lượng cao) 6520227(a)
3 Hàn 6520123 9 Ke toán doanh nghiệp 6340302
4 Điện công nghiệp 6520227 10 Kỷ thuật xây dựng 6580201
5 Cơ điện tứ 6520263 11 May thời trang 6540204
6 Diện tứ công nghiệp 6520227 12 Cõng nghệ ô tỏ 6510216
  1. Hộ Trung cấp + THPT: 12 50 chi tiêu
stt Tên ngành nghề dào tạo Mả Stt Tên ngành nghe dào tạo
1 Cắt gụt kim loại 5520121 6 Điện lữ công nghiệp 5520227
2 Hàn 5520123 7 Ke toán doanh nghiộp 5340302
3 Còng nghệ ô tô 5510216 8 May thời trang 5540204
4 KT máy lạnh và diều hòa không khí 5520205 9 Kỹ thuật sửa chữa, lẳp ráp máy tính 5480202
5 Điện công nghiệp 5520227 10 Kỹ thuật xây dựng 5580201

2/ Phương thức tuyển sinh:

Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tuyển sinh theo hai phương thức, cụ thể từng phương thức như  sau:

**Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Phương thức: Xét tuyển; Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp THPT.

+ Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu của các thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (Nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).

+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.

+ Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT Quốc gia.

**Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập THPT:

– Phương thức: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường được quy định tại mục 4. Các thí sinh dự tuyển vào các ngành năng khiếu phải dự thi theo lịch thi của nhà trường.

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp THPT;

+ Đối với các ngành sư phạm: Tổng điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 15,0 trở lên. Ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu của các thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học.

+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13,5 trở lên. Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên.

+ Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển.

3/ Hồ sơ tuyển sinh:

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo quy định chung của bộ giáo dục và đào tạo

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: P.Trưng Nhị, TX.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 386 8188 – 0211 386 8247

Website: caodangvinhphuc.edu.vn

Email: cdvinhphuc@vinhphuc.edu.vn

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo