• Connect with us:

Dự Thảo Sửa Đổi Bổ Sung Về Việc Xác Định Chỉ Tiêu Tuyển Sinh

Dự thảo sửa đổi bổ sung của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 đã quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh các sinh viên có trình độ Cao đẳng và Trung cấp các ngành Sư phạm. Dự thảo này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến.

Dự thảo sửa đổi bổ sung của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 đã quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh các sinh viên có trình độ Cao đẳng và Trung cấp các ngành Sư phạm. Dự thảo này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến.

Theo dự thảo quy chế xác đinh tuyển sinh của Bộ Giáo dục, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy hàng năm được xác định bằng tổng quy mô đào tạo chính quy xác định trên cơ sở năng lực của từng khối ngành.

Đối với các ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn chất lượng được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định theo quy định tại Điều 52 Luật Giáo dục Đại học như liên thông từ Trung cấp lên Đại học, thông qua chủ trương xác định tuyển sinh của trường thì được tự chủ chỉ tiêu xác định tuyển sinh theo chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội phù hợp với ngành đó, với quy định nhưng không được vượt quá chỉ tiêu đào tạo của ngành đó 120% trong năm trước liền kề; phải được công bố trong đề án tuyển sinh công khaih và chịu mọi trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền.

Với các ngành đào tạo Sư phạm mới được mở trong năm tuyển sinh như Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học, năng lực đào tạo của ngành theo quy định được xác định chỉ tiêu cho ngành đó không vượt quá 30%. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tổng quy mô các sinh viên đào tạo hệ chính quy đang tại trường và cộng thêm số sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm.

Đối với các trường trong 3 năm liền không vi phạm các quy định về tuyển sinh, được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định chất lượng theo quy định, có nghị quyết thông qua việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường thì sẽ được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng giáo dục đào tạo, nhu cầu của xã hội và các quy định sau:

Nếu tỉ lệ trung bình là 90% trở lên của sinh viên khi đã có việc làm trong một năm kể từ khi tốt nghiệp, sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu sẽ được xác định chỉ tiêu tuyển sinh tăng thêm không lớn hơn 25% số sinh viên trung bình bị sàng lọc trong 4 năm học trước. Nếu trường nào chưa đủ 4 năm có sinh viên tốt nghiệp thì tính số sinh viên trung bình bị sàng lọc của các khóa đã tốt nghiệp những năm trước.

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đào tạo được xác định theo năng lực đào. Tiếp theo, ngành đào tạo có chương trình đã được kiểm định chất lượng giáo dục, ngành đào tạo chưa được kiểm định thì không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh hoặc được tăng nhưng không quá 10% so với năm trước.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học ví dụ như liên thông Đại học Kiến Trúc chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu Đại học chính quy và được xác định theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học.

Các trường có chương trình đào tạo nếu chưa được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định theo quy định thì không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước; trừ trường hợp đã quy định tại khoản 3, 4.

KA

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.