• Connect with us:

Danh Sách Các Ngành Nghề Tuyển Sinh Hệ Đại Học Từ Xa Online

Học Đại Học Từ Xa (Online) Ngành Thống Kê Kinh Tế

Đại học từ xa ngành Thống kê kinh tế là một hình thức giáo dục cao cấp trong lĩnh vực thống kê và kinh tế...

HỌC ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Ô tô

Học đại học online trong ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô là một hình thức đào tạo từ xa mà sinh...

HỌC ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Du Lịch

Học đại học từ xa ngành Du lịch là một hình thức giáo dục đại học mà sinh viên có thể hoàn thành chương trình...

ĐÀO TẠO TỪ XA: Ngành Hoá Dược

Đào tạo từ xa ngành Hoá dược là một hình thức giáo dục và đào tạo trong đó sinh viên có thể học tập và...

ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Công nghệ dệt may

Đại học từ xa ngành Công nghệ dệt may là một hình thức đào tạo trong lĩnh vực Công nghệ dệt may được thực hiện...

HỌC ĐẠI HỌC ONLINE: Ngành Công Nghệ Vật Liệu Dệt May

Học đại học online ngành công nghệ vật liệu dệt, may là hình thức đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực công nghệ vật liệu...

ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Đại học từ xa ngành Công nghệ Thực phẩm là một hình thức đào tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm dành cho những...

ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Đại học từ xa trong ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là hình thức đào tạo cao cấp mà sinh viên...

HỌC ĐẠI HỌC TỪ XA: Ngành Quản Trị Khách Sạn

Học Đại học từ xa ngành Quản trị Khách sạn là một hình thức đào tạo trong đó sinh viên có thể tiếp cận và...

HỌC ĐẠI HỌC ONLINE: Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Học đại học online ngành Quản trị Kinh doanh là một hình thức giáo dục đại học mà sinh viên có thể tham gia qua...