• Connect with us:
Thông Tin Tuyển sinh Đại Học Xây Dựng Miền Tây 2023

Thông Tin Tuyển sinh Đại Học Xây Dựng Miền Tây 2023

  • Mã trường: MTU
  • Loại hình đào tạo: Công lập
  • Ngày thành lập: 14 tháng 2, 1976
  • Điện thoại: 0270 3825 903
  • Website: www.mtu.edu.vn
  • Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là trường  có chức năng, nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ bậc đại học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên đào tạo nhóm ngành kiến trúc và xây dựng bậc đại học và sau đại học. Trường tổ chức tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Các chuyên ngành:

Mã 7580201-1: Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hệ 4-5 năm, bằng kỹ sư)

Mã 7580201-2: Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hệ 3-4 năm, bằng cử nhân)

Mã 7580201-3: Công nghệ thi công và an toàn lao động (hệ 4-5 năm, bằng kỹ sư)

Chỉ tiêu: 400

Tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Các chuyên ngành:

Mã 7580101-1: Kiến trúc công trình (hệ 4-5 năm, bằng kiến trúc sư)

Mã 7580101-2: Kiến trúc đồ họa (hệ 4-5 năm, bằng kiến trúc sư)

Mã 7580101-3: Kiến trúc nội thất (hệ 4-5 năm, bằng kiến trúc sư)

Mã 7580101-4: Kiến trúc cảnh quan (hệ 4-5 năm, bằng kiến trúc sư)

Chỉ tiêu: 150

Tổ hợp xét: V00, V01, V02, V03

Quản lý đô thị và công trình

Mã ngành: 7580106

Chỉ tiêu: 25

Tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580106

Chuyên ngành Xây dựng Cầu – Đường (hệ 4-5 năm, bằng kỹ sư)

Chỉ tiêu: 75

Tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Các chuyên ngành:

Mã 7520320-1: Kỹ thuật môi trường (hệ 4-5 năm, bằng kỹ sư)

Mã 7520320-2: Quản lý và Công nghệ môi trường (hệ 4-5 năm, bằng kỹ sư)

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01

Kỹ thuật cấp thoát nước

Mã ngành: 7580213

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01

Kế toán (hệ 3-4 năm, bằng cử nhân)

Mã ngành: 7340301

Các chuyên ngành:

Mã 7340301-1: Kế toán xây dựng

Mã 7340301-2: Kế toán doanh nghiệp

Mã 7340301-3: Kế toán & Hành chính công

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: A00, A01, D14, D15

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D07

Nhóm ngành đại học không chính quy

Các ngành đào tạo:

Mã 7580201: Kỹ thuật xây dựng, Khối XT: A00, A01, B00, D01

Mã 7340301: Kế toán, Khối XT: A00, A01, D14, D15

Mã 7580205: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khối XT: A00, A01, B00, D01

Mã 7580213: Kỹ thuật cấp thoát nước, Khối XT: A00, A01, B00, D01

Chỉ tiêu: 250

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối V00: Toán - Vật lý - Vẽ hình họa mỹ thuật.

- Tổ hợp khối V01: Toán - Ngữ văn - Vẽ hình họa mỹ thuật.

- Tổ hợp khối V02: Vẽ mỹ thuật - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối V03: Vẽ mỹ thuật - Toán - Hóa học.

2. Phạm vi tuyển sinh trường đại học xây dựng miền tây

- Nhà trường Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển

3.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

3.1.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 70% chỉ tiêu để xét duyệt theo thình thức này.

3.1.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định

Điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT

-Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) theo quy địn

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.1.3. Nguyên tắc xét tuyển đại học

 - Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT - Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

3.2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

3.2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm Trung học phô thông từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải ≥ 6,0 điểm.;

3.2.3. Nguyên tắc xét tuyển - Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT

Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định; - Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng.

3.3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định; - Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 điểm. (Điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT và điểm môn Vẽ Mỹ thuật hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật).

3.3.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến mônToán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

xem thêm: điểm chuẩn các trường đại học

4. Thời gian, địa điểm và hình thức sơ tuyển Vẽ mỹ thuật

- Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6, thi tuyển (dự kiến) ngày 05, 06/7;

- Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;

- Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác; - Địa điểm sơ tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

- Môn thi Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.

5. Liên kết đào tạo

Liên kết với Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM đào tạo thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Liên kết với Học viện Tài chính đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán.

🚩Học Phí Đại Học Xây Dựng Miền Tây Mới Nhất

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.