Trường Đại Học Tây Bắc Tuyển Sinh 2019

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Ký hiệu: TTB

Địa chỉ: phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 3751 703

Website: www.utb.edu.vn

– Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, Trường Đại học Tây Bắc tuyển sinh đại học chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo

Tên ngành Mã ngành Các tồ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyến Mâ tồ hạp môn
Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm – Hát M00
Giảo dục Mầm non 7140201 Toán, Sinh học, Năng khiếu M05
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu M07
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu M13
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Giáo dục Tiểu học 7140202 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí coo
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
Ngừ văn, Lịch sử, Địa lí coo
Giáo dục Chính trị 7140205 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh DOI
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
Ngữ văn, Địa lí, GDCD C20
Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT T00
Giáo dục Thể chất 7140206 Ngử văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT T03
Toán, Vật lý, Năng khiếu TDTT T04
Ngừ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT T05
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Sư phạm Toán học 7140209 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh DOI
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Sư phạm Tin học 7140210 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Sư phạm Vật lý 7140211 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lí, Ngừ vãn COI
Toán, Vật lí, GDCD A10
Toán, Hóa học, Vật lí AOO
Sư phạm Hóa học 7140212 Toán, Hỏa học, Sinh học B00
Toán, Hóa học, Ngữ văn C02
Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
Toán, Sinh học, Hóa học B00
Sư phạm Sinh học 7140213 Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Ngữ văn B03
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí coo
Sư phạm Ngữ văn 7140217 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
Ngừ văn, Lịch sử, GDCD C19
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
Ngữ văn, Lịch sử, Địa !í coo
Sư phạm Lịch sử 7140218 Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
Ngữ văn, Lịch sừ, Tiếng Anh D14
Ngữ văn, Lịch sử, Toán C03
Toán, Địa lí, Tiếng Anh D10
Sư phạm Địa lý 7140219 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15
Ngừ văn, Địa lí, Lịch sử coo
Ngừ văn, Địa lí, GDCD C20
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 Toán, Vật li, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
Ngừ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15
Quản ữị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Ngử văn, Tiếng Anh DOI
Kế toán 7340301 Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Ngử văn, Tiếng Anh D01
Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật li, Tiếng Anh A01
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh DOI
Chăn nuôi 7620105 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Hóa học BOO
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, GDCD B04
Lâm sinh 7620205 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Hóa học B00
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, GDCD B04
Nông học 7620109 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Hóa học B00
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, GDCD B04
Bảo vệ thực vật 7620112 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Hỏa học B00
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, GDCD B04
Quàn lý tài nguyên và môi trường 7850101 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiểng Anh Toán, Sinh học, Vật lí Toán, Sinh học, Hóa học A00
A01
A02
B00
Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành 7810103 Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử coo
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh DOI
Quản lý tài nguyên rừng 7620211 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Hóa học B00
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, GDCD B04
Sinh học ứng dụng 7420203 Toán, Sinh học, Hỏa học B00
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Toán, Sinh học, Ngữ văn B03
Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán, Sinh học, Vật lí A02
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngành Mã ngành Các tề hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển Mã tổ họp môn
Giáo dục Mầm non 51140201 Toán, Ngừ văn, Đọc diễn cảm – Hát M00
Ngừ văn, Lịch sử, Năng khiếu M05
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu M07
Toán, Sinh học, Năng khiếu M13
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí coo
Ngử văn, Toán, Tiếng Anh DOI

II. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên.

III. Vùng tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước).
IV. Phương thức tuyển sinh

Đại học Tây Bắc thực hiện xét tuyển theo hai phương thức

– Xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

– Điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với trình độ Đại học (theo thang điểm 10).

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên

– Thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển đạt 14,5 điểm nộp hồ sơ xét tuyển sẽ được vào học  bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức.

VI. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường THPT hoặc Sở GDĐT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển theo điểm học bạ THPT

Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

– Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng đào tạo trường đại học Tây Bắc

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường

Thi tuyển môn năng khiếu: trường tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tây Bắc Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Tây Bắc Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Trường Đại Học Tây Bắc

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo