• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh 2023

  • Mã trường: SPS
  • Loại hình : Công Lập
  • Điện thoại: 028 3835 2020
  • Website: https://hcmue.edu.vn/
  • Địa Chỉ: 280 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường  đại học đa ngành đa hệ đào tạo trình độ Đại học cho 32 chuyên ngành, trong đó gồm có  21 chuyên ngành sư phạm và 11 chuyên ngành ngoài sư phạm.Trường tổ chức tuyển sinh đại hoc hệ chính quy gồm những ngành nghề sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Quản lý giáo dục

Mã ngành: 7140114

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: D01; A00; C00

Ngành Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 240

Tổ hợp xét tuyển: M00

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01

Ngành Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành: 7140203

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: D01; C00; C15

Ngành Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 70

Tổ hợp xét tuyển: C00; C19; D01

Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: T01; M08

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành: 7140208

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: C00; C19; A08

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu tuyển sinh: 210

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ tiêu tuyển sinh: 85

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu tuyển sinh: 85

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; C01

Ngành Sư phạm Hoá học

Mã ngành: 7140212

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D07

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu tuyển sinh: 65

Tổ hợp xét tuyển: B00; D08

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu tuyển sinh: 110

Tổ hợp xét tuyển: D01; C00; D78

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: C00; D14

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: C00; C04; D78

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu tuyển sinh: 155

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: B00;C00;C01; D01

Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

Chỉ tiêu tuyển sinh: 70

Tổ hợp xét tuyển: D04; D01

Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Chỉ tiêu tuyển sinh: 160

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D90

Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã ngành: 7140249

Chỉ tiêu tuyển sinh: 190

Tổ hợp xét tuyển: C00; C19; C20

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 190

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: D02; D80; D01; D78

Ngành Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Chỉ tiêu tuyển sinh:100

Tổ hợp xét tuyển: D03; D01

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu tuyển sinh: 180

Tổ hợp xét tuyển: D04; D01

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Chỉ tiêu tuyển sinh:100

Tổ hợp xét tuyển: D06; D01

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Chỉ tiêu tuyển sinh:100

Tổ hợp xét tuyển: D01; D96; D78

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: D01; C00; D78

Ngành Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: B00; C00; D01

Ngành Tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: A00; D01; C00

Ngành Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: D01; D14; D78

Ngành Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: C00; D01; D78

Ngành Hoá học

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D07

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00; D01; C00

Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Mã ngành: 7220101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối A08: Toán - Lịch sử - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối C01: Ngữ văn - Toán - Vật lý.

- Tổ hợp khối C04: Ngữ văn - Toán - Địa lí.

- Tổ hợp khối C15:  Ngữ văn - Toán - Khoa học xã hội.

- Tổ hợp khối C19: Ngữ văn- Sử - Giáo dục công dân.

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D02: Ngữ văn - Toán - Tiếng Nga.

- Tổ hợp khối D03: Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp.

- Tổ hợp khối D04: Ngữ van - Toán - Tiếng Trung.

- Tổ hợp khối D06: Ngữ văn - Toán - Tiếng Nhật.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D08: Toán - Sinh học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D78: Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D80: Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng Nga.

- Tổ hợp khối D90: Toán - Tiếng anh - Khoa học tự nhiên.

- Tổ hợp khối D96: Toán - Tiếng anh - Khoa học xã hội.

- Tổ hợp khối T01: Toán - Năng khiếu thể dục thể thao 1 - Năng khiếu thể dục thể thao 2.

- Tổ hợp khối M08: Ngữ văn - Năng khiếu dục thể thao 1 - Năng khiếu thể dục thể thao 2.

- Tổ hợp khối M00: Ngữ văn - Toán - Đọc diễn cảm - Hát.

1. Đối tượng tuyển sinh trường ĐH Sư phạmTP.HCM

- Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT Quốc gia

2. Phạm vi tuyển sinh trường ĐH Sư phạmTP.HCM

- Trường đh sư phạm tp hồ chí minh tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Năm 2020, ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các tiêu chí của Trường (thí sinh có thể xem chi tiết tại đây), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 2 phương thức sau:

Xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Kết hợp xét tuyển và thi tuyển (áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và ngưỡng điểm theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

5.1.Qui định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

- Trường tổ chức xét tuyển với tổng điểm bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển sao cho đảm bảo các tổ hợp truyền thống tuyển không dưới 25%.

- Riêng ngành Giáo dục Chính trị xét tuyển theo hai nhóm với tổng điểm bằng nhau cho các tổ hợp trong cùng một nhóm sao cho đảm bảo các tổ hợp truyền thống tuyển không dưới 25%. Quy định về nhóm tổ hợp cụ thể như sau:

+ Nhóm ngành 1: Gồm các tổ hợp C19, D66

+ Nhóm ngành  2: Gồm các tổ hợp C00, D01

5.2 Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Điều kiện dự thi vào các ngành thuộc khối ngành sư phạm:

+ Nam cao 1,55 m trở lên;

+ Nữ  1,50 m trở lên.

Điều kiện dự thi vào ngành Giáo dục thể chất:

+ Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên;

+ Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất: Chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ. Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: đọc, kể diễn cảm và hát.

6. Tổ chức tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TP.HCM

6.1. Lịch tuyển sinh chung

- Lịch tuyển sinh của Trường căn cứ theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển vào Trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Lịch đăng kí và thi tuyển các môn năng khiếu

Thời gian đăng kí và thi tuyển các môn năng khiếu dự kiến như sau (sẽ có thông báo cụ thể riêng):

- Thông báo tổ chức thi năng khiếu: Tháng 2

- Nhận hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu: 22/02 đến hết 30/5

- Tổ chức thi năng khiếu: 02/7

7. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Mức thu học phí của nhà trường căn cứ  theo:

- Quy định kèm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

- Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSP ngày 14/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí hệ chính quy.

 

🚩Học Phí Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Mới Nhất

 

Biên tập : Trần Lê

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.