Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam đa ngành đa hệ, trường  đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và cả nước ngoài các  chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và  bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. Bằng cấp của trường có giá trị quốc gia và quốc tế,9 trường tuyển sinh thêm các ngành đại học hệ chính quy sau:

1. Các ngành đào tạo:

STT NGÀNH VÀ CHUYÊNNGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN HỌC BẠ TỔ HỢP XÉT TUYỂN THPTQG
BẬC ĐẠI HỌC
1 Luật kinh tế quốc tế 7380107 A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa)
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D96 (Toán, Anh, KHXH)
2 Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Khoa Học máy tính,
* Kĩ thuật phần mềm,
* Mạng máy tính,
* An ninh mạng.
7480101 A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D07 (Toán, Hóa, Ngoại ngữ)
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D90 (Toán, Anh, KHTN)
3 Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh,
* Thương mại quốc tế,
* Quản trị du lịch,
* Kinh tế đối ngoại,
* Marketing,
* Quản trị nhà hàng – khách sạn,
* Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng,
* Thương mại điện tử.
7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
A07 (Toán, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh)
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa),
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 (Toán, Văn, Anh),
D11 (Văn, Lý, Anh),
D12 (Văn, Hóa, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).
D01 (Toán, Văn, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).
D72 (Văn, Anh, KHTN),
D78 (Văn, Anh, KHXH),

2. Đối tượng tuyển sinh:

– Các Học sinh tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

– Học sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), học sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, học sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính;

– Học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), học sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính).

3. Phạm vi tuyển sinh:

– Nhà trường tuyển sinh tât cả học sinh trong  nước và nước ngoài

4. Phương thức tuyển sinh:

Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

– Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1 Đối tượng HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

– Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

a. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

a1. Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển:

Các ngành đào tạo đại học: Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm) 52480101 A00, A01, D00, D90

 

20
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng – khách sạn) 52340101 A00, A01, D00, C00 130
Ngôn ngữ Anh 52220201 D01, D15, D72, D78 50

-Tổ hợp môn A01 gồm: Toán, Lý, Ngoại ngữ.

-Tổ hợp môn D00 gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

-Trong đó môn Ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc.

-Tổ hợp môn A00 gồm: Toán, Lý, Hóa.

-Tổ hợp D01 gồm: Toán, Văn, Anh

-Tổ hợp D15 gồm: Văn, Địa, Anh

-Tổ hợp C00 gồm: Văn, Sử, Địa

-Tổ hợp D90 gồm: Toán, Anh, KHTN

-Tổ hợp D72 gồm: Văn, Anh, KHTN

-Tổ hợp D78 gồm: Văn, Anh, KHXH

a2. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự kiến dành 200 chỉ tiêu để xét tuyển bậc đại học dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

a3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

Thí sinh có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

b) Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số);

c) Điểm ưu tiên được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành;

d) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

đ) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường. Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

a3. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

b1. Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển

-Tổ hợp môn khối  A01 gồm: Toán, Lý, Ngoại ngữ.

-Tổ hợp môn khối D00 gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

–Tổ hợp môn khối D07 gồm: Toán, Hóa, Ngoại ngữ.

-Trong đó môn Ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc.

-Tổ hợp môn khối A00 gồm: Toán, Lý, Hóa.

-Tổ hợp môn khối D01 gồm: Toán, Văn, Anh.

-Tổ hợp môn khối A07 gồm: Toán, Sử, Địa.

-Tổ hợp môn khối D11 gồm: Văn, Lý, Anh.

-Tổ hợp môn khối D12 gồm: Văn, Hóa, Anh.

-Tổ hợp môn khối D15 gồm: Văn, Địa, Anh.

b2. Tiêu chí xét tuyển bậc đại học:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình cả năm lớp 12;

– Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển;

– Xếp loại hạnh kiểm.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình cả năm lớp 12;

– Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển;

– IELTS 5.5 hoặc TOEFL PBT 500 (iBT 61);

– Xếp loại hạnh kiểm.

– Trường hợp thí sinh chưa đạt điểm tiếng Anh đầu vào nêu trên sẽ vừa học chương trình kiến thức giáo dục đại cương vừa học chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong thời gian không quá 12 tháng. Khi đạt TOEFL 500 theo yêu cầu của bậc đại học, sinh viên sẽ học chương trình kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

– Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức.

– Sinh viên chương trình tiếng Anh học thuật sẽ được tham dự các kỳ kiểm tra tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào 6 tháng/lần.

– Quá thời hạn 12 tháng sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào sẽ chuyển học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt.

b3. Chỉ tiêu xét tuyển:

– Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự kiến dành 350 chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

b4. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

Điều kiện xét tuyển đối với bậc đại học:

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào);

– Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,0 trở lên;

– Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển:

– Lấy thí sinh đạt điều kiện điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển (nêu trên) và hạnh kiểm Khá trở lên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ cao trở xuống đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng vào điểm trung bình cả năm lớp 12 để xét tuyển khi điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

5.2 Đối tượng khác:

– Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính:

a1) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường;

a2) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

– Xét tuyển thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính):

b1) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường;

b2) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường.

6. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

– Lệ phí xét tuyển chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: 100.000 đồng/hồ sơ

– Lệ phí xét tuyển chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 550.000 đồng/hồ sơ

7. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí đối Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

khoảng: 46.300.000 đồng/năm (3.858.333đ/tháng) (đối với ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh), 53.100.000 đồng/năm (4.425.000đ/tháng) (đối với ngành Khoa học máy tính).

– Học phí đối với Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

khoảng: 118.700.000 đồng/năm (9.891.667đ/tháng) (đối với ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh), 130.000.000 đồng/năm (10.833.333đ/tháng) (đối với ngành Khoa học máy tính).

Chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.54093929

Website: siu.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo