• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng 2023

  • Ký hiệu : DDF
  • Loại hình : Công Lập
  • Ngày thành lập: 4 tháng 4, 1994
  • Điện thoại: 0236 3699 335
  • Website: http://ufl.udn.vn
  • Địa chỉ: 41 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐH ĐÀ NẴNG

Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu đào tạo đặt ra, trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng là trường đại học đào tạo bậc đại học và sau đại học trữ thuộc đại học Đà nẵng và được thành lập vào năm 1994 thông Báo tuyển sinh hệ đại học chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ hợp xét: D01 (Tiếng Anh hệ số 2)

Sư phạm tiếng Pháp

Mã ngành: 7140233

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: D01, D03, D78, D96 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Sư phạm tiếng Trung

Mã ngành: 7140234

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: D01, D04, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 607

Tổ hợp xét: D01 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét: D01, D02, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét: D01, D03, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu tuyển sinh: 140

Tổ hợp xét: D01, D04, D83, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

Tổ hợp xét: D01, D06 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

Tổ hợp xét: D01, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Thái Lan

Mã ngành: 7220214

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D01, D15, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Chỉ tiêu tuyển sinh: 96

Tổ hợp xét: D01, D09, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Tổ hợp xét: D01, D06, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220201CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 330

Tổ hợp xét: D01, D06 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Quốc tế học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310601CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D01, D09, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Đông phương học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310608CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D01, D09, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220209CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D01, D06 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220214CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D01, D96, D78 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220204CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hợp xét: D04 (Ngoại ngữ hệ số 2)

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D02: Ngữ văn - Toán - Tiếng nga.

- Tổ hợp khối D03: Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp.

- Tổ hợp khối D04: Ngữ văn - Toán - Tiếng Trung.

- Tổ hợp khối D06: Ngữ văn - Toán - Tiếng nhật.

- Tổ hợp khối D09: Toán - Lịch sử - Tiếng anh. 

- Tổ hợp khối D78: Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D96: Toán - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D83: Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng trung.

2. Tổ chức tuyển sinh:

2.1) Thời gian tuyển sinh

- Đợt 1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đợt 2: tháng 11, 12 đối với các ngành đăng ký tuyển kỳ 2 và còn chỉ tiêu. 

2.2) Hình thức đăng ký xét tuyển

- Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia : Thí sinh đăng ký cùng lúc đăng ký dự thi THPT quốc gia.

- Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.     

3. Chính sách ưu tiên: 

a) Các quy định chung

- Tổ chức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thực hiện các chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy định chung của ĐHĐN.

- Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế sẽ được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Trường không hạn chế chỉ tiêu nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của ngành.

- Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học nằm trong chỉ tiêu chung của Đề án tuyển sinh của trường.

b) Danh mục các ngành tuyển thẳng theo môn đối với học sinh đoạt giải HSG cấp quốc gia

Môn thi học sinh giỏi Ngành tuyển thẳng Mã ngành
Tiếng Anh Ngành Sư phạm Tiếng Anh(*) 52140231
Ngành Ngôn ngữ Anh(*) 52220201
Ngành Quốc tế học 52220212
Ngành Đông phương học 52220213
Tiếng Nga Ngành Ngôn ngữ Nga (*) 52220202
Ngành Quốc tế học 52220212
Ngành Đông phương học 52220213
Tiếng Trung Ngành Sư phạm tiếng Trung (*) 52140234
Ngành Quốc tế học 52220212
Ngành Đông phương học 52220213
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 52220204
Tiếng Pháp Ngành Ngôn ngữ Pháp (*) 52220203
Ngành Quốc tế học 52220212
Ngành Đông phương học 52220213
Ngành Sư phạm tiếng Pháp (*) 52140233

c) Tuyển thẳng vào các ngành sư phạm đối với các học sinh trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố đạt một trong hai tiêu chí theo khoản 2, điều 3 Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Có kết quả học lực loại Giỏi liên tục trong 3 năm học

- Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG các môn văn hóa do cấp tỉnh trở lên tổ chức dành cho học sinh lớp 12.

Cụ thể các ngành như sau:

Các Môn chuyên/môn đoạt giải Các Ngành tuyển thẳng Mã ngành
MônTiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 52140231
MônTiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung 52140234
MônTiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp 52140233
4. Quy trình xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

Quy  tắc chung:

- Tốt nghiệp THPT, đảm bảo ngưỡng chất lượng của Bộ, không có môn thi THPT nào từ 1 điểm trở xuống. Xét theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Quy trình xét tuyển

- Xét tuyển thẳng (cho các thí sinh đạt giải HSG QG):Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Ưu tiên xét tuyển (dành cho các thí sinh đạt giải HSG QG nhưng không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào ngành khác): Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được cộng thêm 1 điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT (thang điểm 30). Trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi cho phù hợp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm thi trung bình của kỳ thi THPT.

- Đối với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên đạt giải kỳ thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa dành cho lớp 12 được xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm: các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi HSG cấp tỉnh.

- Đối với học sinh trường THPT chuyên 3 năm học sinh giỏi cấp 3 xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm phù hợp với môn chuyên học trong chương trình THPT: Xét theo điểm trung bình của 3 năm học THPT từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm trung bình của kỳ thi THPT.

5. Học phí :

- Theo Quy định tại nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.  

 

🚩Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.
Trần Thị Thu Thuỷ
Trần Thị Thu Thuỷ

Cho em hỏi là thi hsg các môn văn hoá đạt giải nhất nhì ba thì được tuyển thẳng ngành sư phạm anh không ạ?

avatar
m