• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh 2023

 • Mã trường: NHS
 • Loại hình : Công Lập
 • Ngày thành lập: năm 1976
 • Điện thoại: 028 3829 1901
 • Website: http://buh.edu.vn.
 • Email: phongtvts@buh.edu.vn
 • Địa chỉ: 56 Đ. Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh tuyển 3.280 chỉ tiêu,  trong đó 330 chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Thông tin chi tiết về các ngành nghề đào tạo, phương thức xét tuyển ...Các bạn hãy xem nội dung dưới đây.

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Chương trình đại học chính quy chất lượng cao

Mã ngành: 7340001

Chỉ tiêu tuyển sinh: 950

Tổ hợp xét tuyển: A01; A01; D01; D07

Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng

Mã ngành: 7340002

Chỉ tiêu tuyển sinh: 165

Tổ hợp xét tuyển: A01; A01; D01; D07

Ngành Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 745

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 290

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 240

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Ngành Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Chỉ tiêu tuyển sinh: 240

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu tuyển sinh: 180

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; C00; D01

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Chỉ tiêu tuyển sinh: 230

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Ngành Ngôn ngữ Anh 

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 240

Tổ hợp xét tuyển: A01; D01; D14; D15

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng

Mã ngành:

Chỉ tiêu tuyển sinh: 235

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hoá học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý.

- Tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hoá học - Tiếng Anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lý - Tiếng Anh.

Phạm Vi Tuyển Sinh

-Tuyển sinh tất cả các thí sinh trong cả nước.

Phương Thức Tuyển Sinh

Nhà trường xét tuyển theo 5 phương thức:

PHƯƠNG THỨC 1:

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Đối tượng tuyển sinh:
  Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. 
 • Nguyên tắc xét tuyển:
  Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHƯƠNG THỨC 2:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT.

 • Đối tượng  
  - Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  - Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành - nhóm ngành - Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
 • Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 môn thi trong kỳ thi THPT năm 2023 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành - ngành - chương trình đào tạo; Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:

+ Đối với ngành - nhóm ngành - chương trình không nhân hệ số:

Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành - nhóm ngành - chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển = ((Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS). Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp.

- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi - môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn

PHƯƠNG THỨC 3:

 Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường

 • Đối tượng

- Đối tượng 1:

+Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

+Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12.

+Môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành - chương trình đăng ký.

- Đối tượng 2: 

+Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế, chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:

Chứng Chỉ - Kỳ Thi Ngưỡng ĐBCL Đầu Vào Ghi Chú
IELTS 5.0  Kết quả điểm học lực học kỳ 1  Thang 9.0
TOEFL iBT 47 Thang 120
SAT 1200 Thang 1600
ACT 27 Thang 36

- Đối tượng 3: 

+Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh, thành phố.

- Đối tượng 4 : 

+Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

 • Nguyên tắc xét tuyển

- Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4.

- Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (có quy đổi nếu có môn nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Đối với các thí sinh bằng điểm  xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình cộng  môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

- Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2023, 2021, 2020 và 2019.

PHƯƠNG THỨC 4:

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực.

 • Đối tượng:

-Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức năm 2023, có tổng điểm từ 700 trở lên và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

 • Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). 

PHƯƠNG THỨC 5:

Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn

 • Đối tượng:

-Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 • Nguyên tắc xét tuyển:

- Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.

- Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh.

- Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:

+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.0 hoặc tương đương.

+ Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 90% trở lên.

Các Ngành Tuyển Sinh và Đào Tạo

Chương trình, ngành đào tạo Mã ĐKXT Tổ hợp môn
Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao
Tài chính - Ngân hàng 7340001 A00, A01, D01, D07
Kế toán - Kiểm toán
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
570 290 90
Chương trình Cử nhân quốc tế Song bằng
Quản trị kinh doanh (ĐH Bolton - Vương quốc Anh và ĐH Ngân hàng TP.HCM) 7340002 A00, A01, D01, D07
Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng  (ĐH Toulon - Pháp và BUH mỗi bên cấp một bằng cử nhân)    
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
80 85 90
Chương trình Đại học chính quy chuẩn
Ngành Tài Chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01,D01,D07
Chuyên ngành Tài chính
Chuyên ngành Ngân hàng
Chuyên ngành công nghệ tài chính (Fintech)
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
685   60
Ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01,D01,D07
Chuyên ngành Digital Marketing
Chuyên ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
260   30
Ngành Kế toán
Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 7340301 A00, A01,D01,D07
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
210   30
Ngành Kinh Tế Quốc Tế 7310106 A00, A01,D01,D07
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
210   30
Ngành Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
150   30
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị thương mại điện tử 7340405 A00, A01,D01,D07
Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
Khoa học dữ liệu trong kinh doanh
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
200   30
Ngành ngôn ngữ Anh
Tiếng Anh Thương Mại 7220201 A00, D01, D14, D15 (Tiếng Anh hệ số 2)
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
200   40
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng
Quản trị kinh doanh (ĐH Bolton - Vương quốc Anh cấp bằng) Xét học bạ và phỏng vấn
Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng (ĐH Bolton - Vương quốc Anh cấp bằng)
Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng  (ĐH Toulon - Pháp cấp bằng )
Chỉ tiêu
KQ Thi THPT UTXT và Học Bạ Kỳ Thi ĐGNL
235

Thời gian và hồ sơ xét tuyển

 • Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.

+ Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

-Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:

+ Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường.

-Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 25/3/2023 đến ngày 25/5/2023 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện). Trường thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện dự kiến trước 15/6/2023.

+ Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).

-Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)

+ Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)

+ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)

+ Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (nếu có).

-Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:

Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học.

-Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:
Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).
(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.

-Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

+ Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng,

- Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1.

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ). 

 • Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM: 

-Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/3/2023 đến ngày 25/5/2023.

+ Các thí sinh phải cập nhật điểm thi ĐGNL tại link đăng ký trong vòng 3 ngày kể từ ngày đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi (Cả đợt 1 và đợt 2 của kỳ thi ĐGNL)

+ Trường sẽ công bố kết quả trong vòng 7 ngày kể từ ngày Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm đợt 2.

-Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

+ Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).

 • Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng đối với chương trình liên kết quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng).

-Địa điểm nhận hồ sơ:
+ Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  - Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM. Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Cử nhân quốc tế”

-Địa điểm nhận hồ sơ:

- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm - P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

- Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy"

Lưu ý: Thời gian tính theo dấu bưu điện.

Học phí trường Đại học ngân hàng tp. Hồ Chí Minh

- Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)

- Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)

- Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau

+ Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).

+ Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.

+ Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.   

 

 

Thông Tin Liên Hệ

Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu

Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430.

+Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88.

+Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69.

+Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: 0865 118 128.

Chương trình cử nhân Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

+Điện thoại: 028. 38214660.

+Hotline: 0865 118 128.

🚩Điểm Chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Mới Nhất

🚩Học Phí Đại Học Ngân Hàng TPHCM Mới Nhất

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.