Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Sinh 2018

 
 

dai hoc kinh te quan tri kinh doanh thai nguyen

* Mã trường: DTE
* Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Thái Nguyên
* Điện thoại: 0280.3647.685 – Fax: 0280.3647.684
* Website: http://tueba.edu.vn. Email:webmaster@tueba.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH 

DOANH TUYỂN SINH 2018

 Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 trường Đại Học Kinh Tế Quản Trị kinh Doanh tuyển sinh như sau:

1. Ngành Đào Tạo:

Ngành/ chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
Thi THPT QG Xét học bạ THPT Tổng chỉ tiêu
1. Quản trị Kinh doanh: 7340101 A00, A01, C01, D01 140 90 230
– Quản trị Kinh doanh Tổng hợp;
– Quản trị Doanh nghiệp;
– Quản trị Kinh doanh Thương mại
2. Tài chính – Ngân hàng: 7340201 A00, D01, D07, C01 110 70 180
– Tài chính Doanh nghiệp;
– Tài chính Ngân hàng;
– Ngân hàng
3. Kế toán: 7340301 A00, A01, D01, D07 230 150 380
– Kế toán Tổng hợp;
– Kế toán Doanh nghiệp;
– Kế toán Kiểm toán
4. Marketing: 7340115 A01, C04, D01, D10 60 40 100
– Quản trị Marketing;
– Quản trị Truyền thông Marketing
5. Quản lý công: 7340403 A00, A01, C01, D01 60 40 100
– Quản lý Kinh tế;
– Quản lý công
6. Luật Kinh tế: 7380107 A00, C00, D01, D14 90 60 150
– Luật Kinh doanh;
– Luật Kinh doanh Quốc tế
7. Kinh tế: 7310101 A00, B00, D01, D08 60 40 100
– Kinh tế Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn;
– Kinh tế y tế;
– Thương mại Quốc tế
8. Kinh tế Đầu tư: 7310104 A00, A01, D01, D10 60 40 100
– Kinh tế đầu tư
9. Kinh tế Phát triển: 7310105 A00, A01, C04, D01 35 25 60
– Kinh tế phát triển
10. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 7810103 A01, C04, D01, D10 60 40 100
– Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch
Tổng 905 595 1500

2. Phạm vi tuyển sinh :

-Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2018 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh theo 2 phương sau:
+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển  

* Xét Theo kết quả thi THPT Quốc gia:
– các Thí sinh tốt nghiệp THPT, tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Nhà trường  Sử dụng kết quả của 3 môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.
* Xét Theo Học bạ Trung học Phổ thông:
– tất cả Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Xét theo tổ hợp kết quả học cuối kỳ 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.
– Điểm xét tuyển là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không được nhỏ hơn 6,0 đối (theo thang điểm 10), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
* Điều kiện chung đối với thí sinh:
 Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Nếu Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

5. Tổ chức tuyển sinh

4.1. Thời gian nhận ĐKXT
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT QG: Thời gian nhận ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT: Thời gian nhận ĐKXT từ tháng 5/2018
+ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức xét tuyển 2 đợt/năm.

6.Thông tin học phí và lệ phí:

-Lệ phí xét tuyển là : 30.000 đồng/01 hồ sơ. 
– Học phí dự kiến với SV chính quy: 221.800 đồng/01 tín chỉ, tương đương 670.000đ/tháng
– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

 

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh

 

 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo