• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế TP. HCM 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế TP. HCM 2023

 • Mã trường: KSA
 • Loại hình đào tạo: Công lập
 • Ngày thành lập: 27 tháng 10, 1976
 • Điện thoại: 028 3829 5299
 • Website: https://www.ueh.edu.vn/
 • Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Đại Học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là một trong những  trường đại học đa ngành đa nghề  với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn với  trình độ cao uy tín khoa học và chuyên môn.Trường tổ chức tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành nghề và chỉ tiêu xét tuyển sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 700

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Chỉ tiêu tuyển sinh: 450

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 950

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Tài chính quốc tế

Mã ngành: 7340206

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 650

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: D01, D96

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Ngành Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kiến trúc đô thị

Mã ngành: 7580104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

Ngành Quản lý bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_01

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_01

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115_01

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Tài chính – ngân hàng

Mã ngành: 7340201_01

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301_01

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D96: Toán - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối V00: Toán - Vật lý - Vẽ hình họa mỹ thuật.

2. Đối tượng tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

 • Tất cả các Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia và trong đó có kết quả các bài thi, môn thi theo tổ hợp xét tuyển của trường

3.  Phạm vi tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

- Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

Trường Đh Kiến Trúc TPHCM chỉ sử dụng kết quả bài thi hoặc môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và ĐKĐKXT:

 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: nhà  Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.
 • Các điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

6. Chỉ tiêu tuyển sinh và Tổ hợp môn xét tuyển trường ĐH Kinh Tế TPHCM

 • Tổng chỉ tiêu tuyển sinn là  : 5000

- Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi (khối thi) xét tuyển:

- Tổ hợp A00 gồm: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ hợp A01 gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D01 gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D90 gồm : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D96 gồm: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi hoặc môn thi xét tuyển.
 • Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi hoặc môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng hoặc khu vực
 • Riếng Đối với từng chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; - Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo
 • Riêng  Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh thì nhà trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

8. Tiêu chí phụ trong xét tuyển: 

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường  sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu; nếu số này vẫn còn thừa so với chỉ tiêu thì trường  tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng Anh từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh nào có nguyện vọng cao hơn.

- Xếp theo  chuyên ngành: Nhà Trường tuyển sinh theo 6 nhóm, việc xếp ngành, chuyên ngành được thực hiện như sau:

+ Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm 1: thì  Cuối học kỳ thứ 2 của khoá học, căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành nhà Trường sẽ tổ chức xét tuyển ngành/chuyên ngành.

+ Đối với thí sinh trúng tuyển các nhóm từ 02 đến 06: thí sinh học đúng ngành/chuyên ngành trúng tuyển.

- Đối với Chương trình chất lượng cao:

+ Đối tượng là thí sinh trúng tuyển nhóm 1 thì  thí sinh có nhu cầu học chương trình chất lượng cao đăng ký sau khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại Trường. nhà  Trường sẽ tuyển chọn và thông báo danh sách đủ điều kiện học.

+ Chương trình đào tạo  chất lượng cao gồm có 8 ngànhvà chuyên ngành: Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kinh doanh thương mại, Marketing, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp và  Kiểm toán.

9. Tổ chức tuyển sinh:

-  Các Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG theo quy định của sở GD&ĐT.

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển.

- Các Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Sau khi Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG về trường bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.

10. Thời gian đào tạo và học phí:Tổng 4 năm (08 học kỳ)

- Lịch học:

- Theo thời khóa biểu chung: buổi sáng và chiều

- Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký các lớp kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày trước công chúng….theo lịch riêng. Cuối khóa được cấp chứng chỉ để hỗ trợ công việc sinh viên sau khi ra trường.

* Mức học phí

+ Theo phương án của trường: Học phí  là 17. 500.000đ / 1 sinh viên / 1 năm.

* Hỗ trợ tài chính

+ Đối với Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước. Ngoài ra các  sinh viên còn được cấp học bổng theo chính sách của nhà trường. Trường tạo điều kiện cấp các giấy chứng nhận theo yêu cầu để sinh viên có thể làm thủ tục vay vốn tại các ngân hàng chính sách địa phương.

* Văn bằng được cấp sau khi  tốt nghiệp

+ Bằng Cử nhân, hệ chính quy

* Cơ hội học tập cao hơn

+ Thí Sinh có thể theo các bậc học: hệ văn bằng hai đại học chính quy; hoặc học bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

 

🚩Học Phí Đại Học Kinh Tế TPHCM Mới Nhất

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.