• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kiểm Sát Hà Nội 2020

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kiểm Sát Hà Nội 2020

Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (04)33581500;   

Website: https://www.tks.edu.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

- Ký hiệu trường: DKS - Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cũng như nhằm đáp ứng nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập, Đại Học Kiểm Sát Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo sau:

1. Ngành đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật là 300. được phàn bồ cụ thề như sau:

 • Chỉ tiêu xét tuyến thẳng: 04 chi tiêu cho cảc đổi tượng quy định tại điểm (5) liều Mục 2.3.23 £>c án này vả được trừ vào lồng chì lieu tuyền sinh nãm 2021.
 • Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho cảc đối tượng theo quy định tại điểm (ỉ), (2), (3), (4) tiều Mục 3.2.3 Đề án này thực hiện theo số lượng thực te thi sinh đù điều kiện và được trừ đi ưong tổng số 300 chi liêu tuyên sinh nãm 2020.
 • Chi liêu ưu tiên xét tuyển: xẻt không quá 20 chỉ tiêu và được trừ đi trong tông số 300 chi liêu tuyền sinh nảm 2020.
 • Chi tiêu theo khu vực: Khu vực các tinh phía Nam lừ linh Quâng Trị trờ vào: dự kiổn 50% chi tiêu; khu vực các tinh phía Bắc lừ linh Ọuâng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.
 • Tỷ lệ tuyển sinh đoi với nữ học sinh: Việc tuyển sinh dổi với nữ học sinh vào Trưởng Đọi học Kiềm sát Hà Nội được xảc định chi riêu ricng với tỳ lệ không quá 120
 • chi tiêu. Không hụn chế ly lộ nữ sơ tuyền vả đãng ký dự tuyền vảo Trưởng Đại học Kiêm sãt Hả Nội.
 • Chỉ tiêu theo tò hợp môn và phân môn xét tuyên: Chi tiêu phân bô cho lô hợp môn và phân môn thi (theo phương thức I và 2): Tồ hợp 1: 25% chi ticu; Tố hợp 2: 25% chi tiêu; Tô hợp 3: 25% chì tiêu; Tô hợp 4: 25% chi Chi ticu này dược phàn bỗ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam. nừ.

2. Đối tượng xét tuyển:

 • Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ cùng các điều kiện đặc thù của ngành học về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch theo các tiêu chí cụ thể sau:
 • Về học lực: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 phải đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm phải đạt loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Điểm tổng môn tiếng Anh lớp 12 phải đạt từ 6.00 trở lên. - Về độ tuổi: Tính đến năm dự thi thí sinh đăng ký xét tuyển không quá 25 tuổi.
 • Về tiêu chuẩn chính trị: Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Về tiêu chuẩn sức khỏe: Người tham gia xét tuyển phải đảm bảo có đủ sức khỏe để học tập, công tác, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Nam: Chiều cao Từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên;

+ Nữ: Chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên  Đặc biệt không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên.

3. Phạm vi xét tuyển: 

- Tuyển sinh trong cả nước, cụ thể: Tuyển 50% chỉ tiêu cho khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào; khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Phương thức tuyển sinh:

Bước 1 - Sơ tuyển: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng tải trên kênh tuyển sinh 

Bước 2 - Đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi THPT Quốc gia Những thí sinh qua vòng  sơ tuyển, tham gia xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký xét tuyển và làm thủ tục đăng ký dự thi THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bước 3 - Xét tuyển đại học Trường tiến hành xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia đối với từng tổ hợp xét tuyển. Mức điểm nhận xét tuyển phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành luật năm 2017 của Trường đăng tải trên Website https://tks.edu.vn.

Bước 4 - Hậu kiểm Thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường Đại Học Kiểm Sát sẽ đươc Nhà trường triệu tập trúng tuyển và tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Dự kiến 400 chỉ tiêu và được phân bổ cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu theo khu vực: Khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào: 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra: 50% chỉ tiêu.

- Tỷ lệ đối với nữ học sinh tham gia : Đối với nữ vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành học;

6. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

 • Đạt sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh theo quy định của ngành kiểm sát nhân dân.
 • Có tham dự kỳ thi THPT quốc gia và có tổng điểm thi (điềm trần tổ hợp xét tuyển) đáp ứng tiêu chí đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức xét tuyển:

- Thời gian; hình thức và các điều kiện xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đăng tải trên Website:www.tks.edu.vn

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:         

- Theo quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 
 • Mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

 Điểm Chuẩn Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Mới Nhất, Chính Xác Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Mới Nhất

Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Biên Tập: Trần Lê

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách