• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP. HCM 2023

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP. HCM 2023

  • Ký hiệu: QSX
  • Loại hình đào tạo: Công lập
  • Ngày thành lập: 1 tháng 3, 1957
  • Điện thoại: 028 3829 3828
  • Website: http://hcmussh.edu.vn/
  • Địa chỉ: 10-12 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HÔI & NHÂN VĂN ĐHQG TP.HCM

Để đảm bảo nhu cầu ứng tuyển của các thí sinh trong năm vừa qua cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TPHCM mootjr trong các trường đại học thành viên của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 115

Tổ hợp xét tuyển: B00, C00, C01, D01

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 130

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Chỉ tiêu tuyển sinh: 65

Tổ hợp xét tuyển: D01, D02

Ngành Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Chỉ tiêu tuyển sinh: 85

Tổ hợp xét tuyển: D01, D03

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu tuyển sinh: 145

Tổ hợp xét tuyển: D01, D04

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 55

Tổ hợp xét tuyển: D01, D04

Ngành Ngôn ngữ Đức 

Mã ngành: 7220205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: D01, D05

Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Mã ngành: 7220206

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D05

Ngành Ngôn ngữ Italia

Mã ngành: 7220208

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D05

Ngành Triết học

Mã ngành: 7229001

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14

Ngành Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Ngôn ngữ học

Mã ngành: 7229020

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu tuyển sinh: 135

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Văn hoá học

Mã ngành: 7229040

Chỉ tiêu tuyển sinh: 85

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ hợp xét tuyển: D01, D14

Ngành Quan hệ Quốc tế

Mã ngành: 7310206_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

Tổ hợp xét tuyển: D01, D14

Ngành Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 140

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D14

Ngành Nhân học

Mã ngành: 7310302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 64

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Chỉ tiêu tuyển sinh: 130

Tổ hợp xét tuyển: C00, B00, D01, D14

Ngành Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Chỉ tiêu tuyển sinh: 95

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D15

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ tiêu tuyển sinh: 165

Tổ hợp xét tuyển: D01, D04, D14

Ngành Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613

Chỉ tiêu tuyển sinh: 95

Tổ hợp xét tuyển: D01, D06

Ngành Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: D01, D06

Ngành Hàn Quốc học

Mã ngành: 7310614

Chỉ tiêu tuyển sinh: 145

Tổ hợp xét tuyển: D01, D14

Ngành Báo chí

Mã ngành: 7320101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Báo chí

Mã ngành: 7320101_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15

Ngành Thông tin - thư viện

Mã ngành: 7320201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14

Ngành Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14

Ngành Lưu trữ học

Mã ngành: 7320303

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Đô thị học

Mã ngành: 7580112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 65

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14

Ngành Đô thị học

Mã ngành: 7580112_BT

Chỉ tiêu tuyển sinh: 35

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103_CLC

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Việt Nam học 

Mã ngành: 7340406_NN

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển:

Ngành Tôn giáo học 

Mã ngành: 7229009

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Quản trị văn phòng 

Mã ngành: 7340406

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D03: Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp.

- Tổ hợp khối D04: Ngữ văn - Toán - Tiếng Trung.

- Tổ hợp khối D05: Ngữ văn - Toán - Tiếng Đức.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D02: Ngữ văn - Toán - Tiếng Nga.

- Tổ hợp khối D06: Ngữ văn - Toán - Tiếng Nhật.

2. Đối tượng xét tuyển:

- Thí sinh tốt đã nghiệp THPT và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

3. Phạm vi xét tuyển

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-  ĐHQG TPHCM tuyển sinh trong cả nước.

4.Phương thức xét tuyển:

  • Xét tuyển, Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

5. Tổ chức tuyển sinh:

- Theo quy chế tuyển sinh và các quy định về xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Chính sách ưu tiên:

  • Theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM:
  • Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước;.

7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Theo quy định của bộ  GD&ĐT Thông tin tuyển sinh chi tiết liên hệ: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

 

🚩Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP HCM Mới Nhất

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.