Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học khoa học đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo

STT NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU
1 Luật

(7380101)

 

Dịch vụ pháp luật

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50
2 Công nghệ Sinh học

(7810103)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)
30
3 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7420201)

 

Quản trị Khách sạn và Resort

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)
30

Chương trình đào tạo đại trà:

STT NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU
1 Luật

(7380101)

Luật VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
150
Luật tài chính ngân hàng
Luật thương mại quốc tế
2 Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
80
Quản lý nhân lực
Quản lý doanh nghiệp
3 Công tác xã hội

(7760101)

Phát triển cộng đồng   VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
100
Tham vấn
Công tác xã hội
4 Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, TO, DI (C04)
  120
Nhà hàng – Khách sạn
5 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)
120
Quản trị nhà hàng – Khách sạn
 6  

Địa lí tự nhiên

(7440217)

 

Khai thác du lịch thông minh

 TO, LI, HO (A00)
VA, TO, N1 (D01)
VA, TO, DI (C04)
VA, DI, GD (C20)
 50
 7  

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Tiếng Anh ứng dụng VA, TO, N1(D01)
VA, SU, N1 (D14)
VA, DI, N1 (D15)
VA, GD, N1 (D66)
100
Tiếng Anh du lịch
 8  Thông tin thư viện

(7320201)

 

Thư viện – Thiết bị trường học VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50
Thư viện – Quản lý văn thư
 9  

Công nghệ Sinh học

(7420201)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)
 50
 10  

Khoa học môi trường

(7440301)

 

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
50
An toàn, sức khỏe và Môi trường
11 Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh doanh bất động sản TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
50
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
12 Hóa dược

(7720203)

 

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)
40
13 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

 

Công nghệ Hóa phân tích

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)
40
14 Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50
Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước
15 Toán tin

(7460117)

 

Toán tin

TO, LI, HO (A00)
TO, GD, N1 (D84)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
50
16 Văn học

(7229030)

 

Văn học ứng dụng

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50
17 Báo chí

(7320101)

 

Báo chí

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50
18 Việt Nam học

(7310630)

 

Tiếng việt và Văn hóa Việt nam

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)
50

 

II. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên.

III. Vùng tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

IV. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học khoa học đại học Thái Nguyên áp dụng hai phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

– Xét tuyển sựa theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)

– Tỷ lệ xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không thấp hơn 60% và tỷ lệ tuyển thẳng là 5%, tỷ lệ xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống là 100%

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Mỗi thí sinh được đăng ký vào nhiều ngành đào tạo của trường đại học khoa học xếp theo thứ tự ưu tiên. Nhà trường sẽ xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu thì dừng lại.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Xét theo tổ hợp 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia, cụ thể:

Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản photo

– Một phong bì có dán sẵn và ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại để nhà trường gửi giấy báo nhập học khi trúng tuyển; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:

Xét theo tổ hợp kết quả học 3 môn của lớp 12 THPT, cụ thể:

Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

– Tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36,0 trở lên.

Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển – Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

– Bản sao Học bạ THPT có công chứng

– 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển); hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)]/2 + Điểm ưu tiên.

Lưu ý:

– Nhà trường thực hiện chế độ ưu tiên với thí sinh thuộc diện 30A, 3T và các chế độ ưu tiên khác theo các Quy định hiện hành của Nhà nước và bộ giáo dục và đào tạo.

– Trường Đại học Khoa học không quy định môn chính; tổ hợp chính và sử dụng kết quả bài thi tiếng Anh đối với học sinh được miễn thi ngoại ngữ.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3904 317

Website: http://us.tnu.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo