Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học điều dưỡng Nam Định thông báo nội  dung tuyển sinh đại học chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo

stt tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu(dự kiến)
1 Điều dưỡng 7720201 B00: toán, hóa, sinh( Môn chính: sinh học)

D07: toán, hóa, tiếng anh(Môn chính: sinh học)

D08: toán, tiếng anh, sinh học(Môn chính: sinh học)

490
2 Hộ sinh 7720302 B00: toán, hóa, sinh( Môn chính: sinh học)

D07: toán, hóa, tiếng anh(Môn chính: sinh học)

D08: toán, tiếng anh, sinh học(Môn chính: sinh học)

50
3 Y tế cộng đồng 7720701 B00: toán, hóa, sinh( Môn chính: sinh học)

D07: toán, hóa, tiếng anh(Môn chính: sinh học)

D08: toán, tiếng anh, sinh học(Môn chính: sinh học)

20
4 Dinh dưỡng 7720401 B00: toán, hóa, sinh( Môn chính: sinh học)

D07: toán, hóa, tiếng anh(Môn chính: sinh học)

D08: toán, tiếng anh, sinh học(Môn chính: sinh học)

20

 

II. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên. Có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

III. Vùng tuyển sinh

– Tuyển sinh trên cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển

Trường đại học điều dưỡng Nam Định xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia với tổng chỉ tiêu dự kiến lầ 610

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

-Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo

– Đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

– Tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, không có môn thi nào trong tổ hợp có kết quả từ 1,0 trở xuống.

– Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và D08, môn Hóa học đối với tổ hợp D07.

Các thông tin khác để thí sinh tham khảo đăng ký xét tuyển:

– Tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển:

+ B00: Toán, Hóa học, Sinh học (môn chính: Sinh học)

+ D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh (môn chính: Hóa học)

+ D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học (môn chính: Sinh học)

– Phân bổ chỉ tiêu đối với từng tổ hợp:

+ B00: 80% chỉ tiêu của mỗi ngành

+ D07: 10% chỉ tiêu của mỗi ngành

+ D08: 10% chỉ tiêu của mỗi ngành

– Chỉ tiêu tuyển sinh của từng tổ hợp có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh nhưng không thấp hơn 25% chỉ tiêu của mỗi ngành đối với tổ hợp B00.

VI. Chính sách ưu tiên

– Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

– Thông tin liên hệ phòng đào tạo trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350 3643669

Website: www.ndun.edu.vn

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo