Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Tuyến Sinh 2018

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng là một ngôi  trường có bề dày về kinh nghiệm đào tạo giảng dạy của cả nước nói chung và TP Đà Nẵng. Trường tổ chức xét tuyển đại học chính quy nhằm đáp ứng mọi nhu cầu học tập của các thí sinh gồm những ngành nghề sau:

1. Các Ngành Đào Tạo:

 

TT

 

Tên ngành/Nhóm ngành

 

Mã ĐKXT

 

Chỉ tiêu dự kiến

 

Tổ hợp xét tuyển

 

1

 

Công nghệ sinh học

 

7420201

 

60

1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

3. Toán + Hóa học + Sinh học

2 Công nghệ thông tin 7480201 170 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3 Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) 7480201CLC1 90 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

4 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại

ngữ Nhật)

7480201CLC2 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

5 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 60 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

6 Công nghệ chế tạo máy 7510202 130 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

7 Quản lý công nghiệp 7510601 70 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

8 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động

lực)

7520103 135 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

9 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động

lực – Chất lượng cao)

7520103CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

10 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 95 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

11 Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) 7520114CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

 

12

Kỹ thuật nhiệt (2 chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường)  

7520115

 

95

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

13 Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) 7520115CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

14 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 50 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

15 Kỹ thuật điện 7520201 210 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

16 Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) 7520201CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

17 Kỹ thuật điện tử & viễn thông 7520207 180 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

18 Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng

cao)

7520207CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

19 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 7520216 100 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

20 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất

lượng cao)

7520216CLC 90 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

21 Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate,

Polymer)

7520301 80 1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

22 Kỹ thuật môi trường 7520320 75 1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

23 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất

lượng cao)

7510701CLC 45 1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

 

24

 

Công nghệ thực phẩm

 

7540101

 

85

1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

3. Toán + Hóa học + Sinh học

 

25

 

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

 

7540101CLC

 

45

1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

3. Toán + Hóa học + Sinh học

 

26

 

Kiến trúc (Chất lượng cao)

 

7580101CLC

 

80

1.                 Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn

2.                 Vẽ MT + Toán + Vật lý

3.                 Vẽ MT + Toán + Tiếng Anh

27 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng

dân dụng & công nghiệp)

7580201A 170 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

 

28

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao)  

7580201CLC

 

45

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

29 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học

xây dựng)

7580201B 50 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

30 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 110 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

 

31

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (3 chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, Đường và giao thông đô thị, Cầu và công trình ngầm)  

7580205

 

135

 

1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

32 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chất lượng cao)

7580205CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

33 Kinh tế xây dựng 7580301 70 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

34 Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) 7580301CLC 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

35 Quản lý tài nguyên & môi trường 7850101 60 1. Toán + Hóa học + Vật lý

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

 

36

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông  

7905206

 

90

1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý

2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học

37 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng 7905216 50 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý

2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học

 

38

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp  

PFIEV

 

100

1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa học

2. Toán*3 + Vật lý*2 + Tiếng Anh

2. Vùng Tuyển sinh:

Tuyển sinhtrong cả nước

3. Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT Hoặc đã TN Trung cấp

4. Thông tin chi tiết của trường:

– Phương thức tuyển sinh của Trường

+ Nhà Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia riêng ngành Kiến trúc có môn Vẽ mỹ thuật thi theo đề thi của trường Đại học Đà Nẵng;

* Ngoài 2840 chỉ tiêu ĐH CQ,nhà trường còn có 300 chỉ tiêu dành cho liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy và 10 chỉ tiêu Bằng 2 chính quy.

– Các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao gồm:

+ Công nghệ thông tin

+ Công nghệ thông tin (Công Nghệ Nhật Bản)

+ Kỹ thuật điện, điện tử

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

+ Ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật do Đại học Đà Nẵng tổ chức thi. Các môn khác lấy kết quả kỳ thi THPTQG

Thông tin chi tiết liên hệ theo dịa chỉ sau:

Tên Trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0511.3842308

Website: http://www.dut.edu.vn


Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo