Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Tuyển sinh 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG 

Căn cứ Đề án tuyển sinh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thông báo tuyển sinh bậc cao đẳng cụ thể các ngành như sau:

1. Thi tuyển năng khiếu:

Ngành Biên đạo múa từ 10 thí sinh trúng tuyển trở lên mới mở lớp.

 

Ngành/chuyên ngành Thời gian đào tạo Môn thi/thi tuyển Ghi chú
Biên đạo múa 3 năm – Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Thẩm âm tiết tấu
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Chuyên ngành
1. Lệ phí tuyển sinh
– Lệ phí dự thi: 60.000đ/ hồ sơ
– Lệ phí xét tuyển: 60.000đ/ hồ sơ
– Lệ phí sơ tuyển: 150.000đ
– Lệ phí chung tuyển: 350.000đ
2. Thời gian tuyển sinh
2.1. Thu hồ sơ:
– Đợt 1: 01/3/19 đến 21/3/19
– Đợt 2: 01/4/19 đến 10/7/19
– Đợt 3: 13/8/19 đến 04/9/19
Thanh nhạc 2 năm – Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Xướng âm – Ghi âm;
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Chuyên ngành: Biểu diễn 02 bài (01
ca khúc nước ngoài, 01 ca khúc Việt Nam).
Thanh nhạc 3 năm Sơ tuyển: Biểu diễn 01 ca khúc tự chọn.
Chung tuyển:
– Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Xướng âm – Ghi âm;
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Chuyên ngành: Biểu diễn 02 bài (01
ca khúc nước ngoài, 01 ca khúc Việt Nam)

 

Thanh nhạc 5 năm Sơ tuyển: biểu diễn 02 ca khúc tự chọn
Chung tuyển:
– Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Thẩm âm tiết tấu hoặc Xướng âm
– Mon thi thứ hai (điểm hệ số 2): Chuyên ngành: biểu diễn 02 bài tự
chọn (trong đó có 01 bài nước ngoài và 01 bài Việt Nam).
2.2. Phát phiếu dự thi
– Đợt 1: 22,23/3/2019
– Đợt 2: 12,13/7/2019
– Đợt 3: 05/9/2019
3. Thi tuyển
– Đợt 1: 24,31/3/19
– Đợt 2: 15/7/19 đến 20/7/19
– Đợt 3: 06/9/19 đến 08/9/19
4. Hồ sơ dự thi:
– 01 bộ hồ sơ theo mẫu của
trường CĐNT Hà Nội.
– 02 ảnh (4×6) kiểu CMT (sau
ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng
năm sinh);
Piano 2 năm
hoặc
3 năm
– Môn thi thứ nhất (Hệ số 1):Xướng âm – Ghi âm
– Môn thi 2 (Hệ số 2): Chuyên ngành (biểu diễn 02 bài: 1 bài kỹ thuật,
1 tiểu phẩm
).
Biểu diễn nhạc cụ phương
Tây
(Violon, Cello,
Contrebass, Guitare cổ điển,
Clarinette, Guitare nhạc
nhẹ, Guitare Bass, Organ,
Gõ,)
Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống
 

 

– Môn thi thứ nhất (Hệ số 1):Xướng âm – Ghi âm
– Môn thi thứ hai (Hệ số 2): Chuyên ngành (biểu diễn 02 bài: 1 bài phong cách, 1 tác phẩm).
(Thập lục, Tam thập
lục, Tỳ bà, Nguyệt, Sáo trúc,
Nhị, Bầu)
Piano 5 năm + Sơ tuyển: Kiểm tra 01 bài tập, 01 tiểu phẩm.
+ Chung tuyển:
1. Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Thẩm âm – tiết tấu hoặc xướng
âm.
2. Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Chuyên ngành: biểu diễn 02 bài tự
chọn (01 bài kỹ thuật, 01 tiểu phẩm).
Biểu diễn nhạc cụ phương
Tây
(Violon, Cello,
Contrebass, Guitare cổ điển,
Clarinette, Guitare nhạc
nhẹ, Guitare Bass, Organ, Gõ,)
Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống
(Thập lục, Tam thập
lục, Tỳ bà, Nguyệt, Sáo, trúc,
Nhị, Bầu)

 

Thiết kế thời trang 2 năm
hoặc
3 năm
– Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Thực hiện một bài hình họa chất liệu
chì (khổ giấy 40cm x 60cm);
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Thực hiện một bài trang trí màu (đề
tài, kích thước theo quy định của đề thi).
5 năm – Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Hình họa: Thể hiện một bài hình họa
chất liệu chì mô tả khối cơ bản (khổ giấy 40cm x 60 cm).
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Trang trí: Thực hiện một bài trang trí
cơ bản, chất liệu bột màu theo đề tài (kích thước theo quy định của đề thi).
Thiết kế đồ họa 2 năm
hoặc
3 năm
– Môn thi năng khiếu (điểm hệ số 2): Thực hiện một bài hình họa chất
liệu chì (khổ giấy 40cm x 60cm);
Truyền thông đa phương
tiện
2 năm
hoặc
3 năm
– Môn thi năng khiếu (điểm hệ số 2): Thực hiện một bài hình họa chất
liệu chì (khổ giấy 40cm x 60cm);
Hội họa 2 năm
hoặc
3 năm
– Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Thực hiện một bài bố cục màu (đề
tài, kích thước theo quy định của đề thi).
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Thực hiện một bài hình họa chất liệu
chì (khổ giấy 40cm x 60cm);
5 năm – Môn thi thứ nhất (điểm hệ số 1): Bố cục: Thực hiện một bài phác thảo
bố cục, chất liệu bột màu theo đề tài (khổ tranh 30cm x 40cm)
– Môn thi thứ hai (điểm hệ số 2): Hình họa: Thể hiện một bài hình họa
chất liệu chì mô tả khối cơ bản (khổ giấy 40cm x 60 cm).

 

2. Đối tượng dự thi  Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

– Tuổi từ 18 đến 25

3. Thời gian đào tạo Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

+ Thời gian đào tạo 2 năm: Đối Với Thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN đúng ngành, chuyên ngành.

+ Thời gian đào tạo 3 năm: Đối với Thí sinh có bằng tốt nghiệp PTTH, GDTX, TCCN.

Lưu ý: Đối với Các ngành Thiết kế thời trang, Hội họa, Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch từ 15 thí sinh trở lên trúng tuyển mới mở lớp.

Ngành Biên đạo múa từ 10 thí sinh trúng tuyển trở lên mới mở lớp.

4. Phương thức xét tuyển Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

4.1. Ngành Quản lý văn hóa

– Nhà trường xét tuyển là điểm trung bình chung cả năm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 12 của THPT, GDTX và TCCN.

– Nhà trường Xét tuyển trên cơ sở kết quả điểm thi THPT quốc gia các khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý); khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh).

4.2. Ngành Văn hóa du lịch

– Trường xét tuyển là điểm trung bình chung cả năm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 12 của THPT, GDTX và TCCN.

– Trường  Xét tuyển trên cơ sở kết quả điểm thi THPT quốc gia các khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh).

* Thời gian xét tuyển:Từ ngày 01/7 đến ngày 30/9

4.3. Các chuyên ngành khác

– Xét tuyển trên cơ sở kết quả điểm thi vào các trường Cao đẳng, Đại học cùng khối ngành trong kỳ thi THPT quốc gia.

* Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/8 đến ngày 30/9.

5.  Lệ phí tuyển sinh Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

– Lệ phí dự thi: 60.000đ/ hồ sơ

– Lệ phí sơ tuyển: 150.000đ

– Lệ phí chung tuyển: 350.000đ

6. Thời gian tuyển sinh Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

6.1. Thu hồ sơ:

– Đợt 1: 15/2 đến 24/3

– Đợt 2: 01/4đến 10/7

– Đợt 3: 01/8 đến 24/9

6.2. Phát phiếu dự thi

– Đợt 1: 24,25/3

– Đợt 2: 13,14/7

– Đợt 3: 23/9

7. Thi tuyển Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

– Đợt 1: 26,27/3

– Đợt 2: 15/7 đến 20/7

– Đợt 3: 25/9 đến 30/9

– Hồ sơ dự thi:

– 01 bộ hồ sơ theo mẫu của trường CĐNT Hà Nội.

– 02 ảnh (4×6) kiểu CMT (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

Hồ sơ bán tại trường vào các ngày trong tuần vào giờ hành chính

– Mã trường: CNT

– Địa chỉ: Số 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tel: (04) 38251809.

– Website: www.nghethuathanoi.edu.vn

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo