Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang Thông Báo Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang chuyên đào tạo các lớp ngắn hạn, Cao đẳng, Trung cấp. Ban tuyển sinh trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang thông báo nội dung tuyển sinh như sau:

1/ Đối tượng tuyển sinh

* HỆ CHÍNH QUY

TT Nghề Số lượng Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Dưới 3 tháng và các loại hình khác
THPT THCS (9+)
1 Điện công nghiệp 150 60 50 40    
2 Cắt gọt kim loại 70 30 20 20    
3 Chế biến và bảo quản thủy sản 75 35 20 20    
4 Quản trị khách sạn 110 110        
5 Công nghệ ô tô 190 70 90 30    
6 Quản trị mạng máy tính 30 30        
7 KT sửa chữa, lắp ráp máy tính 40   20 20    
8 Tin học vãn phòng 40   20 20    
9 Nuôi trồng thúy sàn nước mặn, nước lợ 20     20    
10 Chăn nuôi gia súc, gia cầm 40 20 20      
11 Thú y 20 20        
12 Kỹ thuật xây dựng 65 25 20 20    
13 Kế toán doanh nghiệp 70 30 20 20    
14 Nghiệp vụ lễ tân 180   20 20 80 60
15 Công tác xã hội 20     20    
16 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Liên kết) 30 30        
17 Nghiệp vụ buồng 120       80 40
18 Kỹ thuật phục vụ bàn 100       60 40
19 Kỳ thuật nấu ăn 50         50
20 Sửa chữa xe gắn máy 100       60 40

 

21 Kỹ thuật xây dựng 120       80 40
22 Điện lạnh dân dụng 100       60 40
23 Thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 60       30 30
24 Kỳ thuật chế biến thúy sàn lạnh đông 60       30 30
25 Tiện 60       30 30
26 Lái xe ô tô B1,B2,C 2190       2190  
  Tổng cộng (CĐ,TC/SC) 4.110 460 300 250 2700 400

HỆ LIÊN THÔNG

TT Nghề đào tạo Thời gian Dào tạo Số lượng Sinh viên Ghi chú
Tổng Đối tượng TS  
  Liên thông tìr Trung cấp lên Cao đẳng   120  

 

 

Tốt nghiệp Trung

cấp

 

 

 
1 Điện công nghiệp 1 năm 20  
2 Công nghệ ô tô 1 năm 20  
3 Kỹ thuật xây dựng 1 năm 20  
4 Quán trị khách sạn 1 năm 20  
5 Cắt gọt kim loại 1 năm 20  
6 Chế biến và bảo quân thủy sàn 1 năm 20  
  Liên thông từ Cao đăng lên Đại học (Liên kết)   150    
1 Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 2 năm 30  

 

Tốt nghiệp Cao đẳng

 

 

 
2 Kỹ thuật xây dựng 2 năm 30  
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khi 2 năm 30  
4 Quàn trị khách sạn 2 năm 30  
5 Thú y 2 năm 30  
  Cộng chung   270    

HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC

TT Nghề Số luọng Cao dẳng Trung cấp Ghi chú
1 Điện công nghiệp 50 25 25  
2 Kỹ thuật sứa chữa, lắp ráp máy tính 25   25  
3 Tin học văn phòng 25   25  
4 Thú y 25 25    
5 Kỹ thuật xây dựng 25 25 25  
6 Kế toán doanh nghiệp 25 25 25  
7 Nghiệp vụ lề tân 25   25  
  Tong cộng 250 100 150  

– Đối tượng tuyển sinh hệ Cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT

– Đối tượng tuyển sinh hệ Trung cấp: Thí sinh tốt nghiệp THPT, THCS

– Đối tượng tuyển sinh các lớp ngắn hạn trình độ Sơ cấp: Người lao động có nhu cầu học

2/ Hình thức tuyển sinh

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo