Thi Tuyển Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

  • Trường Đại Học Đông Đô Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học HDIU (số 22.HDIU)

  • Căn cứ thông tư 03/2014/TT – BTTTT của bộ thong tin truyền thông ngày 14/03/2014 về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

  • Căn cứ theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT – BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo – Bộ Thông tin Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

  • Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU, trường Đại học Đông Đô thông báo về việc tổ chức giản dạy, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại các thông tư trên cụ thể như sau:

 

1.Thời gian nhận đăng ký dự thi:

– Thi liên tục bắt đầu từ 10/01

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

– Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT

– CMND phô tô, 2 ảnh 3×4;

3.Thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ:

– Khi có đủ học viên đăng ký dự thi từ 100 trở lên (Trung tâm sẽ thông báo cụ thể thời gian tổ chức thi )

4. Địa điểm nhận hồ sơ

– Số 88 Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 0974.041.937 ( Mr. Nguyễn )

5. Cấp chứng chỉ:

Sau khi đạt thí sinh được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo