• Connect with us:

Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên - Tất Cả Các Thông Tin Cần Biết

Hiện nay, với tình hình phát triển của nền kinh tế và các mối quan tâm về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đang có nhiều cơ hội việc làm tại Việt Nam.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Là gì ?

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là lĩnh vực nghiên cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các tài nguyên tự nhiên như đất đai, nước, không khí, sinh vật và khoáng sản.

Ngành này tập trung vào việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để sử dụng tài nguyên này.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, môi trường, quản lý tài nguyên, địa lý, khoa học môi trường, kỹ thuật, pháp luật và chính sách công.

Ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Tìm hiểu ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Học Những môn gì ?

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (KTTNTN) liên quan đến nhiều môn học khác nhau.

Các môn học bao gồm:

- Kinh tế học: Kinh tế học là một môn học cơ bản trong KTTNTN, cung cấp các khái niệm về cung và cầu, giá cả và sự phân phối tài nguyên.

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Quản lý tài nguyên thiên nhiên là một môn học về cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và bảo vệ chúng khỏi sự suy thoái.

- Khoa học môi trường: Khoa học môi trường nghiên cứu về tác động của hoạt động của con người đến môi trường, các vấn đề về sức khỏe và cách giải quyết các vấn đề này.

- Địa lý: Địa lý cung cấp các khái niệm về địa lý vật lý, địa lý con người và địa lý kinh tế.

- Kỹ thuật: Kỹ thuật học liên quan đến công nghệ sử dụng trong việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- Pháp luật và chính sách công: Pháp luật và chính sách công là những yếu tố quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ngoài ra, các môn học khác như văn hóa, xã hội học, tâm lý học, chính trị học cũng có thể được liên kết với KTTNTN để hiểu rõ hơn về quan điểm và giá trị của tài nguyên thiên nhiên trong xã hội và văn hóa.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Thi Khối Nào ?

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên thuộc nhóm ngành xã hội - nhân văn, nằm trong khối Khoa học Xã hội và Nhân văn (khối K) của kỳ thi đại học.

Thí sinh muốn học ngành này cần đăng ký dự thi môn Toán và một trong các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn như Địa lý, Lịch sử, GDCD hoặc Tiếng Anh tương ứng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh ngành nghề này của các trường đại học có xét tuyển.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Học trường Nào ?

Hiện nay có một số trường đại học đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên,

Các trường đào tạo bao gồm:

  1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  2. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  3. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  4. Trường Đại học Cần Thơ

Tất cả các trường này đều có chương trình đào tạo về Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và cung cấp các khóa học liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Điểm Chuẩn đại học Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Điểm chuẩn đại học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam thường thay đổi từ năm này sang năm khác và còn phụ thuộc vào từng trường và từng đợt tuyển sinh. Tuy nhiên, trung bình điểm chuẩn của ngành này thường nằm trong khoảng từ 16 đến 24 điểm (điểm của 3 môn: Toán, Vật lý và Hóa học).

Ngoài điểm thi, các trường đại học còn xét đến các yếu tố khác như khối lượng công việc, thành tích học tập và hoạt động xã hội của thí sinh để đánh giá khả năng của thí sinh trong học tập và phát triển tương lai.

Do đó, việc đạt được điểm chuẩn chỉ là một trong các yếu tố quan trọng trong việc trúng tuyển vào ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên tại các trường đại học ở Việt Nam.

Học Ngành Kinh tế tài nguyên ra trường làm gì ?

Học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và quản lý dự án.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- Quản lý tài nguyên: Làm việc trong các tổ chức chính phủ hoặc tư nhân nhằm quản lý và phát triển tài nguyên như nước, rừng, đất, khoáng sản...

- Môi trường: Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, xử lý nước thải và các vấn đề liên quan đến môi trường.

- Năng lượng: Làm việc trong các tổ chức sản xuất và phân phối năng lượng, tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Địa chất: Tham gia các hoạt động địa chất như khai thác, phát triển và sử dụng các tài nguyên khoáng sản.

- Quản lý dự án: Làm việc trong các dự án phát triển và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các dự án liên quan đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

- Giáo dục: Trở thành giáo viên hoặc giảng viên đại học để truyền đạt kiến thức về Kinh tế tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Với những kỹ năng và kiến thức được học trong ngành, sinh viên Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có thể làm việc trong nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và bảo vệ môi trường.

Lương Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mức lương của ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấp bậc, kinh nghiệm làm việc, vị trí công việc, công ty, vùng miền...

Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mức lương trung bình của các chuyên viên, chuyên viên chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên là khoảng 7-12 triệu đồng/tháng, còn mức lương của các quản lý cấp cao có thể lên đến vài chục triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương trung bình và không phải là mức lương cố định, mức lương có thể khác nhau tùy vào vị trí, kinh nghiệm và các yếu tố khác.

Cơ Hội Việc Làm Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

Hiện nay, với tình hình phát triển của nền kinh tế và các mối quan tâm về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đang có nhiều cơ hội việc làm tại Việt Nam.

Các cơ hội việc làm có thể đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ quản lý tài nguyên đến môi trường, năng lượng và các lĩnh vực liên quan đến khoa học và công nghệ.

Một số công việc phổ biến trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam như:

- Chuyên viên quản lý tài nguyên thiên nhiên: đây là công việc phổ biến nhất trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam, yêu cầu các kỹ năng quản lý, phân tích, đánh giá và tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên.

- Chuyên viên môi trường: đây là công việc liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường và giám sát các hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Chuyên viên năng lượng: đây là công việc liên quan đến sản xuất và phân phối năng lượng, tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chuyên viên địa chất: đây là công việc liên quan đến khai thác, phát triển và sử dụng các tài nguyên khoáng sản.

- Chuyên viên quản lý dự án: đây là công việc liên quan đến phát triển và quản lý các dự án tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các dự án liên quan đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

- Giảng viên hoặc giáo viên: đây là công việc giảng dạy và đào tạo các sinh viên về Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam đang có nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, để tìm được việc làm

Những Tố Chất Phù Hợp Để Học Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Để học tốt và phát triển trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, các sinh viên cần có những tố chất phù hợp sau đây:

  1. Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề: Sinh viên cần có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên một cách có hệ thống, logic và khoa học.
  2. Sự quan tâm đến môi trường: Để phát triển trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, sinh viên cần có tinh thần và sự quan tâm đến môi trường, hiểu rõ về tầm quan trọng của bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.
  3. Kỹ năng quản lý và tổ chức: Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên yêu cầu sinh viên có khả năng quản lý và tổ chức các hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, cũng như quản lý các dự án phát triển bền vững.
  4. Kỹ năng làm việc nhóm: Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên thường yêu cầu các sinh viên làm việc trong nhóm để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, do đó sinh viên cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
  5. Kỹ năng giao tiếp: Sinh viên cần có khả năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và ý kiến của mình một cách rõ ràng và hiệu quả.
  6. Kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên: Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên liên quan đến các khoa học tự nhiên như địa chất, sinh học, vật lý, hóa học... Do đó, sinh viên cần có kiến thức về các lĩnh vực này để hiểu rõ hơn về các tài nguyên thiên nhiên.

Tóm lại, để học tốt và phát triển trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, sinh viên cần có sự quan tâm đến môi trường, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý, tổ chức, làm việc nhóm, giao tiếp tốt và kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên.

Biên tập: Lê Trang

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.