• Connect with us:

Ngành Hán Nôm - Tất Cả Các Thông Tin Cần Biết

Hiện nay, cơ hội việc làm ngành Hán Nôm ở Việt Nam không phải là rộng rãi, tuy nhiên, với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam và sự quan tâm ngày càng tăng về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của đất nước, cơ hội việc làm trong ngành Hán Nôm đang dần được mở rộng.

Ngành Hán Nôm Là gì ?

Ngành Hán Nôm là một lĩnh vực nghiên cứu về văn học, văn bản, chữ viết và văn hóa của Việt Nam trước đây được viết bằng chữ Hán và Nôm.

Nôm là một hệ thống chữ viết phổ biến ở Việt Nam trước khi bảng chữ cái Latin được giới thiệu vào đầu thế kỷ 20. Chữ Nôm được sử dụng cho việc viết các văn bản tiếng Việt, bao gồm cả văn thơ, truyện cổ, kinh điển, tiểu sử, văn bản chính trị và văn bản tôn giáo.

Hán tự được sử dụng trong các văn bản chính trị, pháp lý, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật và các tác phẩm văn học khác từ thời kỳ triều đại phong kiến.

Ngành Hán Nôm là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành, kết hợp giữa nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, triết học, văn học, tôn giáo và xã hội học để hiểu và giải thích các tài liệu văn học bằng chữ Hán và Nôm.

Ngành Hán nôm
Tìm hiểu ngành hán nôm

Ngành Hán Nôm Học Những môn gì ?

Ngành Hán Nôm học bao gồm nhiều môn học khác nhau, bao gồm:

- Ngôn ngữ Hán Nôm: Nghiên cứu về cách sử dụng chữ Hán và chữ Nôm trong văn bản tiếng Việt cổ.

- Lịch sử văn hóa: Tìm hiểu về lịch sử phát triển của văn học và văn hóa Việt Nam, bao gồm cả tư tưởng, tôn giáo, xã hội và nghệ thuật.

- Văn học Hán Nôm: Nghiên cứu và phân tích các tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, bao gồm cả thơ, văn xuôi, kịch và tác phẩm lịch sử.

- Triết học: Nghiên cứu về triết lý và tư tưởng trong văn học và văn hóa Việt Nam, bao gồm cả triết lý đạo Phật và triết lý đạo Khổng Tử.

- Xã hội học: Tìm hiểu về xã hội và văn hóa Việt Nam qua các văn bản chữ Hán và chữ Nôm, bao gồm cả tầng lớp, giai cấp và quan hệ xã hội.

- Khoa học Hán Nôm: Nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật được phát triển trong văn bản chữ Hán và chữ Nôm.

- Giáo dục và đạo tạo: Tìm hiểu về hệ thống giáo dục và đạo tạo được thực hiện trong lịch sử Việt Nam qua các tài liệu chữ Hán và chữ Nôm.

Tổng thể, các môn học trong ngành Hán Nôm học liên quan chặt chẽ đến lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và triết học của Việt Nam.

Ngành Hán Nôm Thi Khối Nào ?

Ngành Hán Nôm là một trong những ngành thuộc khối D1 (Khối đại học Xã hội - Nhân văn) trong kỳ thi tuyển sinh Đại học. Thí sinh muốn học ngành này phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn và môn tiếng Hán (hoặc tiếng Nôm) trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Ngoài ra, các trường Đại học có chương trình đào tạo ngành Hán Nôm cũng có thể yêu cầu thí sinh phải thi thêm một số môn thi khác như Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh hoặc các môn thi khác tùy theo yêu cầu của từng trường.

Ngành Hán Nôm Học trường Nào ?

Hiện nay có một số trường đại học có chương trình đào tạo ngành Hán Nôm như sau:

 1. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
 2. Đại học Sư phạm Hà Nội
 3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
 4. Đại học Huế
 5. Đại học Cần Thơ
 6. Đại học Đà Nẵng

Ngoài ra, cũng có một số trường đại học khác có các chương trình liên kết hoặc chuyên ngành về Hán Nôm, ví dụ như Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quy Nhơn, và Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

Điểm Chuẩn Ngành Hán Nôm

Điểm chuẩn đại học ngành Hán Nôm ở Việt Nam thường dao động từ năm sang năm và còn phụ thuộc vào từng trường đại học. Tuy nhiên, thường thì điểm chuẩn của ngành Hán Nôm thường không quá cao so với các ngành khác trong cùng khối.

Ví dụ, trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2021, điểm chuẩn ngành Hán Nôm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh là khoảng 18 điểm; Đại học Sư phạm Hà Nội là khoảng 17 điểm; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội là khoảng 20 điểm.

Tuy nhiên, các điểm chuẩn này chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho điểm chuẩn của các trường trong những kỳ thi tuyển sinh khác.

Học Ngành Hán nôm ra trường làm gì ?

Sau khi tốt nghiệp ngành Hán Nôm, các bạn sinh viên có thể theo đuổi nhiều hướng nghề nghiệp khác nhau.

Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến cho các cựu sinh viên của ngành Hán Nôm:

- Giảng dạy tiếng Hán, văn học Hán Nôm tại các trường Đại học, cao đẳng hoặc trung học phổ thông.

- Nghiên cứu, dịch thuật, biên soạn các tác phẩm văn học, di chỉ Hán Nôm, giúp đỡ việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa Hán Nôm.

- Làm việc tại các cơ quan văn hóa, bảo tàng, thư viện, viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa Hán Nôm.

- Làm việc trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam trên toàn thế giới.

- Điều hành, quản lý các dự án phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là các di chỉ Hán Nôm.

- Làm nhà nghiên cứu văn học, lịch sử, nghiên cứu địa phương, các nhà xuất bản sách về văn học, lịch sử, văn hóa.

- Làm công tác tư vấn, truyền thông, tổ chức sự kiện văn hóa, giúp đỡ các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam và quốc tế.

Các lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Hán Nôm không chỉ giới hạn ở những mảng nghề nghiệp trên đây, các cựu sinh viên có thể tự do khai thác tiềm năng của bản thân để phát triển tài năng của mình.

Lương Ngành Hán Nôm

Mức lương của ngành Hán Nôm ở Việt Nam phụ thuộc vào vị trí công việc và kinh nghiệm của từng người. Tuy nhiên, theo thống kê, mức lương trung bình cho các vị trí liên quan đến ngành Hán Nôm là khoảng từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng.

Các vị trí giảng viên tại các trường Đại học hoặc cao đẳng, nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, hoặc các chuyên gia văn hóa có thể nhận được mức lương cao hơn. Tuy nhiên, vị trí và mức lương của từng người sẽ phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và tài năng của từng cá nhân.

Cơ Hội Việc LàmNgành Hán Nôm

Cơ hội việc làm của ngành Hán Nôm ở Việt Nam không phải là rộng rãi, tuy nhiên, với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam và sự quan tâm ngày càng tăng về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của đất nước, cơ hội việc làm trong ngành Hán Nôm đang dần được mở rộng.

Một số cơ hội việc làm có thể có cho các cựu sinh viên ngành Hán Nôm bao gồm:

- Giảng dạy tiếng Hán và văn học Hán Nôm tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học phổ thông.

 Làm việc tại các cơ quan văn hóa, bảo tàng, thư viện, viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa Hán Nôm.

- Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư nhân trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển văn hóa.

- Làm nhà nghiên cứu văn học, lịch sử, nghiên cứu địa phương, các nhà xuất bản sách về văn học, lịch sử, văn hóa.

- Điều hành, quản lý các dự án phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là các di chỉ Hán Nôm.

- Làm công tác tư vấn, truyền thông, tổ chức sự kiện văn hóa, giúp đỡ các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam và quốc tế.

Mặc dù cơ hội việc làm trong ngành Hán Nôm ở Việt Nam không rộng rãi, nhưng với sự đam mê và nỗ lực, các cựu sinh viên của ngành nghề này vẫn có thể tìm thấy những cơ hội việc làm phù hợp với sở thích và năng lực của mình.

Những Tố Chất Phù Hợp Để Học Ngành Hán Nôm

Để học ngành Hán Nôm, các bạn nên có những tố chất phù hợp sau đây:

 1. Tinh thần cầu tiến và yêu thích nghiên cứu: Hán Nôm là một lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian, nỗ lực và kiên trì để nghiên cứu và hiểu được. Vì vậy, tinh thần cầu tiến và yêu thích nghiên cứu là điều cần thiết để học tập và phát triển trong ngành này.
 2. Kỹ năng ngôn ngữ và đọc hiểu: Để hiểu được văn bản Hán Nôm, bạn cần phải có kỹ năng đọc hiểu tốt và có kiến thức về ngữ pháp và từ vựng. Ngoài ra, khả năng sử dụng các công cụ phân tích ngôn ngữ cũng rất quan trọng.
 3. Kiên nhẫn và cẩn trọng: Ngành Hán Nôm đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng trong việc tìm hiểu và giải thích các văn bản cổ. Các bạn cần phải có khả năng đọc hiểu kỹ lưỡng và nghiên cứu một cách cẩn thận để đảm bảo rằng những phân tích và giải thích của mình là chính xác và hợp lý.
 4. Sự tò mò và sáng tạo: Ngành Hán Nôm không chỉ là việc đọc hiểu các văn bản cổ, mà còn là việc phân tích, tìm hiểu và đưa ra những nhận định mới, độc đáo. Sự tò mò và sáng tạo sẽ giúp bạn đưa ra những ý tưởng mới mẻ và cải tiến công việc của mình.
 5. Kỹ năng viết và trình bày: Trong ngành Hán Nôm, viết và trình bày là hai kỹ năng rất quan trọng để truyền đạt những phân tích và giải thích của mình cho người đọc khác. Các bạn cần phải có kỹ năng viết tốt, trình bày logic và rõ ràng để làm việc tốt trong ngành này.

Biên tập: Lê Trang

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.