Khoa Luật – ĐHQGHN Tuyển Sinh 2020

KHOA LUẬT– ĐHQGHN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có thể đáp ứng được định hướng phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, Khoa Luật – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo sau:

1. Ngành đào tạo

TT Mã trường Mã ngành Tên ngành

(đào tạo đại học chính quy)

Chỉ tiêu
1 QHL 7380101 Luật 330
2 QHL 7380101CLC Luật Chất lượng cao 50
3 QHL 7380110 Luật kinh doanh 170
4 QHL 7380109 Luật Thương mại quốc tế 50
Tổng: 600

 2.5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Luật

2.5.1. Mã trường, mã ngành, chỉ tiêu

Tên trường: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHL

TT Tên ngành đào tạo/Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu thi THPT Phương thức khác Ghi chú
1 Luật          
1.1 Luật 7380101   320 10  
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý   C00     Xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp
  Toán, Vật lý, Hóa học   A00    
  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ   D01, 03    
  Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH   D78, 82    
1.2 Luật CLC

(thu học phí  theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD & ĐT)

7380101CLC

 

  45 05  

 

Xét điểm theo ngành

  Toán, Vật lý, Tiếng Anh   A01    
  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   D01    
  Toán, Hóa học, Tiếng Anh   D07    
  Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH   D78    
2 Luật Kinh doanh 7380110   155 5  

Xét điểm theo ngành

  Toán, Vật lý, Hóa học   A00    
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh   A01    
  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ   D01, 03    
  Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH   D78, 82    
3 Luật Thương mại Quốc tế 7380109   45 5 Xét điểm theo ngành
  Toán, Vật lý, Hóa học   A00    
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh   A01    
  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ   D01    
  Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH   D78, 82    

 

2. Đối tượng xét tuyển:

Đối tượng tuyển sinh của Khoa luật – ĐHQGHN bao gồm:

– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi là tốt nghiệp trung học.

– Xét tuyển đối với thí sinh có kết quả thi ĐGNL còn hạn do ĐHQGHN tổ chức.

– Xét tuyển đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level do Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge cấp theo tổ hợp các môn học của từng ngành đào tạo tương ứng và đạt ngưỡng đảm bảo quy định đầu vào.

Tham khảo thêm: điểm chuẩn các trường đại học.

2. Phạm vi xét tuyển:

 Xét tuyển đại học trên cả nước

3. Phương thức xét tuyển:

– Khoa Luật sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, theo tổ hợp các bài thi.

– Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Khoa. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào khoa nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký xét tuyển được xem xét chuyển sang ngành khác nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

5. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tổ chức xét tuyển:

– Khoa Luật sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, theo tổ hợp các bài thi.

– Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Khoa. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào khoa nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành đăng ký xét tuyển được xem xét chuyển sang ngành khác nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

7. Chính sách ưu tiên:

7.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực:

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7.2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Khoa Luật, ĐHQGHN:

Khoa Luật, ĐHQGHN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể gồm: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển và tuyển thí sinh diện Dự bị dân tộc.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:         

Theo quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 

Mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đỗi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Mọi  thông tin tuyển sinh liên hệ:

Ký hiệu: QHL

Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043-754-9714

Website: law.vnu.edu.vn

Điểm Chuẩn Khoa Luật – ĐHQGHN Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Khoa Luật – ĐHQGHN Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Khoa Luật – ĐHQGHN

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo